Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

VII. Доброзичливий
Читайте также:
 1. Акцентуації в характері підлітків
 2. Аукціон народної мудрості
 3. Біля дзеркала
 4. В. Свідоме, індивідуальне підсвідоме, надсвідоме.
 5. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 3 страница
 6. ВИЗНАЧИТИ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ.
 7. Виховна функція
 8. Дайте визначення « навчальної екскурсії». Які види навчальних
 9. Дитячі і молодіжні організації та завдання школи щодо роботи з ними 1 страница
 10. ДОБРО І ЗЛО”. “ХОРОШЕ І ДУРНЕ”.
 11. Завдання немедичної психотерапії.

VI. Залежний

III. Агресивний

13 – 16 – жорсткий і ворожий по відношенню до оточення, різкий, жорсткий, агресивність може доходити до асоціальної поведінки.

9 – 12 – вимогливий, прямолінійний, відвертий, строгий і різкий в оцінці інших, непримиренний, схильний у всьому звинувачувати оточення, глузливий, іронічний, дратівливий.

0 – 8 – упертий, наполегливий і енергійний.

IV. Підозрілий

13 – 16 – відчужений по відношенню до ворожого і злісного світу, підозрілий, образливий, схильний до сумніву у всьому, злопам'ятний, постійно на усіх скаржиться, усім невдоволений (шизоїдний тип характеру).

9 – 12 – критичний, нетовариський, зазнає труднощі в інтерперсональних контактах через невпевненість в собі, підозрілості і боязні поганого відношення, замкнутий, скептичний, розчарований в людях, потайний, свій негативізм проявляє у вербальній агресії.

0 – 8 – критичний по відношенню до усіх соціальних явищ і навколишніх людей.

V. Підпорядковуваний

13 – 16 – покірний, схильний до самоприниження, слабовільний, схильний поступатися усім і у всьому, завжди ставить себе на останнє місце і засуджує себе, приписує собі провину, пасивний, прагне знайти опору в кому-небудь сильнішому.

9 – 12 – сором'язливий, лагідний, легко бентежиться, схильний підкорятися сильнішому без урахування ситуації.

0 – 8 – скромний, боязкий, поступливий, емоційно стриманий, здатний підкорятися, не має власної думки, слухняно і чесно виконує свої обов'язки.

13 – 16 – різко невпевнений в собі, має нав'язливі страхи, побоювання, тривожиться з будь-якого приводу, тому залежить від інших, від чужої думки.

9 – 12 – слухняний, боязливий, безпорадний, не вміє проявити опір, щиро вважає, що інші завжди праві.

0 – 8 – конформний, м'який, чекає допомоги і порад, довірливий, схильний до захоплення оточенням, ввічливий.

9 – 16 – доброзичливий і люб'язний з усіма, орієнтований на прийняття і соціальне схвалення, прагне задовольнити вимоги всіх, «бути хорошим» для всіх без урахування ситуації, прагне до цілей мікрогруп має розвинені механізми витіснення і пригнічення, емоційно лабільний (істероїдний тип характеру).

0 – 8 – схильний до співпраці, кооперації, гнучкий і компромісний при рішенні проблем і в конфліктних ситуаціях, прагне бути у згоді з думкою оточення, свідомо конформний, наслідує умовності, правила і принципи «хорошого тону» в стосунках з людьми, ініціативний ентузіаст в досягненні цілей групи, прагне допомагати, почувати себе в центрі уваги, заслужити визнання і любов, товариський, проявляє теплоту і дружелюбність в стосунках.

VIII. Альтруїстичний

9 – 16 – гіпервідповідальний, завжди приносить в жертву свої інтереси, прагне допомогти і співчувати усім, нав'язливий у своїй допомозі і занадто активний по відношенню до оточення, переймає на себе відповідальність за інших(може бути тільки зовнішня «маска», що приховує особу протилежного типу).0 – 8 – відповідальний по відношенню до людей, делікатний, м'який, добрий, емоційне відношення до людей проявляє в співчутті, симпатії, турботі, ласці, уміє підбадьорити і заспокоїти оточення, безкорисливий і чуйний.

Перші чотири типи міжособистісних стосунків – 1, 2, 3 і 4 – характеризуються переважанням неконформних тенденцій і схильністю до дез’юктивним (конфліктним) проявам (3, 4), більшою незалежністю думки, завзятістю у відстоюванні власної точки зору, тенденцією до лідерства і домінування(1, 2).

Інші чотири октанти – 5, 6, 7, 8 – представляють протилежну картину: переважання конформних установок, конгруентність в контактах з оточенням(7, 8), невпевненість в собі, податливість думці оточення, схильність до компромісів(5, 6).

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 194; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.146.195.24
Генерация страницы за: 0.001 сек.