Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V .Висновок

УРОК 4

V .Висновок .

Вч. Героїчні та життєстверджуючі образи, які створив Георг Фрідріх Гендель, у музиці більше 300 років, однак вони хвилюють нас і сьогодні. І хоч сучасна музична мова змінилася, його монументальні музичні полотна звучать у концертних залах усього світу. Сьогодні фрагменти з них почули й ми.

ТЕМА :Зіткнення образів .

 

МЕТА УРОКУ :

Навчальна :вчитиучнів уважно слухати музичні тво-

ри вміти характеризувати їх ;

- познайомити з біографією Л. Бетховена ;

- аналізування драматургії та композиції музичних

творів різних жанрів і форм (ораторія ) щодо відо-

браження мозаїки навколишнього світу ;

- визначення основних типів музичної драматургії :

контрастного, конфліктного, безконфліктного

- Метрична будова мелодії;.

- характеристика особливостей побудови сонатної

форми як співставлення та розвитку різнохарактер-

них образів.

- засвоєння поняття музична драматур

–гія, сонатна форма та її складові .

Виховна :- виховувати любов до класичної му –

зики, рідного народу ;

- виховувати здатність співпереживати зміст ро- зучених пісень та почутих музичних творів .

Розвиваюча :- розвивати музичні здібності учнів

їх творчі задатки ;

- розвивати співацькі навики ;

- розвиток вокально – хорових навичок.

Обладнання :Інструменти, магнітофон, диск із запи –

сом твору, папки із теорією , портрет компози-

тора, наочні матеріали.

Методи і прийоми: словесні ( розповідь, бесіда), наоч-

ні ( використання папок портрету композитора

демонстраційний матеріал малюнок ) власний показ вчителя аналіз музичного твору, метод порівняння, спів групами та індивідуально .

 

ХІД УРОКУ :

 

I . Організація учнів до уроку.

Музичне вітання :

 

Вступне слово вчителя :

Вч . Між образами є конфлікт, навіть зіткнення. Ми розглянемо це після гри «Закінчи речення».

 

Гра „Закінчи речення”

 

Вч. Сміливий і мужній граф Егмонт очолив героїчну боротьбу фламандського народу проти...

Уч. Відповіді.Вч .Йоганн Гете написав про цього героя...

Уч. Відповіді.

Вч. Музику до трагедії Гете написав німецький композитор...

Уч. відповіді

Вч .Вступ до опери, балету, спектаклю називають...

Уч. Відповіді.

Вч .Увертюра сьогодні є самостійним програмним твором, тобто твором...

Уч. Відповіді.

Вч .Увертюра „Егмонт” Людвіга ван Бетховена втілює образи...

Уч. Відповіді

 

Відомості про структуру увертюри Л. ван Бетховена „Егмонт”

Вч. Увертюра має чітку композицію – вона написана в сонатній формі. Складається з трьох частин: експозиції, розробки та репризи. Перед експозицією може бути вступ, а після репризи – кода. В увертюрі „Егмонт” також є вступ і кода.

Саме вступ та експозиція втілюють загальний образ зіткнення. Він представлений двома основними темами-образами увертюри. Образом іспанських завойовників у першій темі вступу та образом поневоленого народу Нідерландів у другій. Це їх перше представлення – зіткнення, а друге починається плавним переростанням вступу в експозицію.

Експозиція, як ми пам’ятаємо, містить головну та побічну партії. Головна партія експозиції є образом нідерландців, а завойовників втілена в побічній партії – жорстко та стисло.

 

Прослухайте вступ та експозицію увертюри „Егмонт”. Прослідкуйте за конфліктом, зіткненням образів.

 

II .Слухання. Л. ван Бетховен. Увертюра „Егмонт” (експозиція)

 

Вч. Якими засобами музичної виразності змальовані іспанські завойовники у вступі?

Уч. Відповіді

Вч . Якими – в експозиції?

Уч. Відповіді

Вч .У вступі іспанці змальовані важкими, суворими акордами у повільному темпі, хода яких нагадує старовинний іспанський танець сарабанду. В експозиції образ завойовників стає більш агресивним, темп – швидшим, акорди – коротшими. У побічній партії звучать мотиви теми нідерландців. Ця тема набуває світлого, енергійного характеру.

Вч. Якими засобами музичної виразності змальовані нідерландці у вступі?

Уч. Відповіді.

Вч. Якими – в експозиції?

Уч. Відповіді

Вч .У вступі образ нідерландців виражає горе та страждання – в мелодії чути інтонації зітхання. В експозиції головна партія (тема нідерландців) стає мужнішою, енергійнішою, хоча відчутний її скорботний характер.

 

Відомості про увертюри Л. ван Бетховена

Вч. Початок ХІХ ст. в житті Бетховена минув під знаком захоплення поезією Йоганна Гете.

Бетховен хотів написати оперу на сюжет „Фауста”. Цей задум композитор не втілив, натомість з’явилися пісні на тексти поета, а також музика до трагедії Гете „Егмонт”. Музика Бетховена до „Егмонта” – це увертюра та 9 епізодів. „Егмонт” захопив композитора своїм змістом, адже героїчні образи Гете були близькими Бетховену.

Відсилаючи Гете свій твір, автор писав: „У найближчому майбутньому Ви отримаєте… музику до „Егмонта”, до цього чудового „Егмонта”, якого я втілював у звуках із таким захопленням, з яким я його читав, і був у думках та в почуттях цілком захоплений Вами”. У листі-відповіді Гете запросив композитора до себе у Веймар і розповів про наміри поставити на сцені „Егмонта” саме з музикою Бетховена.

Майже всі бетховенські увертюри виникли у зв’язку з драматичними задумами та проектами – як вступ до опери, балету чи театральної п’єси. Але Бетховен більше тяжів до увертюр як самостійних творів. У нього увертюра сама стала драмою ідей. Саме ідей, оскільки симфонічними засобами не можна представити сценічні образи. Таким чином, Бетховен поклав початок нового жанру оркестрової музики – програмної симфонічної п’єси.

 

III . Теорія .

 

Вч . Кожна мелодія записується у певному метричному вимірі – розмірі . Ритмічне співвідношення тривалостей в розмірі класифікується за принципом - 2 –х або 3 – х долей в одному такті, з яких тільки одна, перша є наголошеною . Це розміри дві четверті, три четверті, три восьмих. Інші розміри, наприклад , 4/4, 6/8, 5 /4, є похідними , їх ще називають складеними – ( 4/4 = 2/4 +2/4; 6 /8 =3 /8 + 3 /8 ; 5 /4 =3 /4 + 2 /4 ).

Розгляньте, як мелодична лінія, залежно від розміру та ритму, набуває зовсім інших властивостей та характеру . 

 

IV . Спів пісні А. Пашкевича “Синові” .

Вч. Задушевно, з почуттям, любовю і ніжністю виконайте пісню Анатолія Пашкевича «Синові». Співаючи, особливу увагу зверніть на образний зміст твору, в якому передано характер та настрій завдяки вдалому поєднанню поетичного тексту та мелодії .

Робота над піснею “Синові”

Зверніть увагу на виразне й осмислене виконання тексту пісні, творче втілення її образу.

 

Вч. Сьогодні ми розглянули тему зіткнення музичних образів, а також ще раз звернулися до творчості славетного композитора Людвіга ван Бетховена.

Домашнє завдання: про кого зі своїх улюблених літературних героїв ви написали б програмну увертюру, якби були композиторами? Яким ви собі уявляєте цей твір?

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 490; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.