Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративні стягнення: поняття та види. Адміністративний процес і його стадії

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Адміністративний процес і його стадії.

Діяльність органів з реалізації матеріальних адміністративно-правових норм, спрямованих на рішення індивідуальних справ, що виникають під час управлінської діяльності, називають адміністративним процесом. Він має складну структурну будову й охоплює різні види адміністративного виробництва, кожному з яких залежно від характеру розглянутих справ і особливостей виникнення адміністративно-процесуальних відносин притаманні специфічні особливості (призив на військову службу, накладення штрафу, розгляд скарг громадян і т. п.). Тому в адміністративному процесі існує безліч видів процесуальної діяльності й адміністративних виробництв.

Адміністративне провадження є особливим видом урегульованої правовими нормами процесуальної діяльності уповноважених органів з розгляду окремих груп адміністративних справ.

Адміністративний процес складається з визначених стадій, кожна з який є сукупністю послідовних процесуальних дій. Починається процес звичайно зі стадії порушення справи з подальшою передачею його відповідному уповноваженому органу для розгляду. Тобто на першому етапі виявляються підстави, встановлюється, яке відомство буде розглядати справу, а також виробляється серія процесуальних дій: збір матеріалів, оформлення документу про відкриття справи, виклик зацікавлених осіб, фіксація доказів.

Найбільш важливими процедурами у провадженні з конкретної адміністративної справи є надання сторонами пояснень, вимог, дослідження органом державного управління доказів, на які посилаються сторони. Можна виділити такі стадії адміністративного провадження. Перша стадія — подача громадянином заяви і прийняття її до розгляду відповідним органом (посадовою особою), що веде І провадження; друга - розгляд справи, тобто встановлення і дослідження фактичних обставин; третя — прийняття і виконання рішення, його оскарження.

Адміністративне стягнення — це спосіб відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративний проступок, а також попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.Види адміністративних стягнень закріплено в Кодексі України про адміністративні правопорушення. До них належать:

1) попередження — письмове або в іншій формі (у передбачених законом випадках) офіційне застереження уповноваженою посадовою особою громадянина про недопустимість вчинення ним адміністративних правопорушень;

2) штраф — грошове стягнення, що накладається на громадян посадовими особами за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених Кодексом України «Про адміністративні правопорушення»;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і подальшій реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат з реалізації вилученого предмета;

4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфіскованим може бути тільки предмет — приватна власність порушника, якщо інше не передбачено законодавчими актами;

5) позбавлення спеціального права, наданого громадянину (права керування транспортними засобами, права полювання), застосовується на строк до 3-х років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом;

6) виправні роботи застосовуються на строк до 2-х місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20 процентів її заробітку в дохід держави. Виправні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міським районним судом (суддею);

7) адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Адміністративний арешт призначається районним, районним у місті, міським чи міським районним судом (суддею).

Таким чином, адміністративні стягнення як вид і міра адміністративного впливу держави на осіб, що вчинили правопорушення, мають на меті виховання особи, що вчинила правопорушення, інших осіб для запобігання правопорушень у майбутньому.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 685; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.
 2. Адміністративний акт: поняття, види.
 3. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
 4. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
 6. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії
 7. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
 8. Адміністративні правопорушення проти громадського порядку
 9. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
 10. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
 11. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
 12. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки та склад

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.202 сек.