Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Самостійна робота

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Графічна побудова різних варіантів дій, які можуть бути здійснені для вирішення існуючої проблеми, називається

Класи моделей при розгляді об'єкта для прийняття рішення

Метод прийняття рішення, якщо члени групи спільно обговорюють і приймають рішення

Способи моделювання прийняття управлінських рішень

При якому стилі управління керівник прагне до вироблення колективних рішень і враховує людський аспект відносин

Класи моделей при розгляді об'єкта для прийняття рішення

Метод прийняття рішення, якщо члени групи фізично не можуть бути присутні в одному місці

Загальні орієнтири для дій та прийняття управлінських рішень

До конкретних функцій менеджменту відносять

Системний підхід в менеджменті передбачає

Вища ланка управління підприємством

а) ловер-менеджмент;

б) топ-менеджмент;

в) мідл-менеджмент;

г) максі-менеджмент.

Предметом управлінської діяльності є:

А) інформація;

Б) керівний вплив;

В) трудова діяльність працівників;

Г) управлінське рішення.

А) розгляд управлінського процесу через функції менеджменту;

Б) використання теорії систем і підсистем;

В) врахування конкретних ситуацій;

Г) акцентування уваги на людському факторі.

Функції менеджменту:

А) інформаційна;

Б) контроль;

В) планування;

Г) координація.

А. планування, організація, контроль

Б. контроль та регулювання

В. управління фінансами, інформацією

Г. керівництво та лідерство

Управлінські рішення - це:

а) залучення іноземних інвестицій;

б) повільна дія переконання;

в)розгляд альтернатив щодо усунення недоліків підрозділу;

г) процес обміну інформацією між працівниками для розв'язання проблеми.

а) тактика;

б) політика;

в) правила;

г) процедури.

А. номінальний;

Б. колективний;

В. дельфійський;

Г. афінський.

А. фізичні

Б. аналогові

В. Економічні

Г. групові

А. консервативний;

Б. демократичний;

В. ліберальний;

Г. гуманістичний.

Способами моделювання управлінських рішень є:

а) теорія ігор;б) економічний аналіз;

в) аналогові;

г) фізичні.

а) платіжна матриця;

б) теорія мотивації;

в) екстраполяція;

г) поляризація.

А. номінальний;

Б. колективний;

В. дельфійський;

Г. афінський.

А. фізичні

Б. аналогові

В. економічні

Г. групові

А)метод платіжної матриці;

Б)метод «дерева рішень»

В)метод оцінки технічних стратегій;

Г)ситуаційний підхід.

Основні принципи прогнозування:

А) науковість;

Б) системність;

В) універсальність;

Г) мобільність.


Опишіть приклад практичної реалізації рівнів менеджменту.

Розгляньте специфіку діяльності менеджера.

Опишіть робоче місце менеджера та документи, з якими він працює.

V. Література

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера. – М.: Народное собрание, 1995. – 160 с.

2. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М. „Дело”, 1991. – 320 с

3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. – К. „

4. Довгань Л.Є., Нємцов В.Д. Менеджер – підготовка і перепідготовка. – К.: „ОКО”, 1993.– 126 с.

5. Завадський Й.С. Менеджмент. – К., Вид-во Європейського Університету, 2003. – 640 с

6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджмету: підручник.–К.,„Академвидав”, 2003.–416 с.

7. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.:Дело, 2002.- 704 с.

8. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є, Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій. Навч. Посібник. – К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2001. -392 с.

9. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент.–К.„Ельга Ніка-Центр”, 2002.–335 с.

10. Степанов В.М., Пішеніна Т.І. Менеджмент. Навч. посібник для дистанційного навчання. – К: У-т „Україна”, 2004. -208 с.

11. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. –Тернопіль:Карт-бланш, 2003. – 490 с.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 688; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.