Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теоретичні відомості. Перевірка основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла за допомогою маятника Максвелла
Читайте также:
 1. Австралія: загальні відомості про країну, природні умови та ресурси, населення.
 2. Алюмінієві сплави. Загальні відомості.
 3. Б. Проаналізуйте уривок з роботи Л.Леві-Брюля “Первісне мислення”. Дайте характеристику особливостям первісної свідомості. Чим вона відрізняється від сучасної?
 4. В чому полягає сутність фінансової системи? Які теоретичні основи її побудови?
 5. Взаємозвязок політики з іншими формами с успільної свідомості(філософія, мораль, релігія.
 6. Взаємозв’язок індивідуальної та суспільної свідомості.
 7. Визначальна роль соціальності у виникненні свідомості
 8. Виникнення і природа свідомості
 9. Виникнення і розвиток людської свідомості
 10. Виникнення і розвиток людської свідомості
 11. Виникнення та розвиток свідомості
 12. Високий рівень самосвідомості зумовлює саморозвиток і самовиховання.

Перевірка основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла за допомогою маятника Максвелла

 

Мета роботи: порівняти експериментальне і теоретичне значення прискорення центра масимаятника і проаналізувати можливі причини незбіжностіодержаних результатів.

Маятник Максвелла ‑ це невеликий диск (маховичок), посадженийтісно на валик. Він опускається під дією сили тяжіння на двох нитках, попередньо намотаних на валик маховичка (рис.1). Обидві нитки під час руху вниз розмотуються на всю довжину. Розкручений маховикпродовжує обертальний рух у тому ж напрямку, намотуючи нитку на вісь.У результаті цього він піднімається вгору, частково гальмуючи свійрух. Дійшовши до верхньої точки, диск знову буде опускатись вниз і так далі. Маховичок здійснює коливання вгору і вниз, тому такий пристрій і називається маятником.


 

Рис. 1. Маятник Максвелла.

 

Позначимо через силу тяжіння на маятник, а через ‑силу натягу однієї нитки. Тоді рівняння поступального руху маховика записується у вигляді

, (1)

де ‑ маса маятника, ‑ прискорення його центра маси. Рівняння для обертального руху буде мати вигляд:

, (2)

де ‑радіус валика, ‑ кутова швидкість обертального диска, ‑ момент інерції маятника. Останній дорівнює сумі моментів інерції валика і диска :

. (3)

Момент інерції валика як однорідного циліндра визначається за виразом

, (4)

де ‑ маса валика. Момент інерції диска з коаксіальним отвором у ньому визначається за виразом

, (5)

де ‑ радіус диска, ‑ радіус отвору, ‑ маса диска.

Враховуючи, що , з рівнянь (1) і (2) знаходимо:

. (6)

Прискорення можна визначити також за формулою

, (7)

де ‑ шлях, пройдений центром маси з крайнього верхнього положення в крайнє нижнє, ‑ час одного повного розкручення маятника. За допомогою формули (6) прискорення центра маси маятника можна розрахувати теоретично за відомими значеннями , , і (позначимо результат розрахунку через ). За формулою (7) прискорення центра маси можна визначити експериментально, вимірюючи величини і (позначимо експериментально одержане прискорення центра маси через ).

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 165; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.84.236.168
Генерация страницы за: 0.002 сек.