Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Подвійний запис, його сутність і значення
 

Кожна господарська операція викликає зміни не менш як за двома статтями балансу (як уже розглядалося в попередній темі). Отже вона повинна бути записана не менше, ніж на двох рахунках: на одному рахунку за дебетом – (збільшення на активному рахунку або зменшення на пасивному рахунку) і на іншому рахунку за кредитом (зменшення на активному рахунку або збільшення на пасивному рахунку) - обов'язково в однакових рівних сумах.

У цьому складається сутність подвійного запису на бухгалтерських рахунках і його контрольне значення. Отже, подвійний запис – це спосіб відображення господарських операцій у взаємозв'язку на двох рахунках: за одним рахунком за дебетом, а за іншим – за кредитом, на ту ж саму суму.

Подвійний запис – це найважливіший елемент методу бухгалтерського обліку, він становить його основу й суть.

Вимоги до застосування способу подвійного запису:

1) за кожною операцією береться два рахунки;

2) рахунки беруться обов'язково у взаємозв'язку;

3) при цьому один рахунок дебетується, а інший - кредитується;

4) за дебетом одного рахунку й за кредитом іншого рахунку записи виконуються в однакових сумах.

Подвійний запис випливає з економічної сутності господарських операцій, із двоїстого й взаємозалежного характеру змін, які викликає кожна операція.

Подвійний запис має два основних значення:

1) інформаційне значення– полягає в тому, що він несе інформацію про рух активів, капіталу й зобов'язань, про всі зміни в їхньому складі й величині, які спричиняє будь-яка господарська операція.

2) контрольне значення – за допомогою подвійного запису контролюється використання ресурсів підприємства. Подвійний запис використовується і для перевірки правильності відображення господарських операцій на рахунках. Рівність оборотів за дебетом всіх рахунків і кредитом всіх рахунків технічно свідчить про правильність ведення обліку.

Кожна господарська операція внаслідок подвійного запису викликає взаємозв’язок між певними рахунками. Цей взаємозв’язок полягає у тому, що дебет одного рахунка поєднується з кредитом іншого, характеризуючи зміни, які відбуваються у складі ресурсів (активів) або їхніх джерелах (пасивах) внаслідок господарської операції.

Взаємозв’язок між рахунками, що виникає завдяки подвійному запису за кожною господарською операцією, називається кореспонденцією рахунків. Кожна господарська операція має тільки один зв’язок рахунків.

Кореспондуючі рахунки – це рахунки, зв’язані між собою застосуванням подвійного запису за конкретною операцією. Визначення змісту операції за допомогою кореспондуючих рахунків називається бухгалтерським записом (бухгалтерською проводкою, контировкою).Бухгалтерський запис (проводка) – це форма виразу взаємозв’язку рахунків. Бухгалтерська проводка здійснюється завжди в письмовому виді.

Для того щоб скласти бухгалтерську проводку, необхідно:

1) Вникнути в суть господарської операції та скоротити її до мінімальної кількості ключових слів, назва яких вказує на те, що відбувається в операції. Ці слова є майбутніми об'єктами обліку. Наприклад, розглянемо господарську операцію: «Отримані товари від постачальника, розрахунок за які на дату постачання не здійснено, на суму 10000 грн.». В цій операції ключовими словами є: «товари» і «постачальники», тобто об'єктами обліку будуть відповідно – товари і розрахунки з постачальниками.

2) З'ясувати, на яких рахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку обліковуються встановлені об'єкти. За нашим прикладом для обліку товарів призначений рахунок 28 «Товари», а заборгованість постачальникам обліковується на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

3) Визначити, які зміни за вибраними рахунками викликає господарська операція. Так, товари надійшли, відповідно їх сума збільшилася, а згідно схеми активного рахунку (рис.4.1) операція зі збільшення відображається за його дебетом (Д-т 28). Під впливом операції також збільшилася заборгованість (зобов'язання) постачальнику, згідно схеми пасивного рахунку (рис. 4.2) збільшення відображається за кредитом (К-т 63).

4) Сформулювати остаточну бухгалтерську проводку. За нашим прикладом бухгалтерська проводка має вигляд:

Д-т К-т Сума

28 «Товари» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 10000

Бухгалтерські проводки бувають:

- прості – для запису господарської операції беруться тільки два рахунки;

- складні – використовується більше двох рахунків: один рахунок дебетується, а декілька рахунків кредитуються або, навпаки, кілька рахунків дебетуються, а один кредитується.

Наприклад:

Витрачено на виробництво готової продукції: сировина – 65000 грн., паливо – 15000 грн., разом – 90000 грн.

Дебет Кредит Сума, грн.

23 «Виробництво» 201 «Сировина і матеріали» 65000

203 «Паливо» 15000

90000

Однак будь-яку складну бухгалтерську проводку можна завжди представити у вигляді декількох простих.

Відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках способом подвійного запису за допомогою бухгалтерських проводок зручно представляти в журналі реєстрації господарських операцій (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 – Журнал реєстрації господарських операцій

Документ Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Прибутковий касовий одер 1. Надійшли гроші в касу підприємства з поточного рахунку в банку 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 2000
Видатковий касовий одер, платіжна відомість 2. Виплачена з каси заробітна плата працівникам 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 30 «Каса» 1800
Накладна 3. Надійшла сировина від постачальників 20 «Виробничі запаси» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 5000
Виписка банку 4. Погашено короткостроковий кредит банку 60 «Короткострокові позики» 31 «Рахунки в банках» 10000
Виписка банку, платіжне доручення 5. Оплачена з поточного рахунку в банку заборгованість постачальникам 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 31 «Рахунки в банках» 4000

 

Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 2817; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.