Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дані про браковані вироби
Завдання 2

Завдання 1

Завдання 3

Прибутковість компанії в залежності від товарної стратегії

Завдання 2

Питання для обговорення

1. З якими бар’єрами зіткнулась компанія при виході на ринок, та за допомогою яких заходів вдалося їх подолати?

2. Яку план стратегічних дій, на вашу думку, було використано? Обґрунтуйте відповідь.

Виконання завдання здійснюється шляхом підготовки письмового звіту (1 - 2 стор.) та проведення його презентації (5 - 7 хвилин).

 

Тема 10

Стратегічні плани, проекти та програми

Мета заняття –оволодіння методами формування стратегічних планів, проектів, програм.

Компетентності, яких набуває студент:складати планові документи, забезпечуючи їх взаємозв’язок; проводити розрахунки необхідних показників для планів, проектів та програм.

Завдання 1

Продукція, що випускається, становить збірну конструкцію для парника. Матеріал – металеві стояки. Фактично виробляється і реалізовується каркас теплиці без будь-якого покриття. Від покупців надходять пропозиції про включення до складу цього товару або плівкового покриття, або пакету скла з необхідним кріпленням. У розпорядженні підприємства є один місяць, інакше закінчиться термін посадки рослин у теплиці, і потенційні покупці можуть перенести купівлю на наступний рік. Чи будете ви враховувати побажання покупців? Розробіть поточний та стратегічний план для даного підприємства.

Експерти компанії «Техно» визначили наступні показники прибутку в залежності від ситуації на ринку (таблиця 19).

Таблиця 19

 

    Товарна стратегія компанії Прибуток у залежності від ситуації, млн. грн.
ситуація 1 ситуація 2 ситуація 3
1. Виробництво відеомагнітофонів
2. Виробництво пилососів
3. Виробництво кондиціонерів

 

Виберіть оптимальний стратегічний план, користуючись:

а) критерієм максимаксу; б) критерієм максиміну.

Якщо експерти упевнені, що попит на всі товари буде зростати, і його структура залишиться незмінною, то яку стратегію потрібно обрати?

 

Підготувати стратегічний план: 1) підтримки та розвитку малого бізнесу у регіоні; 2) економічного та соціального розвитку м. Харків.

Звіт повинен містити обґрунтування всіх необхідних розділів плану та його доцільності.

 

Тема 11

Організаційне забезпечення стратегічного управління

Мета заняття –розширення та поглиблення знань щодо організаційних структур управління та процесів управління якістю.

Компетентності, яких набуває студент:

обирати найбільш оптимальні організаційні структури управління, що відповідають вимогам конкретного підприємства (організації);застосовувати карти контролю якості продукції.

Методичні рекомендації до виконання завдань 2, 3

Контрольна карта являє собою графічний характер зміни ситуації з виділенням критичних рівнів, це документ, в якому реєструється в наочній формі динаміка показника, що контролюється (наочний контроль).

Контрольна карта складається з центральної лінії, контрольних меж і точок, що характеризують частку браку, які наносяться на карту для

Центральна лінія будується на рівні частки бракованих виробів в усій сукупності (р). На ній розташовуються номери вибірок.

(4)

де В – загальна кількість бракованих виробів;

Q – обсяг кожної вибірки;

V – кількість вибірок.

Верхня та нижня попереджувальні межі (ВПМ, НПМ) – це 95%-ні межі нормального розподілу:

Верхня та нижня межі регулювання (ВМР, НМР) – це 98%-ні межі нормального розподілу:

При наявності сигналу про порушення виробничого процесу повинна бути виявлена й усунена причина порушення.

1. Побудуйте організаційну структуру управління корпорацією, яка включає:

а) штаб-квартиру — рада директорів; президент; віце-президенти з виробництва, з фінансів, з маркетингу, з наукових досліджень,
з персоналу; відповідні функціональні служби;

б) продуктові відділення — верхнього чоловічого одягу, верхнього жіночого одягу, одягу дитячого асортименту, фурнітури (що забезпечує не тільки внутрішніх, а й зовнішніх споживачів), пакувальних матеріалів та пакування (що працюють для зовнішніх та внутрішніх потреб). Кожне з цих продуктових відділень має свій апарат управління;

в) кожен із зазначених продуктових підрозділів має свою стратегію розвитку, при тому що у відділенні верхнього чоловічого одягу функціонують дві СЗГ; у відділенні жіночого верхнього одягу — три СЗГ; у відділенні одягу дитячого асортименту — три СЗГ; фурнітури — дві СЗГ; пакування — дві СЗГ;

г) за рішенням штаб-квартири створений єдиний стратегічний центр управлення, що обслуговує СЗГ по виготовленню одягу для дорослих.

2. Визначте у побудованій ОСУ ланки, вертикальні та горизонтальні зв'язки, що відображають «стратегічну частину» системи управлення.

3. Які проблеми стратегічного планування та управлення розв'язуються: на рівні штаб-квартири; у стратегічному центрі розвитку верхнього одягу для до­рослих; у самостійних СЗГ інших продуктових підрозділів?

 

Відділ технічного контролю фірми «Еліта» здійснює контроль за випуском чоловічих черевиків моделі «Класик» 2 рази на місяць шляхом перевірки виробів, що попали у випадкову вибірку обсягом в 100 одиниць. Кожний примірник вважається або пройшовшим приймання, або бракованим. Результати останніх 20 вибірок приводяться в таблиці 20.

Потрібно визначити частку браку за кожною вибіркою і по всій сукупності; побудувати контрольні карти для частки браку; визначити і нанести нижні і верхні контрольні межі; зробити висновки про рівень якості продукції, що випускається.

Таблиця 20

Номер вибірки Число бракованих виробів на кожні 100 пар черевиків Номер вибірки Число бракованих виробів на кожні 100 пар черевиків

 

Завдання 3

Компанія «Дельта» випускає деталі для виробництва автомобілів. На одній з виробничих ліній здійснюються нарізка і обробка сталевих осей. Довжина кожної із заготовок, що нарізуються, дорівнює 6,65 см. За результатами спостереження за ріжучим станком в умовах було встановлено, що стандартне відхилення технологічного процесу становить 0,05 см. Контроль за ходом процесу здійснюється за допомогою досліджень випадкових вибірок обсягом 4 шт., що проводяться через кожні 30 хв., і точних вимірів осей, що попали у вибірку (таблиця 21).

Таблиця 21

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 53; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.3.207
Генерация страницы за: 0.013 сек.