Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розмір прибутку корпорації, грн
Завдання 2

Характеристики придбання станків

Завдання 1

Менеджеру необхідно ухвалити стратегічне рішення про доцільність придбання станка М1 або станка М2.

Станок М2 більш технологічний, що забезпечує більший прибуток на одиницю продукції, разом з тим він дорожчий і вимагає великих накладних витрат (таблиця 11).

Таблиця 11

 

Показники Накладні витрати (НВ), грн. Операційний прибуток на одиницю продукції (ОП), грн.
Станок М1
Станок М2

 

Менеджер оцінює можливі варіанти річного попиту на продукцію й відповідні їм імовірності таким чином: х1 = 1200 одиниць з імовірністю р1 = 0,4; х2 = 2000 одиниць з імовірністю р2 = 0,6.

Для вирішення задачі необхідно визначити критерій оцінки, набір можливих дій, побудувати «дерево рішень», провести необхідні розрахунки для обґрунтування стратегічного рішення.

Підприємство, що займається виробництвом морозива, вирішує розширити ринок збуту своєї продукції за рахунок виходу на міжнародний ринок або в результаті збільшення ринку збуту в межах своєї країни. Для реалізації проектів йому необхідно вкласти 80 і 50 тис. грн. відповідно.

Збільшення ринку збуту в межах країни можливо за рахунок розширення або мережі оптової торгівлі (імовірність 0,6, очікуваний прибуток 120 тис. грн.), або роздрібної (імовірність 0.4, прибуток 180 тис. грн.). На міжнародний ринок підприємство може вийти або з новими сортами морозива (імовірність 0,3, прибуток 300 тис. грн.), або з існуючими сортами, вносячи зміни лише в пакування (імовірність 0,7, прибуток 100 тис. грн.).

Необхідно прийняти той чи інший варіант розширення ринку збуту, використовуючи «дерево рішень».

Задача 3

Ви вирішили придбати цінні папери, але не можете визначитись: облігації, акції чи депозити. Рівень ваших доходів буде залежати від економічної ситуації у державі: можлива стагнація, інфляція і стабільна ситуація. Відсотки у залежності від економічної ситуації та виду цінних паперів наведені у таблиці.

Таблиця 12

Відсотки за цінними паперами, %

Ситуація Цінні папери Стабільність Стагнація Інфляція
1. Облігації
2. Акції -2
3. Депозити 6,5 6.5 6,5
Імовірність доходу 0,5 0,3 0,2

 

Задача 4

Для фінансування проекту підприємцю потрібен кредит у сумі 900 тис. грн. строком на один рік. Банк може позичити йому цю суму під 18% річних, або вкласти кошти в бізнес (інвестувати) з 100%-ним поверненням суми, але під 12% річних. З минулого досвіду відомо, що 5% таких клієнтів суму займу це повертають. Необхідно вирішити питання про доцільність видачі кредиту підприємцю, використовуючи «дерево рішень».Задача 5

Корпорація знаходиться на території Південної Африки. Вона впроваджує один із своїх проектів використання сонячних батарей. Розроблено два варіанти проекту відповідно до умов цього регіону: «№1» і «№2». Прибутковість того, чи іншого проект використання сонячних батарей залежить від цін на нафту. Імовірність стабільних цін на нафту – 60%, високих – 30%, надто високих – 10%. Для реалізації першого варіанта проекту необхідна сума у розмірі 20 млн. грн., другого – 39 млн. грн.

Розмір прибутків наведено в таблиці 13.

Таблиця 13

Варіант проекту Прибуток у залежності від цін на нафту:
стабільних дуже високих надто високих
№ 1 -50 000 73 000 500 000
№ 2 138 000 -100 000 60 000

 

Використовуючи «дерево рішень», визначити, який з двох варіантів проекту використання сонячних батарей у Південній Африці забезпечить максимальний прибуток корпорації.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 43; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.007 сек.