Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні вказівки. Тема 8. Діяльність та її структура
Читайте также:
 1. V. Методичні рекомендації
 2. V. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ
 3. В.Т. Дмитрів, М.І. Михайлецький, Ю.М. Лаврик, Т.М. Кохана Методи оцінки точності вимірювань: Методичні рекомендації. – Львів: ЛНАУ, 2013. – с.
 4. Вінниця – 2014 1. Загальні вказівки
 5. Вказівки до виконання роботи
 6. Вказівки до виконання роботи
 7. Вказівки до виконання роботи
 8. Вказівки до виконання роботи
 9. Вказівки до виконання роботи
 10. Вказівки до виконання роботи
 11. Вказівки до виконання роботи
 12. Вказівки до виконання роботи

Тема 8. Діяльність та її структура

Методичні вказівки

Психодіагностика

Емоційні (особливо конфліктні) стани суттєво впливають на ефективність професійної діяльності. Уникнути їх фактично неможливо. Для збереження психічного здоров’я важливо ознайомитися із проблемою саморегуляції психічних станів.

В першу чергу мова йде про про професійний стрес та його різновиди: інформаційний, емоційний, комунікативний.

Питання саморегуляції психічних станів потребує ознайомлення з певними прийомами, методиками та оволодіння деякими з них. Для цього важливо освоїти необхідні навички:

- керувати психічними процесами (наприклад, концентрувати увагу, або звужувати її рамки, коли треба – розслабитись і заснути);

- вміти за власним бажанням розслабляти скелетні м’язи, концентрувати їхню силу;

- вміти викликати певний емоційний стан;

- впливати на функції нервової системи шляхом відтворення в пам’яті образних уявлень.

Перечислені вміння можна сформувати за допомогою аутогенних тренувань.

Аутогенне тренування - це метод активної психогігієни, психопрофілактики, психотерапії, який підвищує за допомогою спеціальних формул самонавіювання можливості саморегуляції.

Дуже дієвими щодо саморегуляції є дихальні вправи. Доцільно детальніше ознайомитись з ними (нормалізація сну, зниження реакції тривоги та страху тощо). Вичерпну інформацію до даного питання можна знайти в посібнику:

Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. /Марищук В.Л., Евдокимов В.И. - СПб.: Издательский дом «Сентябрь», 2001.-260с.

 

Для діагностики власного психоемоційного стану рекомендуємо використати методики:

- Опитувальник САН (самопочуття, активність, настрій);

- Шкала самооцінки (Ч.Д.Спілбергер);

- Шкала прояву тривоги.

Література:

Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке саморегуляція психічних станів? Перечисліть відомі вам прийоми саморегуляції.

2. Що таке професійний стрес? Які його ознаки?

3. Дайте характеристику власного психоемоційного стану на момент самостійного психодіагностичного дослідження. (самопочуття, активність, настрій, рівень тривожності, самооцінка тощо).

4. Яке значення для саморегуляції має аутогенне тренування?

5. Охарактеризуйте емоціогенність професійної діяльності податківця.

 

Література:[5, 14, 17, 18, 21]

 

- особливості професійної діяльності менеджера.

- професіограма

Необхідно дослідити специфіку професійної діяльності менеджера через ознайомлення з професіограмами спеціалістів юридичної діяльності (Васильєв В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 2001. – С.207-267). Також визначити вимоги, які ця діяльність висуває до особистості, до її психіки (психограма). Важливо визначити чіткі критерії професійної відповідності особи щодо праці менеджером.Професійна діяльність менеджера носить напружений характер, обумовлений виконанням складної, одноманітної роботи в умовах дефіциту інформації, часу. Це призводить до нервово-психічних перевантажень, а в складних випадках – і до емоційної нестійкості, появи невротичних реакцій, різних розладів та захворювань. Тому менеджер повинен відрізнятись гарним фізичним здоров’ям, високим рівнем соціальної адаптації, нервово-психічною стійкістю (стійкістю до тривалих психічних перевантажень), високою працездатністю, комунікативною компетентністю.

Менеджеру необхідно виробити чітку лінію, структуру поведінки, яка б запобігала негативному впливу на особистість з боку його діяльності. Законодавча регламентація відіграє при цьому визначну роль, але цього недостатньо. Крім високої кваліфікації менеджер повинен бути насамперед високоморальною людиною, з розвиненим почуттям обов’язку та відповідальності за свою справу.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке професіограма та психограма?

2. Складіть психограму майбутньої професії.

3. Охарактеризуйте психологічні особливості професійної діяльності менеджера

4. Охарактеризуйте психологічні особливості власної майбутньої професійної діяльності (економіст, юрист тощо).

5. Проаналізуйте мотиви вибору вами та вашими одногрупниками майбутньої професії (за результатами опитування).

 

Література:[5, 8, 15, 18 ]

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 97; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.77.30
Генерация страницы за: 0.002 сек.