Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лабораторна робота № 11
Читайте также:
 1. IV. Робота в зошитах
 2. IX. Робота в зошитах
 3. V. Робота в зошитах
 4. V. Робота в зошитах
 5. V. Робота в зошитах
 6. VI. Робота в зошитах
 7. VII. Робота в зошитах
 8. VII. Робота в зошитах
 9. VII. Робота в зошитах
 10. VII. Робота в зошитах
 11. VIII. Робота в зошитах
 12. АНАЛІТИЧНА РОБОТА НАД ТЕКСТОМ І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Ключ до тесту

Текст опитувальника

1. Вірить в себе

2. Вміє поступатися

3. Здатний допомогти

4. Схильний захищати свої погляди

5. Життєрадісний

6. Похмурий

7. Незалежний

8. Сором’язливий

9. Сумлінний

10. Атлетичний

11. Ніжний

12. Театральний

13. Напористий

14. Ласий до лестощів

15. Удачливий

16. Сильна особистість

17. Відданий

18. Непередбачуваний

19. Сильний

20. Жіночний

21. Надійний

22. Аналітичний

23. Вміє співчувати

24. Ревнивий

25. Здатний до лідерства

26. Піклується про людей

27. Прямий, правдивий

28. Схильний до ризику

29. Розуміє інших

30. Скритний

31. Швидкий в ухваленні рішень

32. Співчуває

33. Щирий

34. Покладається тільки на себе (самодостатній)

35. Здатний утішити

36. Пихатий

37. Владний

38. Має тихий голос

39. Привабливий

40. Мужній

41. Теплий, сердечний

42. Урочистий, важливий

43. Має власну позицію

44. М'який

45. Уміє дружити

46. Агресивний

47. Довірливий

48. Малорезультативний

49. Схильний вести за собою

50. Інфантильний

51. Адаптивний, пристосовується

52. Індивідуаліст

53. Не любить лайок

54. Не систематичний

55. Має дух змагання

56. Любить дітей

57. Тактовний

58. Амбітний, честолюбний

59. Спокійний

60. Традиційний, схильний до умовностей

Маскулінність («так»): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58

Фемінність («так»): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59

За кожен збіг відповіді з ключем нараховується один бал. Потім визначаються показники фемінності (F) і маскулінності (М) відповідно до наступних формул.

F = (сума балів по фемінності): 20

М = (сума балів по маскулінності): 20

Основний індекс IS визначається як:

IS = (F – M) : 2,322

Якщо величина індексу IS поміщена в межах від –1 до +1, то роблять висновок про андрогінність.

Якщо індекс IS менший –1, то робиться висновок про маскулінність.

А якщо індекс IS більший +1 – про фемінність.

При цьому, у разі коли IS менше –2,025 говорять про яскраво виражену маскулінність.

А якщо IS більше +2,025 – говорять про яскраво виражену фемінність.

Змінні в психології

План

1. Актуалізація знань студентів.

(експериментальні змінні, групи змінних, незалежна змінна, залежна змінна).

Експериментальні змінні

Експериментальні змінні – це будь-які характеристики експерименту (особливості експериментатора, досліджуваного, умови досліду), які в процесі експерименту можуть змінитися.

Виділяють декілька груп змінних:

1. незалежні змінні – вони характеризують експериментальний вплив2. залежні змінні – вони характеризують результат експериментального впливу

3. додаткові змінні – за звичай це додаткові незалежні змінні

4. зовнішні змінні (побічні) – будь-які чинники, які можуть вплинути на результат експерименту, поліпшивши його або погіршивши.

Приклад:

Вплив занять вдома на успішність дитини в школі.

Якщо дитина буде більше займатиметься вдома, то у неї успішність зросте

Що може у дитини зміниться:

1. самооцінка – зовнішня змінна

2. рівень стомлення – зовнішня змінна

3. кількість знань – зовнішня змінна

4. успішність – залежна змінна

5. мотивація – зовнішня змінна

6. невроз – зовнішня змінна

7. тривалість знань – незалежна змінна

8. пора року – зовнішня змінна

9. вчитель – зовнішня змінна

10. розлучення батьків – зовнішня змінна

11. друзі – зовнішня змінна.

Завдання експериментатора – контролювати зовнішні змінні. Способів контролю два:

1. Зробити так, що б вони не впливали, для цього їх потрібно або взагалі прибрати, або зробити постійними

2. Або враховувати їх вплив за допомогою контрольних груп.

Незалежна змінна

Незалежна змінна – це змінна, яка характеризує експериментальну дію: силу, тривалість, постійність, частоту і так далі. Зазвичай незалежна змінна з'являється вже в назві (у прикладі – це заняття вдома).

Незалежна змінна – це змінна, якою управляє експериментатор, його завданням є змінити цю змінну (будь-якими методами), тобто піддати впливу (у прикладі – експериментатор повинен добитися, щоб діти займалися удома довше).

Виділяють два види незалежних змінних: якісні і кількісні.

Якісні незалежні змінні – змінюються якісно – від «немає впливу» до «є вплив».

Кількісні незалежні змінні – змінюються кількісно (кількість повторів, тривалість занять в хвилинах).

Експериментатор підбирає методики для керування незалежною змінною (найчастіше придумує сам або модифікує ті, що є).

Методи можуть бути різні:

1. методи фізичного впливу за допомогою якихось приладів (генератор шуму, обігрівач)

2. методи хімічного впливу (указується яка речовина вводиться, в якій концентрації)

3. методи психологічного впливу:

а) тренінг за допомогою якого розвиваємо у людини якусь якість

б) перетворююча бесіда – переконуємо людину як себе вести

в) гіпнотичний вплив

4. соціально-психологічний вплив – організація навколо досліджуваного експериментальної соціально-психологічної ситуації, яка провокує досліджуваного на яку-небудь поведінку.

Залежна змінна

Залежна змінна – це змінна, яка характеризує результат експериментальної дії. Незалежна змінна зазвичай буває одна, а залежних може бути декілька.

Головна вимога до залежної змінної це операціонабельність (можливість вимірювання).

В якості залежної змінної треба брати такі характеристики, які легко виміряти.

Завдання експериментатора організувати вимірювання залежних змінних. Для цього він підбирає методики реєстрації залежної змінної. Це можуть бути тести, архівний метод, спостереження, опитувальники і так далі

Залежна змінна залежить від незалежної.

Мета будь-якого експерименту з'ясувати чи залежить залежна змінна від незалежної, а якщо залежить, то яка залежність.

Можливі варіанти залежності:

1. пряма залежність – (як в прикладі – між тривалістю занять і успішністю);

2. зворотна залежність – (вплив викликає зменшення залежної змінної);

3. складна залежність – складні залежності бувають різні (наприклад, між заняттям спортом і здоров'ям, у міру тривалості занять здоров'я спочатку поліпшується, а потім погіршується);

4. відсутність залежності – (наприклад, між фізичним ростом і інтелектом).

Дослідник повинен прагнути оперувати в експерименті тільки незалежною змінною. Експеримент, де ця умова дотримується, називають чистим експериментом. Але найчастіше в ході експерименту, варіюючи одну змінну, експериментатор змінює разом з тим ряд інших. Ця зміна може бути викликане дією експериментатора і обумовлене зв'язком двох змінних. Наприклад, в експерименті по виробленню простого рухового навику він карає досліджуваного за невдачі електричним струмом. Розмір покарання може виступати як незалежна змінна, а швидкість вироблення навику – залежною змінною. Покарання не тільки закріплює у досліджуваного відповідні реакції, але і породжує у нього ситуативну тривогу, яка впливає на результати, – збільшує число помилок і зменшує швидкість вироблення навику.

Центральна проблема при проведенні експериментального дослідження – виділення незалежної змінної і її ізоляція від інших змінних.

Як незалежні змінні в психологічному експерименті можуть виступати:

1) характеристики завдань;

2) особливості ситуації (зовнішні умови);

3) керовані особливості (стани) досліджуваного.

Останні часто називають «змінними організму». Іноді виділяють четвертий вид змінних – константні характеристики досліджуваного (інтелект, стать, вік і т. д.), але вони відносяться до додаткових змінних, оскільки на них не можна впливати, а можна лише врахувати їх рівень при формуванні експериментальних і контрольних груп. Характеристика завдання – те, чим може маніпулювати експериментатор більш-менш вільно. За традицією, що йде від біхевіоризму, вважається, що експериментатор варіює тільки характеристики стимулів (stimulusvariables), але в його розпорядженні значно більше можливостей. Експериментатор може варіювати стимули або матеріал завдання, змінювати тип відповіді досліджуваного (вербальна або невербальна відповідь), міняти шкалу оцінювання і так далі. Він може варіювати інструкцію, міняючи цілі, яких повинен досягти досліджуваний в ході виконання завдання. Експериментатор може варіювати засоби, які має досліджуваний для вирішення завдання, і ставити перед ним перешкоди. Він може змінювати систему заохочень і покарань в ході виконання завдання і так далі.

До особливостей ситуації слід віднести ті змінні, які безпосередньо не входять в структуру експериментального завдання, що виконується досліджуваним. Це може бути температура в приміщенні, обстановка, наявність зовнішнього спостерігача і так далі

Експерименти по виявленню ефекту соціальної фасилітації (посилення) проводилися за наступною схемою: досліджуваному давалося яке-небудь сенсомоторне або інтелектуальне завдання. Він спочатку виконував її поодинці, а потім у присутності іншої людини або декількох людей (послідовність, зрозуміло, мінялася в різних групах). Оцінювалася зміна продуктивності досліджуваних. В цьому випадку завдання досліджуваного залишалася незмінною, змінювалися лише зовнішні умови експерименту.

Що може варіювати експериментатор?

По-перше, це фізичні параметри ситуації: розташування апаратури, зовнішній вигляд приміщення, освітленість, звуки і шуми, температура, розміщення меблів, забарвлення стенів, час проведення експерименту (час доби, тривалість і так далі). Тобто всі фізичні параметри ситуації, що не є стимулами.

По-друге, це соціально-психологічні параметри: ізоляція – робота у присутності експериментатора, робота поодинці – робота з групою і так далі.

По-третє, це особливості спілкування і взаємодії досліджуваного (досліджуваних) і експериментатора.

Судячи по публікаціях в наукових журналах, за останні роки різко зросла кількість експериментальних досліджень, в яких застосовується варіювання зовнішніх умов.

До «органічних змінних», або некерованих характеристик досліджуваних, відносяться фізичні, біологічні, психологічні, соціально-психологічні і соціальні ознаки. Традиційно їх відносять до «змінних», хоча більшість з них є незмінною або відносно незмінним впродовж життя. Вплив диференціально-психологічних, демографічних і інших константних параметрів на поведінку індивіда вивчають в кореляційних дослідженнях. Проте автори більшості підручників по теорії психологічного методу, наприклад М. Метлін, відносять ці параметри до незалежних змінних експерименту.

Як правило, в сучасному експериментальному дослідженні диференціально-психологічні особливості індивідів, такі як інтелект, стать, вік, соціальне положення (статус) і так далі, враховуються як додаткові змінні, які контролюються експериментатором в загальнопсихологічному експерименті. Але ці змінні можуть перетворюватися на «другу основну змінну» в диференціально-психологічному дослідженні, і тоді використовується факторний план.

Залежна змінна

Психологи мають справу з поведінкою досліджуваного, тому як залежна змінна вибираються параметри вербальної і невербальної поведінки. До них відносяться: число помилок, яке зробив щур, пробігаючи лабіринт; час, який витратив досліджуваний при рішенні задачі, зміни міміки його обличчя при перегляді еротичного фільму; час рухової реакції на звуковий сигнал і так далі.

Вибір поведінкового параметра визначається початковою експериментальною гіпотезою. Дослідник повинен її максимально конкретизувати, тобто добитися того, щоб залежна змінна була операціоналізована – піддавалася реєстрації в ході експерименту.

Параметри поведінки умовно можна розділити на формально-динамічних і змістовних. Формально-динамічні (або просторово-часові) параметри достатньо легко піддаються апаратурній реєстрації. Приведемо приклади цих параметрів.

1. Точність. Найбільш часто реєстрований параметр. Оскільки більшість завдань, що пред'являються досліджуваному в психологічних експериментах, є завданнями на досягнення, то точність або протилежний параметр – помилковість дій – буде головним реєстрованим параметром поведінки.

2. Латентність. Психічні процеси протікають приховано від зовнішнього спостерігача. Час від моменту пред'явлення сигналу до вибору відповіді називається латентним часом. В деяких випадках латентний час є найважливішою характеристикою процесу, наприклад при вирішенні розумових завдань.

3. Тривалість, або швидкість, виконань. Є характеристикою виконавчої дії. Час між вибором дії і закінченням його виконання називають швидкістю дії (на відміну від латентного часу).

4. Темп, або частота, дій. Найважливіша характеристика, особливо при дослідженні простих форм поведінки.

5. Продуктивність. Відношення числа помилок або якості виконання дій до часу виконання. Служить найважливішою характеристикою при дослідженні навчання, пізнавальних процесів, ухвалення рішення і так далі. Змістовні параметри поведінки припускають категоризацію форми поведінки або в термінах буденної мови, або в термінах тієї теорії, припущення якої перевіряються в даному експерименті.

Розпізнавання різних форм поведінки – справа спеціально навчених експертів або спостерігачів. Потрібний чималий досвід, щоб характеризувати один вчинок як прояв покірності, а інший – як прояв підлесливості.

Проблема фіксації якісних особливостей поведінки вирішується за допомогою: а) навчання спостерігачів і розробки карт спостереження; б) вимірювання формально-динамічних характеристик поведінки за допомогою тестів.

Залежна змінна повинна бути валідною і надійною. Надійність змінної виявляється в стійкості її реєстрованості при зміні умов експерименту протягом часу. Валідність залежної змінної визначена тільки в конкретних умовах експерименту і стосовно певної гіпотези.

Можна виділити три типи залежних змінних: 1) одночасну; 2) багатовимірну; 3) фундаментальну. У першому випадку реєструється лише один параметр, і саме він вважається проявом залежної змінної (між ними існує функціональний лінійний зв'язок), як, наприклад, при вивченні часу простої сенсомоторної реакції. У другому випадку залежна змінна багатовимірна. Наприклад, рівень інтелектуальної продуктивності виявляється в часі рішення задачі, його якості, трудності вирішеного завдання. Ці параметри можуть фіксуватися незалежно. У третьому випадку, коли відоме відношення між окремими параметрами багатовимірної залежної змінної, параметри розглядаються як аргументи, а сама залежна змінна — як функція. Наприклад, фундаментальне вимірювання рівня агресії F(a) розглядається як функція окремих її проявів (а) міміки, пантоміміки, лайки, рукоприкладства і ін.

Існує ще одна важлива властивість залежної змінної, а саме – сензитивність (чутливість) залежної змінної до змін незалежної. Суть в тому, що маніпуляція незалежною змінною впливає на зміну залежної. Якщо ж ми маніпулюємо незалежною змінною, а залежна не змінюється, то залежна змінна несензитивна по відношенню до незалежної. Два варіанти прояву несензитивності залежної змінної отримали назви «Ефект стелі» і «ефект підлоги». Перший випадок зустрічається тоді, коли завдання, що пред'являється, таке просте, що рівень її виконання багато вище за всі рівні незалежної змінної. Другий ефект, навпаки, виникає тоді, коли завдання настільки складне, що рівень його виконання виявляється нижчим за всі рівні незалежної змінної.

Отже, як і інші компоненти психологічного дослідження, залежна змінна повинна бути валідна, надійна, володіти чутливістю до зміни рівня незалежної змінної.

Існують два основні прийоми фіксації змін залежною змінною. Перший застосовується найчастіше в експериментах за участю одного досліджуваного. Зміна залежній змінній реєструється під час експерименту услід за зміною рівня незалежної змінної. Прикладом є фіксація результатів в експериментах по навчанню. Крива навчання є класичним варіантом тренда зміни успішності виконання завдань залежно від числа проб (часу проведення експерименту). Для обробки таких даних застосовується статистичний апарат аналізу трендів. Другий прийом фіксації зміни рівня незалежній змінній називаються відстроченим вимірюванням. Між дією і ефектом проходить певний проміжок часу, його тривалість встановлюється за часом віддаленості слідства від причини. Наприклад, прийом дози алкоголю збільшує час сенсрмоторної реакції не відразу, а після певного часу. Те ж саме можна сказати про вплив заучування конкретної кількості іноземних слів на успішність перекладу тексту на рідкісну мову: ефект виявляється не відразу (якщо виявляється).

Відносини між змінними

У основі побудови сучасної експериментальної психології лежить формула К. Льовіна – поведінка є функція особи і ситуації:

B = f(P;S).

Необіхевіорісти ставлять у формулу замість Р (особа) Про (організм), що точніше, якщо вважати досліджуваними не тільки людей, але і тварин, а особу редукувати до організму.

Як би там не було, більшість фахівців з теорії психологічного експерименту, зокрема Макгіган, вважають, що в психології існують два типи законів: 1) «стимул–відповідь»; 2) «організм–поведінка».

Перший тип законів виявляється в ході експериментального дослідження, коли стимул (завдання, ситуація) – це незалежна змінна, а залежна змінна – відповідь випробовуваного.

Другий тип законів є продуктом методу систематичного спостереження і вимірювання, оскільки властивостями організму управляти за допомогою психологічних засобів не можна.

Чи існують «перетини»? Зрозуміло. Адже в психологічному експерименті часто враховується вплив так званих додаткових змінних, більшість з яких є диференціально-психологічними характеристиками. Отже, є сенс додати в список і «системні» закони, що описують вплив ситуації на поведінку особи, що володіє певними властивостями. Але в психофізіологічних і психофармакологічних експериментах можна впливати на стан організму, а в ході формуючого експерименту – цілеспрямовано і необоротно змінювати ті або інші властивості особи.

Досліджується залежність поведінки досліджуваного від того або іншого стану організму (хвороби, втоми, рівня активації, фрустрації потреб і т. д.) або від особових властивостей (тривожності, мотивації і т. д.). Дослідження проводяться за участю груп людей, що розрізняються за даною ознакою: властивості або актуальному стану.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 588; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.163.20.57
Генерация страницы за: 0.008 сек.