Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВАДИ РОЗВИТКУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Практичні завдання.

Перелік контрольних питань

1. Як визначити хворого на синдром ниркової коліки?

2. Назвіть усі види розладу сечовипускання.

3. Які якісні зміни сечі визначаються у хворого з вадами розвитку сечовидільної системи?

4. Який метод дослідження і проби на сховану піурію ви знаєте?

5. Показання до інструментальних методів дослідження.

6. Якими клінічними симптомами виявляються аномалії ниркових судин?

7. Якими клінічними симптомами виявляються аномалії нирок і чашково-лоханочної системи?

8. Які аномалії призводять до появи міхурово-сечовідного рефлюксу?

9. Назвіть аномалії, що призводять до порушення уродинаміки верхніх сечових шляхів.

10. Що необхідно враховувати при призначенні антибактеріальної терапії, як оцінити ступінь її ефективності?

1. Вміти виявити синдром ниркової коліки, провести пальпацію поперекової ділянки та надати лікарську допомогу при гострому раптовому порушенні відтоку сечі з верхніх сечових шляхів.

2. Провести диференціальну діагностику затримки сечі й анурії, при необхідності випорожнення сечового міхура провести катетеризацію або зробити надлонну пункцію сечового міхура.

 

Рекомендована література

Основна література

1. Н.А. Лопаткин, А.В. Люлько. Аномалии мочеполовой системы. – К., «Здоровье». – 1987. – 416 с.

2. А.В.Люлько, Д.Д. Мурванидзе, А.Ф. Возианов. Основы практической урологии детского возраста. К., Вища школа, 1984. – 286 с.

3. «Хирургические болезни у детей» под ред. Ю.Ф. Исакова. – М. «Медицина». – 1998. – 243-334 с.

4. Хірургія дитячого віку (ред. В.І. Сушко). К. «Здоров’я». 2009. - 804 с.

5. Розлади акту сечовипускання. Навчально-методичний посібник. Під загальної ред.. В.І. Сушко, Дніпропетровськ. – 2005. – 125 С.

Додаткова література

1. Болезни почек и мочевыводящих путей (Детские болезни) Под ред. А.Ф. Тура, О.Ф. Тарасова, Н.П. Шабанова- М.: Медицина, 1985. - 406-472 с.

2. Органы мочеобразования и мочевыделения (Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. - М.: Медицина, 1983. - 221-238 с.3. Державин В.М., Казанская И.В., Вишневский Е.Л., Гусев Б.С. Диагностика урологических заболеваний у детей. - М.: Медицина, 1984.

4. Исаков Ю.Ф., Долецкий С.Я. Детская хирургия. – М., 1976. - 384-427 с.

5. Терещенко А. В. Хирургические пороки развития мочеточника у детей. - К.: Здоровье, 1981. - 175 с.

6. Савченко И.Н., Усов В. А. Заболевания почек у детей М., 1982. - 240 с.

 

 

1. Актуальність теми.

За частотою вроджені вади розвитку опорно-рухового апарату зустрічаються найчастіше. На першому місці вроджені вади розвитку стегна, на другому - вроджена клишоногость, на третьому – кривошия. Рання діагностика та своєчасно розпочате лікування цих вад розвитку призводить до покращення наслідків лікування, зменшення відсотку інвалідності та сприяє повному видужанню дитини.

2. Конкретні цілі заняття:

1. Аналізувати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату у дітей: вроджені вади розвитку стегна, клишоногість, кривошия, сколіоз.

2. Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату у дітей: вроджені вади розвитку стегна, клишоногість, кривошия, сколіоз.

3. Демонструвати проведення клінічного обстеження дитини з найбільш поширеними вадами розвитку опорно-рухового апарату.

4. Скласти план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату у дітей.

5. Демонструвати володіння принципами діагностики, лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату у дітей: вроджених вад розвитку стегна, клишоногості, кривошиї, сколіозу.

6. Проаналізувати клініко-анамнестичні дані та результати додаткових методів обстеження з метою постановки клінічного діагнозу згідно класифікації та обґрунтувати його.

7. Проводити диференціальну діагностику найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату у дітей: вроджених вад розвитку стегна, клишоногості, кривошиї, сколіозу.

8. Проаналізувати наслідки лікування вроджених вад розвитку та скласти реабілітаційні заходи для дітей з вродженою патологією опорно-рухового апарату.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 1714; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.