Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналiз витрат на виконання проекту

Аналiз матерiально-технiчного постачання

АНАЛIЗ ОБЛАДНАННЯ.

Вибір обладнання значною мірою зумовлений вибором технології. У цьому розділі треба на­вести конкретний перелік обладнання із зазначенням його поста­чальників, обгрунтувати вибір того чи іншого постачальника і визначити форму контракту (через агента, за тендером і т.п.).

Перелік питань, що мають бути аналізовані в цьому розділі, такий:

♦ номенклатура обладнання;

♦ ринок обладнання, його постачальники та виготовлювачі;

♦ розміщення замовлень та укладання контрактів на постав­ку обладнання;

♦ організація контролю за поставкою обладнання;

♦ забезпечення належного режиму експлуатації обладнання,
необхідний рівень кваліфікації робочої сили;

♦ система ремонту і забезпечення запасними частинами.

 

2.6. Аналiз виробничоiсхеми

В технічному розділі інвестиційного проекту рекомендується проаналiзувати:

—генеральне планування підприємства;

—схема виробничих потоків (з описом виробничого про­цесу).

У схемі рекомендується проаналiзувати:

—обсяги сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової про­дукції,

—площі складських приміщень,

—транспортні потоки, взаємозв'язок різних видів транс­порту,

—взаємозв'язок між складами та цехами,

— зв'язки між цехами,

—утилізацію відходів.

 

2.7. Аналiз підготовки таосвоєннявиробництва.

Перелік питань, які необхідно проаналiзувати в проекті в час­тині підготовки виробництва, може мати такий вигляд:

♦ забезпечення виробництва робочою силою;

♦ забезпечення сировиною, матеріалами та запасними час­тинами на пусковий період;

♦ підготовка технічної документації по запуску виробництва;

♦ плани дій в разі нерегламентної роботи обладнання;

♦ плани дій в разі необхідності ремонту.

Перелік питань цього розділу такий:

♦ номенклатура й кількість матеріалів і комплектуючих ви­робів на одиницю продукції та на програму виробництва;

♦ ринок сировини і матеріалів, постачальники, їх надійність,
альтернативні варіанти поставок;♦ розміщення замовлень і форми контрактів;

♦ організація контролю за поставками сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;

♦ спеціальний аналіз особливо критичних видів сировини і матеріалів:

—енергоносіїв та електроенергії (потреби, джерела, можливі зриви поставок, тарифи, необхідні документи тощо);

—води (особливо для південно-східної частини України; по­треби, резервуари, захист від забруднення, стан водогонів і кана­лізації, оформлення дозволів).

 

До аналiзу витрат на здійснення проекту (інвестиційних витрат) входять такі елементи:

♦ земля (якщо земельна ділянка переходить у власність) і підготовка майданчика;

♦ виробничі будівлі й споруди;

♦ машини та обладнання;

♦ витрати на ліцензії, права користування та інші немате­ріальні активи;

♦ витрати на підготовку виробництва;

♦ оборотний капітал.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 518; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.