Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Естетична свідомість містить людські відносини, побут, манери, упорядкування середовища

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Красу як ключову цінність естетичної свідомості можна визначити як символічне чуттєво-емоційне вираження відповідності реальності ідеалу. Краса визначає цілісний настрій життя людини.

Естетична свідомість виконує вельми важливу роль у бутті людини: надає її ставленню до життя чуттєво-емоційної цілісності, боронить її особистість від «розщеплення» у складних і суперечливих ситуаціях.

Повноцінний естетичний образ постає як єдність змісту (що хоче відобразити автор), форми (у звичайному він спромігся побачити щось нове, що у незвичайний спосіб діє на наші почуття) і того настрою до життя, який народжує цю злитість форми і змісту.

Естетичний настрій виражається в естетичному смаку, тобто і оцінці явищ дійсності з позицій прекрасного чи огидного. Смак відіграє таку ж роль в естетичній поведінці, як совість – у моральній.

5) Релігійна свідомість висвітлювалась вітчизняною літературою однобічно – «релігія – це опіум для народу». Негативну роль відіграли і недосконала мораль, і хибна критика, і поганий естетичний смак.

Релігія має трояке коріння:

Ø Гносеологічне. Гносеологічно релігія виникає через неспроможність з’ясувати походження та доцільний лад світу.

Ø Соціальне. Соціальні корені вбачаються в безсиллі людини перед природою, у гнобленні та відчуженні, які панують в суспільстві, і в зацікавленості певних соціальних кіл у божому виправданні своїх корисних інтересів.

Ø Психологічне. Психологічні причини полягають у невмінні людини розібратися в своїй душі, у прагненні до бодай ілюзорної, але захищеності.

Саме святе і є ключовою цінністю релігійної свідомості, що взята в позитивному і швидкоплинному аспекті. Релігійна свідомість не має специфічних знань: логічне доведення існування буття Бога. Єдине знання, що присутнє в ньому, це доведення його нередуційованості, неможливості людського ставлення до світу.

Єдина норма, яка, на думку релігійної свідомості,визнає святість усього сущого, – це поводити себе у світі не тільки як у майстерні, а й як у Храмі,тобто бачити навколо себе, у самому собі не лише функціонально корисну скінченність, а й самоцінність, співпричетність до нескінченості та вічності природи, історії, своєї душі.Згідно з принципом свободи совісті людина має право обирати і пропагувати релігійну віру або невіру за умови, якщо ані перше, ані друге не призводять до асоціальних наслідків, не руйнують право і мораль.

6)Економічна свідомістьце та форма суспільної свідомості, у якій відображені економічні знання, теорії, оцінки соціально-економічної діяльності й суспільні потреби.

Економічна свідомість формується під впливом конкретно-історичних умов і визначається об'єктивною необхідністю осмислення, що відбиває соціально-економічні зміни.

В економічній свідомості суспільства відбивається розуміння співвідношення між економічною діяльністю й тими суспільними, політико-правовими умовами, у яких відбувається економічна практика.

У структурі економічної свідомості випливає насамперед виділення такого елементу, як економічні знання, на основі яких відбувається практична діяльність. І в цьому випадку економічна свідомість відіграє активну й відносно самостійну діяльність.

7) Екологічна свідомістьціннісна форма суспільної свідомості, у якій відображені взаємини людини із природою та оцінка суспільної діяльності.

Екологічна свідомість припускає виділення людиною самого себе як носія активного й творчого відношення до природи.

В екологічній свідомості виявляється ставлення людини до подій і процесів дійсності, що зачіпають так чи інакше природне середовище. предметом екологічної свідомості виступає ставлення до природи людини і суспільства. Воно відображає дійсний світ у формі таких понять, як "екологічна обстановка", "екологічний баланс", "екологічна криза", "зона екологічного лиха" та інші. Екологічне свідомість містить в собі певні знання про природу і про місце людини в ній, екологічні оцінки процесів, що відбуваються в ній. Воно взаємопов'язане і взаємодіє з іншими формами суспільної свідомості, і перш за все з такими, як моральне, естетичне, правове, політичне і економічне.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 401; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. В анотації до препарату зазначено, що він містить антигени збудника черевного тифу, які адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 2. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ Й УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ
 3. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
 4. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими як предмет трудового права України
 5. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища.
 6. Загальна характеристика екологічного права і законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.
 7. Загальнолюдські цінності як орієнтири розвитку юридичної науки
 8. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
 9. ІІІ. 3.5 Особливості звернення до художнього краєзнавства як варіативної складової галузі “Естетична культура
 10. Керівництво та людські ресурси
 11. Кожна стратегія складається з двох частин: спланованою організацією і випадкової, яка з'явилася під впливом зовнішнього середовища.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.