Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реакції приєднання. Окиснення і дегідрування первинних спиртів
Хімічні властивості

Фізичні властивості

Окиснення і дегідрування первинних спиртів.

Гідроліз дигалогенпохідних.

Способи добування

Гомологічний ряд насичених альдегідів

Т а б л и ц я 8

Ізомерія та номенклатура

За номенклатурою ЮПАК, називаючи альдегіди, до назви відповідного вуглеводню добавляється суфікс – аль (метан – метаналь, етан – етаналь і т. д.). Ізомерія альдегідів визначається ізомерією радикалу. Нумерація атомів Карбону в молекулі починається з функціональної групи. В назві молекули альдегіду, що має ізобудову, вказується номер атому Карбону, біля якого розташований радикал.

 

Формула Номенклатура замісникові Номенклатура радикально-функціональна (тривіальна)
Н – СОН Метаналь Мурашиний (формальдегід)
СН3 – СОН Етаналь Оцтовий (ацетальдегід)
СН3 – СН2 – СОН Пропаналь Пропіоновий  
СН3 – СН2 – СН2 – СОН Бутаналь Бутиратний (масляний)
СН3 – СН – СОН ׀ СН3 2-Метилпропаналь Ізобутиратний (ізомасляний)
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СОН Пентаналь Валеріановий  

 

СН3 – СНСІ2 + 2 НОН → СН3 – СН (ОН)2 → СН3 – СОН + Н2О + 2 НСІ

1,1-дихлоретан нестійка форма етаналь

двохатомного спирту

С2Н5 – ОН → СН3 – СОН + Н2

Етанол етаналь

С2Н5 – ОН + О → СН3 – СОН

Етанол етаналь

3.Оксосинтез.Це один з промислових способів добування альдегідів. Реакцію проводять при нагріванні до 100-200 0С при тискові 250 атм і в присутності каталізатора:

R – СН = СН2 + СО + Н2 → R – СН2 – СН2 – СОН та R – СН – СОН

׀

СН3

Перший представник гомологічного ряду (мурашиний альдегід) – газ, наступні гомологи – рідини, а вищі – тверді речовини. Температура кипіння альдегідів збільшується із збільшенням молекулярної маси. Киплять вони при температурі нижчій, ніж відповідні спирти. Густина альдегідів менше одиниці. Мурашиний і оцтовий альдегіди добре розчиняються у воді, наступні – гірше. Нижчі альдегіди мають неприємний, різкий запах, деякі вищі – досить приємний (запах квітів).Наявність карбонільної групи визначає велику реакційну здатність альдегідів. Подвійний зв'язок між Кабоном та Оксигеном в групі С = О на відміну від звичайного подвійного зв’язку С = С сильно поляризований, тому що Оксиген має значно більшу електронегативність, ніж Карбон, і електронна густина зміщується до Оксигену. Така висока поляризація визначає електрофільні властивості Карбону карбонільної групи і його здатність реагувати з нуклеофільними сполуками. Оксиген карбонільної групи наділений нуклеофільними властивостями. Розглянемо окремі хімічні властивості.

· Приєднання водню: СН3 – СОН + Н – Н → СН3 – СН2 – ОН

· Приєднання синильної кислоти: СН3 – СОН + Н – СN →

СН3 – СН – ОН

׀

СN

Внаслідок цієї реакції утворюються α-оксинітрили, які є проміжними сполуками у багатьох органічних синтезах.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 563; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Бензен вступає і в реакції приєднання, але значно важче, ніж у реакції заміщення.
 2. Визначення реакції ґрунту з допомогою лакмусового папірця
 3. Для підтвердження діагнозу “сифіліс (вторинна стадія)” лікар повинен застосувати реакцію іммобілізації блідих трепонем. Які компоненти необхідні для постановки цієї реакції?
 4. Договір приєднання, як форма ліцензійного договору
 5. Залежність поводження кожної фірми від реакції конкурентів називається олігополістичним взаємозв’язком.
 6. Іонно-молекулярні (іонні) реакції обміну
 7. Кольорові реакції на білок (якісні).
 8. Лабораторна робота № 4. Швидкість хімічної реакції. Хімічна рівновага
 9. Лекція 5. Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці
 10. На полi бою у залежності від вираженостi психічної реакції 1 страница
 11. На полi бою у залежності від вираженостi психічної реакції 2 страница
 12. Нормальні реакції ґрунту на колеса трактора під час роботи з начіпними знаряддями.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.