Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Альтернативні теорії державного регулювання

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання.

Положення класичної теорії про здатність ринку до швидкого відновлення повної зайнятості починаючи з кінця 20-х років ХХ ст. входить у суперечність із реальною економікою. Досвід багатьох країн свідчить, що економіка досить часто і тривалий період може перебувати в умовах неповної зайнятості, і без державного втручання не здатна швидко вийти їз цього стану.

Вперше такого висновку дійшов англійський економіст Д.М.Кейнс. Спираючись на світову економічну кризу (1929-1933рр.) він піддав конструктивній критиці класичну теорію і запропонував альтернативну теорію, яка отримала назву „кейнсіанська теорія”.

Кейнс вважав, що періодичні повторення спадів і депресій, які супроводжуються значним безробіттям, є не випадковістю, а закономірною рисою ринку. Це явище він пояснював двома обставинами.

По-перше – нестабільністю сукупного попиту, яка зумовлюється внутрішніми властивостями ринкової економіки. З одного боку, при збільшенні доходів населення, їх гранична схильність до споживання зменшується („основний психологічний закон” Кейнса). За цим законом динаміка споживання відстає від динаміки виробництва, що викликає його падіння. З іншого боку, внаслідок падіння виробництва і виникнення песимістичних очікувань, зменшується схильність до інвестування, а відсоткова ставка не здатна виправити ситуацію.

По-друге, ціни і зарплати не є гнучкими в короткостроковому періоді і не можуть знижуватися в умовах падіння сукупного попиту. Єдиним наслідком цього падіння є скорочення обсягів виробництва і зайнятості при стабільних цінах.

Спираючись на перелічені аргументи, кейнсіанці доходять висновку про необхідність державного втручання в економіку. При цьому об’єктом державного впливу має бути сукупний попит, який отримав назву „ефективний попит”. Це означає, що, збільшуючи сукупний попит, держава отримує здатність компенсувати дефіцит попиту з боку приватної економіки і завдяки цьому відновлювати повну зайнятість.

Основним методом стимулювання сукупного попиту кейнсіанці вважають фіскальну і грошово-кредитну політику на основі збільшення державних закупівель, трансфертів та зниження податків. Оскільки стимулювальна фіскальна політика може викликати бюджетний дефіцит, то для його фінансування пропонується використовувати державні позички і в певних межах грошову емісію. 

Наприкінці 70-х р. XX ст. в економіці багатьох країн з'явили­ся інші негативні явища. Особливої гостроти набули пробле­ми подолання інфляції при одночасному падінні вироб­ництва, тобто стагфляція. Виявилося, що кєйнсіанські реко­мендації, в основі яких лежало збільшення бюджетних вит­рат і застосування при цьому дефіцитного фінансування, в нових умовах виявилися неефективними. Суттєва зміна еко­номічної кон'юнктури й неефективність економічних кон­цепцій знову, як це було у 30-х р., викликали появу нових економічних теорій. Серед них найвідомішими є погляди інституціоналістів, монетаристів, прибічників теорії еко­номіки пропозиції, концепції раціональних очікувань та не­олібералізму.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 483; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.
 2. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 3. Альтернативні джерела енергії
 4. Альтернативні способи регулювання параметрів НУ
 5. Альтернативні теорії вартості
 6. Американська школа– сформу­валась наприкінці XIX ст. у США і стала однією з основоположних у формуванні неокласичної теорії. За­сновником і главою школи був Дж. Б.Кларк.
 7. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 1 страница
 8. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 10 страница
 9. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 11 страница
 10. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 2 страница
 11. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 3 страница

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.