Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Психограма
Читайте также:
  1. Психограма

Ключ

1. Авторитарний: 1 – 4, 33 – 36, 65 – 68, 97 – 100.

2. Егоїстичний: 5 – 8, 37 – 40, 69 - 72, 101 – 104.

3. Агресивний: 9 – 12, 41 – 44, 73 – 76, 105 – 108.

4. Підозрілий: 13 – 16, 45 – 48, 77 – 80, 109 – 112.

5. Підпорядковуваний: 17 – 20, 49 – 52, 81 – 84, 113 – 116.

6. Залежний: 21 – 24, 53 – 56, 85 – 88, 117 – 120.

7. Доброзичливий: 25 – 28, 57 – 60, 89 – 92, 121 – 124.

8. Альтруїстичний: 29 – 32, 61 – 64, 93 – 96, 125 – 128.

На другому етапі отримані бали переносяться на діаграму, при цьому відстань від центру круга відповідає числу балів по даній октанті (мінімальне значення – 0, максимальне – 16). Кінці таких векторів з'єднуються і утворюють профіль, що відображає уявлення про особу цієї людини. Обкреслений простір заштриховується. Для кожного уявлення будується окрема діаграма, на якій воно характеризується по вираженості ознак кожної октанти.

На третьому етапі за допомогою формул визначаються показники за двома основними параметрами «Домінування» і «Дружелюбність»:

Домінування = (I – V) + 0,7 х(VIII + II – IV – VI)

Дружелюбність = (VII – III) + 0,7 х(VIII – II – IV + VI)

 

Таким чином, система балів по 16 міжособистісним змінним перетворюється на два цифрові індекси, які характеризують представлення суб'єкта за позначеними параметрами.

В результаті проводиться аналіз особового профілю – визначаються типи відношення до оточення.

Інтерпретація результатів

Підрахунок балів ведеться окремо для кожної оцінюваної особи. Показником порушення стосунків з певною особою є різниця між уявленнями людини про неї і бажаному її образі в якості партнера по спілкуванню.

Максимальна оцінка рівня – 16 балів, але вона розділена на чотири міри вираженості відношення:

0-4 бали - низька: адаптивна поведінка
5-8 балів - помірна:
9-12 балів - висока: екстремальна поведінка
13-16 балів - екстремальна: до патології поведінка

Позитивне значення результату, отриманого по формулі «домінування», свідчить про виражене прагнення людини до лідерства в спілкуванні, до домінування. Негативне значення вказує на тенденцію до підпорядкування, відмови від відповідальності і позиції лідерства.

Позитивний результат по формулі «дружелюбність» є показником прагнення особи до встановлення доброзичливих стосунків і співпраці з оточенням. Негативний результат вказує на прояв агресивно-конкурентної позиції, що перешкоджає співпраці і успішній спільній діяльності. Кількісні результати є показниками міри вираженості цих характеристик.

Найбільш заштриховані на профілі октанти відповідають переважаючому стилю міжособистісних стосунків цього індивіда. Характеристики, що не виходять за межі 8 балів, властиві гармонійним особам. Показники, що перевищують 8 балів, свідчать про акцентуацію властивостей, що виявляються цим октантом. Бали, що досягають рівня 14–16, свідчать про труднощі соціальній адаптації. Низькі показники по усіх октантах (0-3 бали) можуть бути результатом скритності і невідвертості випробовуваного. Якщо в психограмі немає октантів, заштрихованих вище 4-х балів, то дані сумнівні в плані їх достовірності:ситуація діагностики не розташувала до відвертості.Перші чотири типи міжособистісних стосунків (октанти 1–4) характеризуються тенденцією до лідерства і домінування, незалежністю думки, готовністю відстоювати власну точку зору в конфлікті. Інші чотири октанти (5–8) – відображають переважання конформних установок, невпевненість в собі, податливість думці оточення, схильність до компромісів.

В цілому інтерпретація даних повинна орієнтуватися на переважання одних показників над іншими і у меншій мірі – на абсолютні величини. У нормі зазвичай не спостерігаються значні розбіжності між «Я» актуальним і ідеальним. Помірна розбіжність може розглядатися як необхідна умова самовдосконалення.

Незадоволення собою частіше спостерігається у осіб із заниженою самооцінкою (5, 6, 7 октанти), а також у осіб, що знаходяться в ситуації тривалого конфлікту(4 октанта). Переважання одночасно 1 і 5 октант властиво особам з проблемою хворобливої самолюбності, авторитарності, 4 і 8 – конфлікт між прагненням до визнання групою і ворожістю, тобто проблема пригніченої ворожості, 3 і 7 – боротьба мотивів самоствердження і афіліації, 2 і 6 – проблема незалежності-підпорядкованості, що виникає в складній службовій або іншій ситуації, що змушує покорятися всупереч внутрішньому протесту.

Особи, у яких виявляються домінантні, агресивні і незалежні риси поведінки, значно рідше проявляють невдоволення своїм характером і міжособистісними стосунками, проте і у них може виявлятися тенденція до вдосконалення свого стилю міжособистісної взаємодії з оточенням. При цьому зростання показників того або іншого октанта визначить напрям, по якому самостійно рухається особа в цілях самовдосконалення, міра усвідомлення наявних проблем, наявність внутрішньо особистісних ресурсів.

Типи міжособистісних стосунків

I. Авторитарний

13 – 16 – диктаторський, владний, деспотичний характер, тип сильної особи, яка лідирує в усіх видах групової діяльності. Усіх наставляє, повчає, у всьому прагне покладатися на свою думку, не уміє приймати поради інших. Оточення відмічає цю владність, але визнає її.

9 – 12 – домінантний, енергійний, компетентний, авторитетний лідер, успішний в справах, любить давати поради, вимагає до себе поваги.

0–8 – упевнена в собі людина, наполеглива, але не обов'язково лідер.

II. Егоїстичний

13 – 16 – прагне бути над усіма, але одночасно в стороні від усіх, самозакоханий, обачливий, незалежний, себелюбний. Труднощі перекладає на оточення, сам відноситься до них дещо відчужено, хвалькуватий, самовдоволений, зарозумілий.

0 – 12 – егоїстичні риси, орієнтація на себе, схильність до суперництва.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 264; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.212.30
Генерация страницы за: 0.002 сек.