Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Технічні параметри тракторів
Завдання 3

Дані для оцінки ключових факторів успіху

Завдання 2.

Дані для оцінки привабливості галузі

Дані для оцінки конкурентоспроможності підрозділу

Завдання 1.

Керівництву компанії General Electric необхідно прийняти рішення щодо скорочення одного зі своїх підрозділів. На основі існуючих даних (табл. 8, табл. 9) проведіть оцінку конкурентоспроможності та рівня привабливості галузі підрозділів компанії General Electric, побудуйте матрицю «привабливість галузі – конкурентоспроможність підрозділу» та зробіть висновки відносно можливого закриття одного з підрозділів.

Таблиця 8

Критерій конкуренто-спроможності Питома вага Рейтинг підрозділів з виробництва:
авіаційних двигунів освітлювального обладнання пластмаси медичних систем
Відносна доля ринку 0,15
Відносні витрати виробництва 0,25
Конкурентоспроможність за споживчими якостями товару 0,1
Ступінь та можливість впливу на постачальників та споживачів 0,1
Технологічні та інноваційні можливості 0,05
Відповідність ресурсної бази підприємства ключовим факторам успіху в галузі 0,15
Репутація та імідж бренду 0,1
Рівень привабливості відносно конкурентів 0,1

 

Шкала привабливості: 1 – низька конкурентоспроможність; 10 – висока конкурентоспроможність.

Таблиця 9

Критерій привабливості Питома вага Рейтинг підрозділів з виробництва:
авіаційних двигунів освітлювального обладнання пластмаси медичних систем
Обсяг ринку та прогноз зростання 0,1
Інтенсивність конкуренції 0,25
Вимоги до ресурсної бази 0,15
Можливості та погрози 0,15
Сезонні та циклічні коливання 0,1
Соціальний, політичний, законодавчий та екологічний фактори 0,1
Прибутковість галузі 0,1
Перспективи галузі та підприємницький ризик 0,05

 

Шкала привабливості: 1 – неприваблива; 10 – дуже приваблива.

 

Провести кількісну оцінку ключових факторів успіху компаній з виробництва планшетів на основі даних табл. 10.

Таблиця 10

Ключові фактори успіху Вага Apple Lenovo Samsung Asus Prestigio Aсer
Якість та споживчі характеристики товару 0,1
Репутація (імідж) 0,1
Виробничі можливості 0,1
Використання технологій 0,05
Дилерська мережа 0,05
Інноваційні можливості 0,05
Фінансове положення 0,1
Витрати у порівнянні з конкурентами 0,3
Обслуговування клієнтів (сервісний центр) 0,15

 Шкала оцінок: 1 – дуже погано; 10 – дуже добре.

Українське підприємство «Сільгоспдеталь» випускає трактори Т-330. Його конкурент на ринку – японське підприємство «Комацу», основною продукцією якого є трактори ДІ55А-І. Показники технічного рівня тракторів представлені в таблиці 11. Оцініть рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції у порівнянні з японським конкурентом за технічними параметрами. Зробіть висновки.

Таблиця 11

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 36; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.005 сек.