Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Високий рівень навчальних знань. Достатній рівень навчальних знань

Достатній рівень навчальних знань

Середній рівень навчальних знань

- Визначте хронологію розпаду Югославії, назвіть незалежні республіки, що виникли після цього процесу.

- В чому полягала сутність «самоврядованого соціалізму» в Югославії?

- За яких обставин прийшов до влади уряд колишнього монарха Сімеона, які цілі він поставив перед собою?

 

- Чому на Вашу думку слідом за розпадом Союзу комуністів Югославії, розпалась і держава СФРЮ, назвіть головні передумови цього процесу?

- Визначте головні передумови демократичної, анти тоталітарної революції в Болгарії, в чому особливості революції в цій країні?

- В економічному розвитку Болгарії лише наприкінці 90-х років намітилися позитивні зрушення, чим можна пояснити таке відставання від інших країн регіону?

- На початку 1999 року керівництво НАТО прийняло рішення щодо бомбардування території СРЮ. Чи можна вважати правомірними ці дії, який шлях вирішення проблеми Ви б запропонували?

 

Домашнє завдання:

- повторити матеріал лекції;

- опрацювати рекомендовану літературу по темі;


План заняття

Дисципліна: «Всесвітня історія.»

 

Тема: «Становище країн Азії в повоєнний період.»

 

Мета заняття:

- навчальна: - розглянути особливості розвитку країнАзії в повоєнний період, причини позбавлення колоніальної залежності та проблеми під час незалежного розвитку; суть економічних та суспільно-політичних змін на головних етапах розвитку країн.

розвиваюча: - сприяти формуванню у студентів навичок: історичного мислення, зіставлення; аналізу та узагальнення історичного матеріалу;

виховна:- виховувати у студентів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Вид заняття: лекція.

Тип заняття: вивчення нового матеріалу.

Методи проведення заняття:словесні ( лекція, бесіда);

наочні ( карта; таблиці ).

Методичне забезпечення: - конспект лекції;

- тестові завдання.

Література

1.Всесвітня історія: 1939 – 2000 рр.: навчальний посібник для 11 кл.

середньої загальноосвітньої школи / авт.- упорядник Я.М.Бердичевський.- К.: А.С.К., 2001

 

2.Всемирная история: учебное пособие для 11 кл. сред. общеобраз. школы / авт.: Я.М.Бердичевский, Т.В.Ладыченко, И.Я.Щупак.- Запорожье: Премьер,2000

 

3.Всесвітня історія: навчальний посібник / Б.М.Гончар, М.Ю.Козицький, В.М.Мордвінцев, А.Г.Слюсаренко.- К.: «Знання»,2001

 

4.Всемирная история: учебник для вузов / под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой.- М.: ЮНИТИ, 2000

 

5.Всесвітня історія: Навч. посіб./ Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко.- К.: Т-во «Знання», КОО, 20016.Пивовар С.Ф., Слюсаренко А.Г., Стельмах С.П. Всесвітня історія. Новітній період. 1900 – 1997 рр. – К.: «Академія», 1998

 

7.Полянський П.Б. Всесвітня історія 1939 – 2003 рр.: підручник для 11кл. загальноосв. навч. закладу.- К.: Ґенеза, 2004

 

8.Щедріна І.Е. Всесвітня історія у схемах і таблицях. 10 – 11 кл.: навч. посібник. – Х.: Видавнича група «Академія», 2001

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 174; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.