Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації до виконання завдання
Мета в стратегічному управлінні

Тема 7

Завдання 7

Завдання 6

Підприємство збирається диверсифікувати свою діяльність, для чого необхідно побудувати новий завод. Після розгляду декількох варіантів були залишені два основних:

а) побудувати крупний завод вартістю 6 млн. грн. При цьому можливі варіанті великого попиту на продукцію із імовірністю 0,7 і низького – з імовірністю 0,3. Якщо попит буде високим, то на протязі 5 років очікується річний прибуток у розмірі 390 тис. грн., якщо попит низький, то щорічні збитки з причин великих капіталовкладень складуть 356 тис. грн.

б) побудувати мале підприємство вартістю 1,5 млн. грн. При цьому можливі варіанті великого попиту з імовірністю 0,7, або низького – з імовірністю 0,3. У випадку високого попиту на протязі 5 років очікується щорічний прибуток у розмірі 150 тис. грн., низького – 95 грн.

Обрати найбільш оптимальний варіант, враховуючи довгостроковий характер капіталовкладень та використовуючи «дерево рішень».

Менеджер компанії, що виробляє електричні кухонні плити, вважає, що ринок газових плит буде поширюватися. Він повинен вирішити, переходити на виробництво газових плит, або продовжувати виробництво електричних. Виробництво кухонних електричних плит коштує компанії 200 тис. грн. При цьому в майбутньому можливий великий попит імовірністю 0,3. Якщо попит буде великий, то очікується прибуток у розмірі 800 тис. грн., якщо попит низький, то прибуток складатиме 300 тис. грн. Виробництво газових кухонних. плит коштує 250 тис. грн. У випадку великого попиту на них (імовірність 0,6) очищується прибуток у розмірі 600 тис. грн., якщо попит буде низькій (імовірність 0,4) – прибуток складе 200 тис. грн.

 

Мета заняття –оволодіння методами обґрунтування та прийняття стратегічних рішень.

Компетентності, яких набуває студент:

розробляти та аналізувати місію та бачення підприємства.

Стратегічне бачення — це уявлення майбут­нього, обґрунтоване прогнозами, експертними оцінками (як зроб­леними власноручно, так і взятими з результатів досліджень зовнішніх компе­тентних джерел).

Місія – генеральна мета (призначення) організації, чітко виражена причина і зміст її існування. На відміну від бачення місія характеризує тільки «сьогодення» організації: вид, масштаби діяльності, відмінності від конкурентів, залишаючи без уваги перспективи розвитку бізнесу.

Завдання 1

Сформулювати місію та стратегічне бачення університету, виходячи із сучасних світових та вітчизняних тенденцій у галузі освіти. Використати «широкий» та «вузький» підходи.

 

Завдання 2 (кейс)

«АТБ» – торгова мережа, яка об'єднує понад 200 універсамів, оборот яких становить понад 700 млн. дол. Концепція бізнесу «АТБ» відображено у п'яти базових характеристиках, які магазини мережі мають намір надати покупцеві. Формулювання не блищать оригінальністю: підтримання низьких цін, зручне розташування універсамів, оптимальний асортимент товарів, гарантії якості продукції, якісне та професійне обслуговування покупців. За різноманітністю асортименту «АТБ» продовжує поступатися супермаркетам «для середнього класу». Обрана стратегічна орієнтація накладає істотні обмеження на вибір засобів отримання прибутку Зрозуміло, що «АТБ» намагається вичавити максимально можливий дохід з кожного квадратного метра торгової площі. За рахунок оптимального розташування товарів, включення в асортимент популярних продуктів повсякденного попиту, здачі в оренду вільних торгових площ, розміщення платної реклами на кожному зручному місці: на стінах, стелі, прилавках, на касовій стрічці, на одязі торгового персоналу. Єдино, що неприпустимо для «АТБ» заради більшої виручки, – це збільшити націнку: вона в середньому складає 10-12%. Головний резерв отримання прибутку і економії в «АТБ» полягає в жорстко прописаних правилах внутрішнього розпорядку. Розписано буквально все, аж до кількості слів, необхідних і достатніх у діловому спілкуванні.У фірмі розроблено глосарій для співробітників, що складається з 200 термінів. До секунд розроблені нормативи вантажно-розвантажувальних робіт автотранспорту в магазинах. У рекомендаціях з розстановки продуктів в торговому залі враховані найдрібніші деталі поведінки споживачів: звичайний маршрут покупців по залу; під яким кутом падає погляд споживача на продукт і чи захоче він тягнутися за ним. В «АТБ» працюють над тим, щоб збої в «мікросхемі» не відбувалися з вини людського фактора. Так, касир тут отримує більшу зарплату, ніж в інших відомих мережах України. В «АТБ» існують система навчання персоналу і організаційна культура. У програмі навчання обов'язкова лекція про історію компанії, де розповідається про її успіхи і пояснюються їх причини.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 34; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.21.160
Генерация страницы за: 0.02 сек.