Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

План семінарського заняття. Тема 14. Світове господарство

План лекції

Тема 14. Світове господарство

1. Основні риси світового господарства та закономірності його розвитку

2. Теорії міжнародної економіки.

3. Міжнародний поділ праці

4. Глобалізація світової економіки.

5. Економічна інтеграція.

6. Рух капіталу

7. Світова валютна система.

8. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство

1. Поняття світового господарства, його сфери, етапи становлення. Міжнародні економічні відносини.

2. Теорії міжнародної економіки абсолютних та порівняльних переваг у міжнародній торгівлі

3. Міжнародний поділ праці

4. Глобалізація світової економіки. Міжнародні торгівельні організації

5. Інтернаціоналізація і економічна інтеграція.

6. Наслідки експорту капіталу

7. Міжнародна міграція робочої сили

8. Світова валютна система.

9. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство

Запитання та завдання для самостійної та індивідуальної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

 

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ Світове господарство, § світові ринки, § міжнародні економічні відносини, § диференціація країн, § розвинуті країни, § країни, що розвиваються; § країни з перехідною економікою, § інтернаціоналізація, § глобалізація, § міжнародний поділ праці, § абсолютні та порів­няльні переваги в міжнародній торгівлі, § міжнародна спеціалізація виробництва (предметна, подетальна, технологічна), § міжнародна кооперація, § рівень відкритості еко­номіки, § економічна інтеграція, § види інтеграційних об’єднань (зона вільної торгівлі, митний союз, економічний союз, повна інтеграція), § інтеграційні об’єднання, § транснаціональні корпорації (ТНК), § торгівельна політика, § лібералізм (фрітрейдерство - вільна торгівля), § протекціонізм, § торго­вельні обмеження, § мито (преференційне, договірне, генеральне, загороджувльне), § ставки мита, § тарифні бар’єри, § нетарифні бар’єри, § міжнародні торгівельні організації (СОТ/ ГАТТ), § міжнародні валютно-фінансові організації (МВФ, Світовий банк, ЄБРР), § вивоз капіталу, § міжнародний кредит, § Libor (London interbank offered rate), § кредитна лінія, § зв’язана кредитна лінія, § міжнародна технічна допомога, § консультаційні послуги, § міжнародна фінансова допомога, § прямі та портфельні інвестиції, § інвестиційний клімат, § інвестиційний ризик, § міграція робочої сили, § міграційна політика (імміграційна та еміграційна), § імміграційні квоти, § трансфер технологій, § світова валютна система, § паритет, § валюта, § конвертованість / неконвертованість валюти, § валют­ний курс, § плаваючі та фіксовані валютні курси, § золотий стандарт, § золотодивізний стандарт, § золотовалютний стандарт, § валютна система плаваючих курсів, § колективні валюти, § міжна­родні галузеві об'єднання, § платіжний баланс країни, § вільні економічні зони.
Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 237; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.