Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Опис методики. Дослід № 1. Дослідження рівня міжособистісних стосунків
Читайте также:
 1. Mix-методики проведения исследований
 2. Ампліпульстерапія, інтерференційна терапія, флюктуорізація. Фізична характеристика факторів впливу. Апаратура, покази, протипокази, окремі методики.
 3. Виды занятий и методики обучения
 4. Виды занятий и методики обучения
 5. Диагностика нарушений темпа речи. Профилактика. Система лечебно-пед компл работы. Методики лог работы.
 6. Діадинамотерапія, варіанти впливів. Апаратура, покази, протипокази, окремі методики. Імпульсні струми. Фізіологічні основи електроімпульсної терапии.
 7. Загальні питання теорії та методики правового навчання
 8. Заикание как темпо-ритмическое нарушение речи. Методики логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
 9. Заикание как темпо-ритмическое нарушение речи. Методики логопедической работы со школьниками
 10. Застосування механічних впливів для профілактики і лікування (УЗ, ультрафонофорез, вібротерапія, ударно-хвильова терапія). Апаратура, покази, протипокази, окремі методики.
 11. Зв'язок методики навчання біології з іншими науками
 12. Из истории методики

Практична частина.

Дослід № 1. Дослідження рівня міжособистісних стосунків.

Дослід № 2. Статистична обробка результатів експерименту.

Методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі

Методика створена Т. Лірі, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 р. і призначена для дослідження представлень суб'єкта про себе і ідеальне «Я», а також для вивчення взаємовідносин в малих групах. За допомогою цієї методики виявляється переважаючий тип стосунків до людей в самооцінці і взаємнооцінці.

При дослідженні міжособистісних стосунків найчастіше виділяються два чинники: домінування-підпорядкування і дружелюбність-агресивність. Саме ці чинники визначають загальне враження про людину в процесах міжособистісного сприйняття. Вони названі М. Аргайлом в числі головних компонентів при аналізі стилю міжособистісної поведінки і за змістом можуть бути співвіднесені з двома з трьох головних осей семантичного диференціала Ч. Осгуда: оцінка і сила. У багаторічному дослідженні, що проводиться американськими психологами під керівництвом Б. Бейлза, поведінка члена групи оцінюється по двох змінних, аналіз яких здійснюється в тривимірному просторі, утвореному трьома осями: домінування-підпорядкування, дружелюбність-агресивність, аналітична для емоційності.

Для представлення основних соціальних орієнтації Т. Лірі розробив умовну схему у вигляді кола, розділеного на сектори. У цьому колі по горизонтальній і вертикальній осям позначені чотири орієнтації: домінування-підпорядкування, дружелюбність-ворожість. У свою чергу, ці сектори розділені на вісім – відповідно до більш приватних стосунків. Для ще тоншого опису коло ділять на 16 секторів, але частіше використовуються октанти, певним чином орієнтовані відносно двох головних осей.

Схема Т. Лірі заснована на припущенні, що чим ближче виявляються результати випробовуваного до центру кола, тим сильніше взаємозв'язок цих двох змінних. Сума балів кожної орієнтації переводиться в індекс, де домінує вертикальна (домінування-підпорядкування) і горизонтальна (дружелюбність-ворожість) осі. Відстань отриманих показників від центру кола вказує на адаптивність або екстремальність інтерперсональної поведінки.

Опитувач містить 128 оціночних суджень, з яких в кожному з 8 типів стосунків утворюються 16 пунктів, впорядкованих по висхідній інтенсивності. Методика побудована так, що судження, спрямовані на з'ясування якого-небудь типу стосунків, розташовані не підряд, а особливим чином: вони групуються по 4 і повторюються через рівну кількість визначень. При обробці підраховується кількість стосунків кожного типу.

Т. Лірі пропонував використати методику для оцінки спостережуваної поведінки людей, тобто поведінка в оцінці оточення («з боку»), для самооцінки, оцінки близьких людей, для опису ідеального «Я». Відповідно до цих рівнів діагностики міняється інструкція для відповіді. Різні напрями діагностики дозволяють визначити тип особистості, а також зіставляти дані по окремих аспектах. Наприклад, «соціальне Я», «реальне Я», «мої партнери» і так далі. 

 

Інструкція

«Вам будуть представлені судження, що стосуються характеру людини, її взаємовідносин з навколишніми людьми. Уважно прочитайте кожне судження і оцініть, чи відповідає воно Вашому уявленню про себе.

Поставте на бланку відповідей знак «+» проти номерів тих визначень, які відповідають Вашому уявленню про себе, і знак «-» проти номерів тих тверджень, які не відповідають Вашому уявленню про себе. Намагайтеся бути щирим. Якщо немає повної впевненості, знак «+» не ставте.

Після оцінювання свого реального «Я» знову прочитайте усі судження і відмітьте ті з них, які відповідають Вашому уявленню про те, яким Вам, на вашу думку, слід було б бути в ідеалі.

Якщо необхідно оцінити особу когось іншого, то дається додаткова інструкція: «Так само, як і в перших двох варіантах, дайте оцінку особі Вашого начальника (товариша по службі, підлеглого: 1. «Мій начальник, такий, яким він є насправді»; 2. «Мій ідеал начальника»).

Методика може бути представлена респонденту або списком (за абеткою або у випадковому порядку), або на окремих картках. Йому пропонується вказати ті твердження, які відповідають його уявленню про себе, відносяться до іншої людини або його ідеалу.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Mix-методики проведения исследований
 2. Ампліпульстерапія, інтерференційна терапія, флюктуорізація. Фізична характеристика факторів впливу. Апаратура, покази, протипокази, окремі методики.
 3. Виды занятий и методики обучения
 4. Виды занятий и методики обучения
 5. Диагностика нарушений темпа речи. Профилактика. Система лечебно-пед компл работы. Методики лог работы.
 6. Діадинамотерапія, варіанти впливів. Апаратура, покази, протипокази, окремі методики. Імпульсні струми. Фізіологічні основи електроімпульсної терапии.
 7. Загальні питання теорії та методики правового навчання
 8. Заикание как темпо-ритмическое нарушение речи. Методики логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
 9. Заикание как темпо-ритмическое нарушение речи. Методики логопедической работы со школьниками
 10. Застосування механічних впливів для профілактики і лікування (УЗ, ультрафонофорез, вібротерапія, ударно-хвильова терапія). Апаратура, покази, протипокази, окремі методики.
 11. Зв'язок методики навчання біології з іншими науками
 12. Из истории методики
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.167.112.42
Генерация страницы за: 0.002 сек.