Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВВЕДЕННЯ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Вступ

Контроль за соблюдением охраны труда. Виды инструктажей.

Правовые, организационные и нормативные основы охраны труда: управление безопасностью труда, государственная политика в области охраны труда.

 

Значення теоретичної механіки в наш час важко переоцінити. Найскладніші проблеми техніки і технології, що постійно виникають у зв’язку з розвитком нових видів виробництва і нових технічних засобів, які вже не можна вирішити на основі одних тільки дослідних даних, потребують для свого розв’язання моделювання на основі точного попереднього розрахунку і наукового передбачення, що спирається на глибокі знання законів і методів теоретичної механіки.

При нових відкриттях, винаходах і удосконаленнях людина знаходить собі надійну опору в законах механіки. Логічна досконалість механіки оцінюється тим, наскільки теоретичні висновки допомагають розуміти явища, що спостерігаються, і передбачити закономірність нових явищ.

Теоретична механіка широко застосовує методи абстракції, узагальнення, математичні методи, методи формальної логіки (тобто має справу не з самими матеріальними об’єктами, а з їх моделями). Критерієм істинності наших знань є досвід і практика.

Теоретична механіка має велике значення в підготовці інженерних кадрів. Вона є фундаментом для вивчення таких дисциплін, як опір матеріалів, теорія коливань, гідравліка, теорія пружності, аеро- і гідромеханіка, електродинаміка, біомеханіка, теорія автоматичного керування рухомими об’єктами, теорія механізмів і машин, приладів, роботів-маніпуляторів тощо. Знання законів теоретичної механіки, що відображають об’єктивно існуючі взаємозв’язки і взаємообумовленості механічних рухів і перетворення енергії, дає змогу науково передбачити хід процесів у нових задачах, що виникають при розвитку науки, техніки і технологій.

 


Лекція 1

Короткий зміст: Введення в теоретичну механіку. Введення в статику. Елементи векторної алгебри: поняття вектора, властивості векторів, праві та леві системи координат, скалярна і векторна множина двох векторів. 

Теоретична механіка – це наука, що вивчає механічні рухи речовинних форм матеріальних об’єктів.

Теоретичну механіку ще називають класичною механікою або механікою Н’ьютона.

Механічний рух – це переміщення матеріальних об’єктів у просторі з плином часу без розгляду фізичних властивостей цих об’єктів та їх зміни в процесі руху.

Теоретична механіка вивчає лише речовинні форми матеріальних об’єктів. Елементарні частки різні поля не є предметом вивчення в теоретичній механіці.

Рух матеріальних об’єктів проходить в просторі і в часі. Простір і час є тривимірним простором Евкліда.

Теоретична механіка є базою для інших розділів механіки (теорія пружності, опір матеріалів, теорія механізмів і машин та ін.) і багатьох технічних дисциплін.

Теоретична механіка поділяється на три частини: статику, кінематику і динаміку. Головною частиною є динаміка.

Вивчення теоретичної механіки зазвичай починається зі статики.

Список рекомендованої літератури:

1. Курс теоретической механики. В.В.Добронравов, Н.Н.Никитин., М.: Высшая школа, 1974 г. и последующие издания.

2. Краткий курс теоретической механіки. – С.М.Тарг М.: Высшая школа, 2001 г.

3. Курс теоретической механики.– А.А.Яблонский. М., Высшая школа 1977 г. и последующие издания.

4. СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКЕ: для научных работников и инженеров.– Г. Корн и Т. Корн. М.: Наука, 1970.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 457; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.