Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання для обговорення
Мета заняття –формування системного уявлення про умови застосування стратегічного управління та роль стратегічного мислення у цьому процесі.

Передумови застосування стратегічного управління на підприємствах

Тема 2

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Еволюція розуміння та передбачення майбутнього організації

Тема 1

Мета заняття –розширення та поглиблення знань щодо змісту етапів розвитку систем управління на підприємствах (в організаціях).

Компетентності, яких набуває студент:

надавати характеристики основних підходів до формування систем управління на підприємстві;

розуміти природу стратегічного управління та передумови його виникнення.

 

1. Характеристики бюджетування та фінансового контролю. Місце та роль бюджетів у стратегічному управлінні на сучасному підприємстві.

2. Довгострокове планування. Методи екстраполяції та їх застосування у сучасному прогнозуванні.

3. Стратегічне планування – його довгостроковий характер та комплексність.

4. Стратегічне управління. Основні переваги стратегічного управління та умови його застосування.

5. Можливості та обмеження застосування стратегічного управління на зарубіжних та українських підприємствах (приклади).

 

Для узагальнення знань, отриманих на семінарському занятті, необхідно заповнити таблицю 1.

Таблиця 1

Характеристика основних етапів розвитку систем управління

 

Етап Особливості Переваги Недоліки Використання у сучасній практиці
Бюджетування та фінансовий контроль        
Довгострокове планування        
Стратегічне планування        
Стратегічне управління        

Компетентності, яких набуває студент:

використовувати комплекс методичних прийомів для вироблення стратегічного мислення; визначати критерії та показники ефективного стратегічного мислення.

Інтерактивній діалог «Стратегічне мислення»

1. Поняття стратегічного мислення. Стилі мислення та стратегічні горизонти.

2. Необхідність та можливість формування стратегічного мислення менеджерів. Портрет керівника-лідера третього тисячоліття.

3. Роль стратегічного мислення у формуванні стратегічного рівня організації в умовах кризи.

4. Відомий фахівець у галузі стратегічного менеджменту І. Ансофф стверджував, що стратегія – це поняття дещо абстрактне. Вона дорого обходиться як за грошовими витратами, так і за витратами часу персоналу. Що ж змушує підприємства займаються розробкою стратегії?

1. Що змушує керівництво фірми розглядати діяльність компанії в стратегічній перспективі?2. Чому деякі компанії не надають великого значення розробці стратегічних напрямів розвитку та їх оцінці?

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 32; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.140.5
Генерация страницы за: 0.007 сек.