Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

План семінарського заняття. Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем

План лекції

Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем

 

1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем

2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством .

3. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства

 

1. Глобалізація світової економіки, яка викликала глобальні проблеми.

2. Класифікація глобальних проблем: сфери взаємодії людини і природи; проблеми соціально-економічних та воєнно-політичних відносин; проблеми розвитку людини.

3. Небезпека глобальних проблем: збереження миру, демілітаризація економік, екологізація розвитку.

3. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства. Джерела подолання глобальних проблем.

 

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ Глобалізація, § Країни Центру, § Країни Периферії, § глобальні проблеми, § глобалістика, § проблеми взаємодії (природа-суспільство, соціально-економічні, воєнно-політичні, проблеми розвитку людини), § ядерні держави, § військові блоки, § гонка озброєнь, § перенаселення, § забруднення довкілля, § військові конфлікти, § сировинна проблема, § ресурсозбереження, § тероризм, § проблеми космосу, § проблеми зміни клімату, § проблеми океану, § демілітаризація економіки, § роззброєння, § конверсія, § відсталість країн, що розвиваються, § суспільство споживання, § екологічна проблема, § проблема охорони здоров’я, § знищення лісів, § генофонд планети, § біологічне розмаїття, § «противники культури», § «енвайроменталісти», § «екопрогресисити», § «соціальний рух».

 

Запитання та завдання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

Завдання:

1. Окремі економісти вважають, що розвиток оборонних галу­зей позитивно впливає розширене відтворення суспільного виробництва. Якою є ваша думка?

2. Для сучасного періоду розвитку світового господарства характерна глобалізація бізнесу, ринків, виробництва. Охарактеризуйте негативні наслідки цих процесів для країн різних рівнів розвитку. Чи є цьому альтернатива?Запитання:

1. Чи здатна світова наука вирішити проблему забезпечення людства сировиною та енергією?

2. Яка роль загальнолюдських інтересів у розв'язанні глобаль­них проблем?

3. Чи правильне твердження "Розвиток ТНК є рисою міжнародних інтеграційних процесів".

4. Чи здатне людство здійснити повне роззброєння у XXI ст.?

Виконайте ессе-дослідження на тему:

1. Найнагальніші глобальні проблеми людства та чинники, що їх породжують: урбанізація, бідність, економічне зростання, довкілля

2. Глобальна проблема економіки – глобалізація.

3. Роль нового політичного і економічного мислення для попередження виникнення, загострення і вирішення глобальних проблем.

4. Процеси глобалізації економіки є характерною рисою розвитку світового господарства кінця XX - початку XXI ст. Проаналізуйте позитивні і негативні наслідки глоблізації.

5. Концепції "роззброєння заради розвитку".

6. Значення конверсії воєнного виробництва для розв'язання глобальних проблем.

7. Охарактеризуйте роль ТНК у сучасному світовому господарстві.

8. Використовуючи наведений перелік понять складіть невелике ессе-дослідження про роль держави у сучасних економічних процесах: вільний ринок, лібералізація. Приватизація, справедливий розподіл національного доходу, місцевий капітал, банківська система. Експортна орієнтація економіки, агресивний експорт, дефіцит зовнішньої торгівлі, побічні ефекти глобалізації. Інтеграція регіональних і локальних ринків, товарів і робочої сили, купівля іноземцями землі, відмова від іноземних позик, дефіцит, криза. Стабільний курс, експансія інвестицій, зростання ВНП, гуманна глобалізація, економічне зростання, агресивний ринковий механізм.

 

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 210; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.