Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

D. Практичні відомості з хімії в Київській Русі та Московській державі

У той час, коли у арабів, а потім і в Західній Європі розвивалась алхімія, в Київській Русі VIII-XII ст. скептично ставилися до пошуків філософського каменю та можливості перетворення металів. До того ж зовнішній вплив почав помітно проявлятись у Київській Русі лише після хрещення Русі (988 р.), тобто з XI ст., і то головно з Візантії, де панувало негативне ставлення до натурфілософії стародавніх греків. До того ж з XIII ст. почалося вторгнення монгольських орд у Східну Європу (1242 − рік захоплення Києва). Ці обставини привели до занепаду науки, ремесла і зумовили значне відставання теперішніх України, Росії в розвитку всіх наук, у т.ч. хімії.

Основні відомості про рівень розвитку наук ми отримуємо на підставі пам'яток матеріальної культури та з творів, присвячених питанням медицини, лікарських порадників, травників, часом з літописів.

Староруське ремесло мало самобутній характер і спиралось на свою сировинну базу. Ремісники вміли добувати й обробляти основні метали (Fe, Cu, Ag, Au). Щоб виготовляти з заліза зброю задовільної якості, з міді − речі домашнього вжитку та посуд, зі свинцю й олова − листи для церковних дахів, треба було мати відомості про властивості цих металів. Під час розкопок на території колишньої Київської Русі знайдені залишки сиродутних горнів, тиглів, виливниці, різні формочки. Знайдено в могилах також бронзові, мідні, срібні та золоті прикраси. На Заході було відомо, що в Русі вміють виготовляти чудесну чернь і емаль. Іконописна техніка вимагала стійких фарб, які також використовувалися для фарбування тканин і малярної справи.

Лише в XV ст. у межах Русі розпочинається розвідування металів, але шукачів руд запрошували переважно із Заходу.

З XVI ст. у теперішній Україні (Іван Федорів),а згодом і Росії та Німеччині (Ґутенберг) почалося книгодрукування, що вимагало належних фарб, розвивалась аптекарська справа. Цікаво, що в списку професій, які до цього відносились, поруч з лікарями, окулістами, костоправами, цирульниками названі й алхімісти. Але це не були алхіміки Заходу, а просто працівники лабораторій, де добували різні хімічні препарати, тобто, по-сучасному − лаборанти.

Отже. незважаючи на загальний занепад земель теперішніх України, Росії в ранньому Середньовіччі, накопичення хімічних знань тривало, хоча і зі значним відставанням від Європи, особливо в теоретичному плані.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 782; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.