Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи організації виробництва

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

При ремонті техніки продовольчої служби може застосовуватися один із трьох методів організації виробництва в ремонтних підприємствах; потоковий, бригадно – вузловий (метод спеціалізованих постів) і тупиковий (метод універсальних постів) - і один із трьох методів ремонту техніки: знеособлений (агрегатний), знеособлений (індивідуальний) і змішаний.

Потоковий метод організації виробництва полягає в тім, що розбірні, ремонтні і складальні роботи виконуються окремо на послідовно розташованих відповідно до технологічного процесу робочих посадах.

На кожній робочій посаді виконується одна або кілька повторюваних операцій, при цьому відбувається переміщення ремонтуємого об'єкта по робочих. посадах відповідно технологічному процесові.

Потоковий метод є найбільш зробленим методом організації проведення ремонту і застосовується, як правило, при капітальному ремонті техніки продовольчої служби.

Бригадно – вузловий метод (метод спеціалізованих постів) організації виробництва полягає в тім, що всі розбірні і складальні роботи, а також ремонт вузлів, агрегатів і деталей виконуються однієї або декількома спеціалізованими бригадами.

Цей метод менш досконалий, чим потоковий, тому що не передбачає строгого розчленовування ремонтних операцій і вузької спеціалізації ремонтників.

Тупиковий метод (метод універсальних постів) організації виробництва полягає в тім, що розбірні, складальні і ремонтні роботи виконуються одною бригадою на одній універсальній робочій посаді.

Кількість посад установлюється відповідно кількості одночасно ремонтуємих об'єктів. При даному методі організації ремонту зростає потреба в робітників високої кваліфікації, збільшується тривалість ремонту і потреба в пристосуваннях, інструменті, устаткуванні і виробничих площах. Тому даний метод застосовується тільки в окремих випадках, коли інші методи за якимись причинами не можна застосовувати.

Знеособлений (агрегатний) метод ремонту полягає в тому, що несправні агрегати, складальні одиниці, деталі і прилади заміняються відремонтованими або новими. Агрегати, деталі і прилади, як правило, знеособлюються.При знеособленому (агрегатному) методі ремонту скорочується тривалість і зменшується вартість ремонту.

Для забезпечення знеособленого (агрегатного) методу ремонту техніки ремонтні підприємства повинні мати обмінний фонд агрегатів, вузлів, деталей і приладів у кількості, що забезпечує безперебійну роботу ремонтного підприємства протягом одного місяця. Запас обмінного фонду агрегатів, вузлів, деталей і приладів по основних технічних засобах і устаткуванню на складах округу і фронту повинний утримуватися в кількості до 3 – 5% наявності цих технічних засобів і обладнання в ОК.

Для підвищення продуктивності праці,, поліпшення якості робіт і скорочення часу перебування техніки в ремонті, як правило, у ремонтних підприємствах продовольчої служби застосовується знеособлений (агрегатний) метод ремонту.

Знеособлений (індивідуальний) метод ремонту полягає в тому, що агрегати, вузли, деталі і прилади по закінченні їхнього ремонту встановлюються на ту ж машину, з яким вони були зняті.

Змішаний метод ремонту полягає в тому, що частина агрегатів, вузлів, деталей і приладів ремонтується, а частина їх заміняється новими.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.