Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Агротехнічні вимоги до посівних і садильних машин

Зернові сівалки повинні висівати насіння зернових, зернобобових, круп'яних та інших культур, насіння яких близьке за розмірами до зер­нових із заданими нормами висіву. Висівні апарати зернових сівалок по­винні забезпечувати норму висіву пшениці у межах 60-260 кг/га, вівса -100-275 кг/га, ячменю - 90-350 кг/га, гороху 8-400 кг/га, гречки 20-75 і проса 15-30 кг/га. Відхилення фактичної норми висіву насіння від зада­ної не повинно перевищувати +3%.

Висівні апарати сівалок повинні висівати насіння рівномірно і стабіль­но. Середня нерівномірність висіву між окремими апаратами не повинна перевищувати 6% для зернових культур, 10% - для зернобобових і 20% -для трав. Насіння при сівбі не повинно пошкоджуватись висівними апа­ратами. Пошкодження насіння зернових культур можливе до 0,2%, а зернобобових - до 0,7%.

Туковисівні апарати зернових сівалок повинні забезпечувати задану норму висіву мінеральних добрив. Можливе відхилення норми висіву добрив від заданої не більше 10%. Нерівномірність висіву добрив між туковисівними апаратами не повинна перевищувати ±10%.

Сошники сівалок повинні утворювати ущільнене дно борозни, забезпе­чувати подачу насіння на це дно і присипати насіння вологим шаром ґрунту. Відхилення глибини заробки від заданої не повинно перевищува­ти ±15%. При глибині сівби 3-4 см це складає ±0,5 см, при 4-5 см - ±0,7, а при 6-8 см - ±1 см. Сівалки повинні забезпечувати задану ширину міжрядь із можливим відхиленням від неї ±1 см.

Кукурудзяні сівалки повинні забезпечувати сівбу пунктирним спосо­бом з міжряддями 60, 70, 90 і 100 см кукурудзи, соняшника, рицини та інших просапних культур. Відхилення від норми висіву допускається в межах ±5-8%. Пошкодження насіння не повинно перевищувати 1,5%. Відхилення від заданої глибини заробки насіння не повинно перевищува­ти ±1 см. Сівалки повинні розміщувати насіння в рядках на однакових заданих відстанях з можливим відхиленням від розрахункових ±10%.

Сошники сівалок повинні забезпечувати заробку мінеральних добрив на 2-3 см глибше від насіння і зміщених вбік на 3-5 см від рядка.Бурякові сівалки повинні розміщувати не менше 80% насіння на зада­них (здебільшого 5-10 см) відстанях в рядках. Кількість можливих про­пусків насіння у рядках не повинна бути більше 2% від висіяного, а подрібненого і пошкодженого насіння може бути до 0,5%. Можливе від­хилення від норми висіву насіння на погонному метрі рядка не більше 15%, а відхилення від норми висіву мінеральних добрив - до 7%.

Картоплесаджалки повинні висаджувати відкалібровані бульби масою 25-50, 50-80 і 80-120 г рядковим способом з міжряддями 60 і 70 см і забезпечувати відстань між бульбами в рядку від 20 до 40 см. Картоплесад­жалки залежно від призначення і насіннєвої фракції повинні забезпечувати при вирощуванні продовольчої картоплі норму садіння 50-60 тис. бульб на 1 га, а для насіннєвої - 70-80 тис/га. Відхилення від норми садіння - не більше 10%. Пошкодження бульб садильними апаратами не допускається.

Саджалки повинні забезпечувати гребеневий і гладкий способи садін­ня. При гребеневому садінні висота гребенів має бути в межах від 12 до 20 см, а глибина садіння - 6-12 см. При садінні на рівній поверхні поля глибина садіння - 6-14 см. Відхилення від встановленої глибини не пови­нно перевищувати ±2 см. Картоплесаджалки повинні забезпечувати од­ночасно із садінням внесення мінеральних добрив від 100 до 500 кг/га на дно борозни в одну стрічку шириною 5-7 см і нижче бульб на 2-5 см.

Розсадосадильні машини повинні забезпечувати садіння розсади висо­тою 12-25 см широкорядним способом з міжряддями 50, 60, 70, 80 і 90 см і стрічковим способом зі схемами 50+70, 50+90 і 60+120 см із кроком садіння 10-140 см. Висаджувати розсаду потрібно вертикально (можли­вий похил від вертикалі 30°), не підгинаючи коренів, та забезпечувати одночасно полив водою. Машини повинні забезпечувати порційний полив при кроці садіння більше 35 см, а при меншому кроці - суцільний полив. Глибина садіння розсади без горщечків має складати 5-15 см, а в горщеч­ках - не менше 10 см. Краї горщечків повинні бути нижче поверхні поля на 2-4 см. Можливе відхилення глибини садіння розсади від заданої ±2 см. Розсадотримачі не повинні пошкоджувати рослини.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 7386; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.