Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз п’яти сил конкуренції
Завдання 4

РЕST-аналіз факторів макросередовища

Характеристика факторів макросередовища

Мета заняття –вивчення основних характеристик зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища, що застосовуються у стратегічному управлінні.

Середовище господарської організації

Тема 3

Освітня й професійна стратегія

Завдання 2

Декларація життєвих цілей

Завдання1

Скласти декларацію життєвих цілей (для подальшої розробки стратегічного бачення та місії).

Таблиця 2

Мої цілі на півроку Мої цілі на найближчі 3 роки Мої життєві цілі
     

Визначити основні цілі й принципи освітньої й професійної стратегії.

 

Таблиця 3

 

Моя освітня стратегія Моя професійна стратегія
Мої цілі Мої принципи Мої компетентності Мої цілі Мої принципи Мої компетентності

Компетентності, яких набуває студент:

виділяти найбільш значущі фактори для характеристики середовищ різних типів; застосовувати аналітичні методи оцінки середовища; розробляти рекомендації для підприємства щодо впливу середовищ.

 

Завдання 1

Виділити фактори макросередовища з розряду демографічних, економічних, природних, технологічних і міжнародних необхідно враховувати виробнику: а) спортивних велосипедів; б) колекційних ляльок; в) надувних човнів; г) хлібобулочних виробів. Проранжувати важливість чинників макросередовища для кожного з перерахованих виробників, порівняти отримані результати, пояснити, чому для різних виробників результати ранжування можуть бути різними. Завдання представити в таблиці.

Завдання 2

Проаналізувати макросередовище підприємства і визначити його можливі дії з адаптації до впливу факторів, наведених у таблиці 4.

Таблиця 4

Фактор Оцінка Вага Напрямок впливу
Інфляція 0,13 -
Економічне зростання в країні 0,15 -
Рівень політичної стабільності в суспільстві 0,06 +
Рівень безробіття 0,13 -
Рівень оподаткування 0,11 -
Рівень доходів населення 0,12 -
Наявність протекціонізму 0,12 -
Рівень народжуваності 0,10 -
Криміналізація суспільства 0,09 -
Наявність лобістських груп у законодавчих органах влади 0,06 +

 

Завдання 3

Провести аналіз макросередовища для підприємства легкої промисловості, використовуючи методику PEST (побудувати таблицю).

 

Таблиця 5

Фактори Імовірність реалізації Ступінь впливу Зважена оцінка
  Політичні (P)      
         
  Економічні (Е)      
         
  Соціальні (S)      
         
  Технологічні (Т)      
         

Провести аналіз проміжного середовища підприємства з виробництва морозива, використовуючи галузеву модель п’яти сил конкуренції.Таблиця 6

 

Споживачі Постачальники Конкуренція між прямими конкурентами Загроза товарів-замінників Можливість появи нових конкурентів
         

 

Завдання 5

Використовуючи дані про мікросередовище підприємства, побудувати його конкурентний профіль, зробити висновки.

Таблиця 7

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 44; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.218.214
Генерация страницы за: 0.011 сек.