Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління і формування стратегічної поведінки персоналу
Тема 13

Завдання 2

Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм

Тема 12

Вихідні дані

 

Номер вибірки Довжина стальної осі, см
6,79 6,68 6,60 6,61
6,46 6,56 6,75 6,59
6,39 6,60 6,61 6,63
6,65 6,72 6,73 6,56
6,62 6,67 6,70 6,70
6,65 6,58 6,75 6,79
6,69 6,73 6,61 6,61
6,65 6,51 6,72 6,73
6,55 6,66 6,71 6,58
6,61 6,70 6,59 6,74

 

Потрібно побудувати для даного ріжучого станка контрольні карти; описати роботу ріжучого станка з точки зору якості продукції.

 

 

Мета заняття –розширення та поглиблення знань щодо сутності фінансово-економічного забезпечення процесів стратегічного управління.

Компетентності, яких набуває студент:

формулювати та обґрунтовувати фінансові стратегії підприємства;

розробляти бюджети різних типів.

 

Завдання 1

Реалізовуючи стратегію захисту та користуючись теорією раціонального портфеля, підприємець збирається розмістити свої заощадження, придбаваючи акції не в одній, а відразу в трьох компаніях: «Ньюс», «Форчун», «Хеммер». Очікувані щорічні доходи кожної з цих компаній дорівнюють відповідно: 12, 20, 17%.

Порівняйте ефективність придбання наступних портфелів цінних паперів: а) «Ньюс» – 50 %; «Форчун» – 30 %; «Хеммер» – 20%; б) «Ньюс» – 10%; «Форчун» – 80 %; "Хеммер" – 10%. Як зміниться привабливість портфелів а) і б), якщо прибуток фірми «Форчун» впаде до 12%? Яка зміна норми прибутку фірми «Форчун» зробить обидва портфелі однаково привабливими (прибутки інших фірм незмінні)?

Виходячи з даних таблиця 18, необхідно вибрати найменш ризикований варіант вкладення капіталу, визначити зону ризику для кожного з варіантів, відобразити її графічно.

Таблиця 22

Вихідні дані

 

Показники Варіант
перший другій
Власні засоби, тис. грн. 1165,7 1090,7
Резервний капітал, тис. грн. 34,5
Максимально можлива сума збитків, тис. грн.

 

Завдання 3

Відома наступна інформація про фірму: інвестований капітал: 240 000 у. од.; очікувана рентабельність: 10%; перемінні витрати на одну шт. – 1 050 у. од.; постійні витрати – 90 тис. у. од.; прогнози продажів: песимістичний — 90 тис. шт., оптимістичний — 150 тис. шт.

На основі представлених даних розрахувати ціни: крайню, беззбитковості, цільову, визначити результати діяльності підприємства при кожному варіанті ціни та обрати варіант цінової стратегії.Завдання 4

Фірма «Локі» провела маркетингові дослідження, які дали наступний результат: необхідно збільшити частку фірми на ринку з 13 до 20% при місткості ринку 354 тис. шт. Розрахуйте додатковий прибуток фірми в май-бутньому році, якщо прибуток на один виріб становить 555 грн., а місткість ринку не змінюється. Витрати на маркетингові зусилля із збуту становлять 4 тис. грн. на місяць.

Завдання 5

Торгова фірма «Рим» закуповує товар у виробника по ціні 455 грн. за одиницю і продає в кількості 3 440 од. цього товару щотижня по ціні 554 грн. За результатами досліджень маркетинговий відділ рекомендує знизити ціну на 5%. Розрахуйте, скільки одиниць товару треба реалізувати фірмі, щоб зберегти свій прибуток на колишньому рівні.

 

Завдання 6

Розрахувати ціну товару, якщо відома така інформація: очікуваний обсяг виробництва та збуту — 50 000 од.; питомі змінні витрати — 20 умов. од.; постійні витрати — 600 000 умов. од.; передбачувана частка прибутку — 20%.

Мета заняття –розширення та поглиблення знань щодо сутності організаційної культури, методів управління змінами і порядку формування стратегічної поведінки.

Компетентності, яких набуває студент:

розробляти заходи щодо подолання опору змінам;

будувати системи мотивації, адекватні стратегічному управлінню.

 

Завдання 1 (кейс)

Група Альянс – один з провідних постачальників фінансово-страхових послуг у світі. Материнська компанія групи – Allianz SE – була заснована в Мюнхені (Німеччина) в 1890 році. Сьогодні близько 78 мільйонів клієнтів більш ніж з 70 країн на 5 континентах довіряють Allianz.

В Україні концерн представлений з 2005 року дочірньою компанією «Альянс Україна», яка сьогодні входить до провідних страховиків країни. Компанія має ліцензії на здійснення 29 видів страхування та пропонує універсальний набір послуг як представникам малого, середнього та великого бізнесу , так і приватним особам.

Нещодавно керівництво компанії намагалося поліпшити політику заохочень працівників у відділі претензій, яке займалося виплатою медичних страховок. В компанії була прийнята система заохочень, яка передбачає виплату (один раз на півроку) премії в розмірі 5% від заробітної плати «кращим» працівникам, 4% – працівникам, що працюють «добре», та 3% – всім іншим. Одночасно нараховувалась премія в 1% за недопущення помилкових переплат. Поряд з цим, з метою більш акуратного відношення до виплати заяв на страхове відшкодування хірургічних операцій, була введена система підрахунку повернених чеків та скарг власників полісів. Однак, у працівників відділу претензій постійно виникала одна й та сама проблема: за принесеними від лікаря довідками вони не могли визначити, до якого з двох типів хірургічних операцій, які оплачує компанія, відноситься принесена клієнтом.

Для уточнення працівники відділу могли б звернутися з листом до лікаря, щоб він пояснив довідку, однак на це потребується час, а керівництво потребувало, щоб страховка сплачувалася протягом одного-двох днів. В результаті відділ претензій став працювати під девізом: «В разі сумнівів – сплатити». Таким чином, склалося враження, що працівники стали працювати ніби то краще (оскільки кількість скарг від власників полюсів зменшувалося), однак компанія стала нести збитки через збільшення обсягів виплат. І працівники ставились з байдужістю до цього, адже, перспективи отримання премії в 1% за недопущення помилкових переплат перекривалися бажанням отримати премії «кращім» працівникам в розмірі 5%. Крім того, існувало правило, згідно з яким, співробітники позбавлюються премії, якщо протягом попереднього шестимісячного періоду вони не менше шести разів були відсутні на роботі, або запізнювались. Компанія вимагала дотримання правил розпорядку, сподіваючись, що це підвищить продуктивність. Однак заборона на прогули та запізнення була не настільки суворою, оскільки враховувалася кількість прогуляних годин.

Питання для обговорення:

1. Визначте, які помилки були допущені компанією «Allianz Україна» по відношенню до власного персоналу?

2. Яку стратегію управління персоналом слід обрати компанії для поліпшення існуючої ситуації? Опишіть докладні кроки щодо вибору та реалізації стратегії управління персоналом. Складіть звіт.

Інтерактивний діалог «Стратегічна поведінка персоналу»

1. Характеристика системи соціально-психологічного забезпечення стра­тегічного управління.

2. Сутність і механізм формування «організаційної культури» як об'єкта стратегічного управління.

3. Аналіз «поля сил» як основа для подолання опору змінам.

4. Управління змінами і формування стратегічної поведінки.

5. Система мотивації в стратегічному управлінні.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 57; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.8.73
Генерация страницы за: 0.014 сек.