Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IV. Дослідження в дитячому садку
Читайте также:
 1. III. Дослідження в дитячому садку.
 2. III. Дослідження мовлення дітей в дитячому садку.
 3. IV. Дослідження волі дошкільників в дитсадку.
 4. IV. Завдання для дослідження в дитячому садку.
 5. Аналіз документів як метод конкретного соціологічного дослідження: класифікація документів, різновиди аналізу документів. Контент-аналіз
 6. Анкетування як метод соціологічного дослідження
 7. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. АПАРАТУРНІ МЕТОДИ В ІНЖЕНЕРНО – ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.
 9. Арнольд Тойнбі. Дослідження історії
 10. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 11. Базові та спеціальні галузі психології та предмет їх дослідження.

НІ. Завдання до психологічного аналізу.

1.Проаналізуйте такі висловлювання батьків:

а) «Мені прикро, що мій син ні до чого не здіб­
ний».

б) «Моєму синові виповнилося шість років. А як
вій співає! Вася — майбутній артисті»

2. Оцініть висловлювання молодої виховательки:

а) «Жодної здібної до малювання дитини в групі!»

б) «Алла, ти знову не розв'язала задачі? Всі діти
її розв'язали, одна ти у мене тупувата».

Справді, малюнки, виконані дітьми старшої групи, не могли викликати захоплення, навіть з урахуванням віку їх творців.

3. Поясніть, матеріалістичними чи ідеалістичними
поглядами керуються в таких прикладах. Чому так
думаєте?

а) В Англії кожну дитину в 11 років піддають ви­
пробуванню на коефіцієнт розумової обдарованості,
після чого одних дітей віддають до шкіл, де вони ма­
ють можливість здобути широку освіту, інших — до
шкіл, які готують до виробничої діяльності (за
Г. В. Бистровою).

б) Японський педагог С. Судзукі готує музик-скри-
палів. У його школу приймають усіх дітей, не відби­
раючи (за Г. В. Бистровою).

4. Поясніть розвиток здібностей Марі Івонн.

У 1938 р. експедиція французького етнографа Вел-ляра виявила в Парагваї, в глибині лісів, дворічну дівчинку, кинуту на призволяще. Вона належала до племені, що перебувало на дуже низькому рівні свого розвитку. Мова ЙОТО відзначалась винятково бідним словником, ніхто із цього племені не знав грамоти.

Дівчинку, яку назвали Марі Івонн, привезли в Па­риж. Вона закінчила університет, успішно займалась етнографією, вільно володіла французькою, іспансь­кою і португальською мовами.

5. Яку роботу мають проводити батьки та педагоги
з Танею, щоб розвинути далі її здібності?

Чотирирічна Таня за два роки вивчила всю нотну грамоту, вивчила напам'ять п'єси з «Дитячого альбо­му» П. Чайковського і п'єси С. Прокоф'єва, написані для дітей, та твори інших композиторів (за О. О. Маль-цевою).


Поспостерігайте за обраною вами дитиною і опи­шіть вияви її здібностей.

Зважайте на те, коштом яких зусиль вона набуває знання, навички, з якою ретельністю ними оперує, до чого береться більш охоче; не судіть виключно на ос­нові обсягу знань і вмінь про її здібності.

Список рекомендованої літератури

Общая психология / Под ред. В. В. Богословского.— М., 1981.—С. 361—363; 367—369.

Психологічний словник/За ред. В. I. Войтка.— К,,, І982.-С. 59, 63, 107,206.Частина д руга

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 334; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.