Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форма ВУ-4М – Технічний паспорт вагона

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

5.3.1 Технічний паспорт ф.ВУ-4М на вантажний вагон заповнюється заводом-виробником при побудові вагона або відповідальним представником вагоноремонтного підприємства (ВРЗ або ВЧД), при капітальному ремонті, при продовженні терміну служби вагону, перенумеровуванні вагона, а також при виявленні невідповідності даних, нанесених на вагон з даними технічних параметрів, відображених в АБД ПВ.

Технічний паспорт на вагон, що є в наявності, складається з натури в одному екземплярі відповідно до креслень і технічних умов.

Заповнення реквізитів технічного паспорту повинне провадитись чітким шрифтом, що не допускає різночитання та виправлення.

При заповненні у технічному паспорті моделі вагона, загальних даних про вагон і його устаткуваннінеобхідно керуватися чинним довідником «Моделі вантажних вагонів», затвердженого комісією Ради по залізничному транспорту повноважних фахівців вагонного господарства залізничних адміністрацій.

5.3.2 У заголовку технічного паспорту перші 8 знаків – номер вантажного вагону, який заповнюється завжди, а інші 8 знаків заповнюється тільки для транспортерів зчіпного типу і відповідає номеру другого транспортеру в зчепі.

Номер вагона має бути зареєстрований в АБД ПВ.

Номер вагона заноситься безпосередньо з борту вагона і має обов’язково відповідати - для вагонів інвентарного парку, для власних вантажних вагонів, для транспортерів - довіднику «8-значна система нумерації вантажних вагонів колії 1520мм» - тут і в подальшому обліковий код Єдиного фонду класифікаторів техніко-економічної інформації нормативних документів (далі - ЄФКІНД).

5.3.3 Заводський номер вагону має 11 знаків і заноситься з бирки вагону, що кріпиться на хребтовій балці. Поле є обов’язковим для вагонів нової побудови. При меншій значності коду нулі спереду не проставляються.

5.3.4 У заголовку паспорту після скороченого найменування заводу-виробника проставляється його код. Максимальна кількість знаків у коді - 4. При меншій значності коду нулі спереду не проставляються.

Код заводу повинен відповідати класифікатору «Умовні коди підприємств» (104000102).5.3.5 Після коду заводу цифрами позначається дата (число місяця, порядковий номер місяця і дві останні цифри року) побудови вагона. При однозначному числі місяця в першій клітинці проставляється нуль.

Наприклад: 2 березня 2004р. - заповнюється: 020304

Число, місяць не допускаються рівними нулю. При відсутності числа в нанесеному на вагон трафареті дата побудови вагона приймається рівним 01.

5.3.6 Тип вагону має 4 знаки. Заповнюється у відповідності до таблиць нумерації перелічених в п.5.3.2. Контролюється на відповідність номеру вагону.

5.3.7 Модель вагона має 10 знаків, при меншій значності спереду нулі не проставляються.

Модель вагона, вказується з тире, наприклад: 12-132-03 і повинна відповідати типу вагона та довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

5.3.8 Код моделі має від 1 до 4 знаків і повинен відповідати довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

5.3.9 Показник «Власник» містить найменування держави власника вагона та її умовний код відповідно до довідника «Залізничні адміністрації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Азербайджану, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки і суміжних з ними держав» (104002202).

5.3.10 Найменування лізингодавця заноситься з борту вагона. Максимальна кількість знаків у коді – 2. При меншій значності коду нулі спереду не проставляються.

При відсутності на борту вагона трафарету лізингодавця цей показник не заповнюється.

Найменування й коди лізингодавців, чинних на даний час, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Код Найменування лізингодавця
Закрите акціонерне товариство «МТЕК» (МТЕК)
Відкрите акціонерне товариство «Укртранслізинг» (УТЛ)
ТОВ «Універсальна лізингова компанія» (УЛК)

 

5.3.11 У показнику «Зарахований» вказується причина зарахування (реєстрації) вагона в АБД ПВ у скороченому вигляді відповідно до переліку таблиці 2, а в клітинках проставляється код. Показник заповнюється для вагонів інвентарного парку.

Таблиця 2.

Найменування причини зарахування (реєстрації) Скорочене найменування Код
Новий вагон Новий
Незареєстрованний в АБД ПВ вагон без приналежності, виявлений в експлуатації Н/АБД
Покупка Пок
Переобладнання П/о
Перенумерування П/нум
Прийом на баланс П/б

 

Максимальна значність коду - 2. При однозначному коді перша клітинка не заповнюється. При відсутності причини зарахування у другій клітинці проставляється нуль.

5.3.12 При продовженні терміну служби вагона заповнюються наступні дані: дата (число, місяць, рік повністю), до якої продовжений строк експлуатації вагона; номер і дата документа, на підставі якого продовжений строк служби.

Показник заповнюється вагоноремонтним підприємством, що виконало ремонт з продовженням терміну служби вагону.

5.3.13 При заповненні показника «Тара вагона», максимальна значність коду – 4.

Тара вагона в технічному паспорті проставляється в графі «Відповідь» із трафарету на вагоні в тонах, а в графі код - у центнерах. Контролюється по довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

Даний показник не може бути нульовим.

5.3.14 При заповненні рядку «Вантажопідйомність», значність коду – 4.

Вантажопідйомність записується в графі «Відповідь» із трафарету на вагоні в тоннах, у графі «код» - у центнерах. Контролюється по довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

У технічних паспортах на службові і технічні вагони рефрижераторних поїздів і секцій (типи 370, 372, 374, 376, 378, 380, 384), вагони не для перевезення вантажів (тип 382, 383) і транспортери типу 3980, 3981 у графі «Відповідь» робиться запис «ні», а в графі «код» проставляється нуль.

5.3.15 При заповненні рядку «Довжина між осями автозчепів», значність коду - 5.

По даному показнику графа «Відповідь» не заповнюється, а в графі «код» проставляється довжина вагона по осях автозчеплень. Контролюється по довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).5.3.16 При заповненні рядку «Габарит», значність коду - 1.

У графі «Відповідь» проставляється умовна позначка габариту, а в графі «код» - цифра коду, що діє на даний час та має відповідати класифікатору «Умовні зазначення габаритів вантажних вагонів» (104004204). Контролюється на відповідність моделі вагона згідно довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

5.3.17 При заповненні рядку «Матеріал обшивки кузова», значність коду – 2 який має відповідати класифікатору «Матеріали і умовні зазначення обшивки кузовів вантажних вагонів» (104004304). Контролюється на відповідність моделі вагона згідно довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

5.3.18 При заповненні рядку «Тип повітророзподільника автогальма», значність коду - 1. Має відповідати класифікатору «Типи повітророзподільників автогальма вантажних вагонів» (104004404).

5.3.19 При заповненні рядку «Авторегулятор важільної передачі», значність коду - 1. Має відповідати класифікатору «Типи авторегуляторів важільної передачі вантажних вагонів» (104004504).

5.3.20 При заповненні рядку «Важільна передача, переобладнана під композиційні колодки», значність коду – 1.

По даному показнику допускаються дві відповіді і при цьому використовуються коди:

Так - 1

Ні - 2

5.3.21 При заповненні рядку «Авторежим», значність коду – 1. Має відповідати класифікатору «Типи авторежимів вантажних вагонів» (104004804).

5.3.22 При заповненні рядку «Ручне гальмо», значність коду - 1. Має відповідати класифікатору «Типи ручного гальма вантажних вагонів» (104004904).

5.3.23 При заповненні рядку «Тип автозчепу», значність коду - 1. Має відповідати класифікатору «Типи автозчепів вантажних вагонів» (104004604).

По даному показнику використаються наступні відповіді і коди:

СА-3 - 1

СА-ЗМ - 2

5.3.24 При заповненні рядку «Тип поглинального апарату», значність коду - 2. Має відповідати класифікатору «Типи поглинальних апаратів вантажних вагонів» (104003602).

5.3.25 При заповненні рядку «Можливість встановлення буферів», значність коду - 1.

Відображається наявність або відсутність на буферному брусі отворів або підсилюючих планок для наступного розсвердлювання під отвори.

Використовуються відповіді і коди:

Так - 1

Ні - 2

5.3.26 При заповненні рядку «Модель візків», максимальна значність коду - 2. Має відповідати класифікатору «Умовні зазначення моделей візків вантажних вагонів» (104003902). Контролюється на відповідність моделі вагона згідно довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

5.3.27 При заповненні рядку «Наявність підпідлогових підсилюючих балочок», значність коду - 1.

Даний показник заповнюється в технічному паспорті критих вагонів або платформ, при цьому використовуються відповіді і коди:

Так - 1

Ні - 2

При складанні технічного паспорта на вагони іншого роду показник не заповнюється.

5.3.28. При складанні технічного паспорта на цистерни в ньому додатково відображаються наступні показники.

«Калібровка котла цистерни» - максимальна значність коду - 2.

Калібрований тип записується в графі «Відповідь» з нанесеного трафарету на котлі цистерни і кодується у відповідності з довідником «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

«Зливний прилад» - значність коду - 1.

По даному показнику вказується наявність або відсутність зливного приладу і проставляються відповідні відповіді і коди:

Так - 1

Ні – 2

5.3.29 «Наявність рами», значність коду - 1. Показник має відповідати класифікатору «Типи рам вантажних вагонів» (104005004).

При кодуванні використовуються відповіді і коди, діючі на даний час:

 

Найменування Відповідь Код
Рама є Так
Рама відсутня Немає
Рама без бічних швелерів Б/шв

 

5.3.30 «Конструкція котла», значність коду - 1. Показник має відповідати класифікатору „Типи конструкцій котла вантажних вагонів” (104004704).

При заповненні показника "Конструкція котла цистерни" використовуються відповіді і коди, діючі на даний час:

З ухилом - 1

Без ухилу - 2

5.3.31 Початкова вартість вагона проставляється заводом-виробником при складанні технічного паспорта на новий вагон.

Інші вартісні показники на цей час, при централізованому веденні картотеки вантажних вагонів та паспортів в ГІОЦ, не заповнюються.

5.3.32 У рядку «Відомості про останній ремонт» вказуються роздільно дата і вагоноремонтне підприємство, що виконало останній капітальний ремонт, а також дата і вагоноремонтне підприємство, що виконало останній деповський ремонт:

- код виду ремонту (1 - деповський, 2 - капітальний);

- код підприємства, яке виконало ремонт (4 знаки відповідно до класифікатора „Умовні коди підприємств” (104000102));

- дата проведення ремонту ( дд - число місяця, мм - місяць, рр - останні цифри року).

5.3.33 У рядку «Номер проекту модернізації» - 4 знаки.

В графі «код» проставляється код відповідно до класифікатора «Модернізація вантажних вагонів» (104000202).

У рядку «Старий номер вагона» - 8 знаків.

Даний показник заповнюється тільки при перенумеровуванні вагону.

5.3.34 У рядку «Причина перенумеровування» можуть бути відповіді і коди:

Причина перенумеровування Відповідь Код
Зміна власника З/в
Переобладнання П/о
Викривлений номер В/н
Вагон-двійник Дв
Вагон семизначної нумерації Сем
Покупка Пок
Зміна типу без переобладнання З/т

 

5.3.35 У складеному паспорті вказується найменування заводу (депо), його код, залізниця, де складений технічний паспорт i дата його складання (число, місяць і рік). Код підприємства проставляється у відповідності до класифікатора «Умовні коди підприємств» (104000102).

5.3.36 Складений технічний паспорт повинен бути підписаний:

На вагонобудівних заводах:

- керівником заводу;

- інспектором-приймальником УЗ.

На вагоноремонтних заводах:

- керівником заводу;

- начальником ВТК;

- інспектором-приймальником УЗ.

У вагонних депо:

- начальником вагонного депо;

- інженером з приймання вагонів.

5.3.37 Всі паспорти завіряються печаткою підприємства, що склали їх.

В кінці паспорту обов'язково повинні бути поставлені дата, підпис i прізвище оператора, який здійснив введення інформації з технічного паспорта в ЕОМ.

Примітка. В тексті вказані таблиці з посиланням на формулювання «чинні на даний час». Ці таблиці приведені як зразок для заповнення відповідних реквізитів паспорту. Дані в таблицях приведені з відповідних довідників ЄФКІНД і є актуальними на час видання цих вказівок. При складанні паспорту необхідно користуватись поіменованими в тексті довідниками ЄФКІНД, які в оперативному режимі ведуться ДП «ГІОЦ УЗ», і доступні всім залізницям і підприємствам, що мають електронну пошту LOTUS NOTES. За питанням доступу до ЄФКІНД звертатись на ІОЦ залізниць.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 3065; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.041 сек.