Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

За класифікацією ООН транснаціональні корпорації - це крупні компанії, які мають

Як впливають демпінгові ціни імпортерів на конкурентні підприємства країни-імпортера?

Розташуйте в правильній послідовності етапи посилення економічної інтеграції

Назвіть позитивні наслідки для країн-експортерів робочої сили

а) економія на навчанні робочої сили новим професійним навичкам; б) виїзд висококваліфікованих спеціалістів; в) зменшення тиску надлишкової робочої сили в країні; г) надходження в країну валюти від заробітчан.

а) спільний ринок; б) зона вільної торгівлі; в) повна інтеграція;

г) економічний союз; д) митний союз.

22. Назвіть позитивні наслідки для країн-імпортерів робочої сили:

а) збільшення конкурентоспроможності товарів через менші витрати на робочу силу;

б) економія на пенсійному забезпеченні; в)збільшення соціальної напруги;

г) тенденція до зменшення заробітної плати заробітчан; д) тенденція до зменшення заробітної плати місцевих жителів.

23. Назвіть вірний хронологічний порядок етапів розвитку світової валютної системи за назвами міст проголошення:

а) ямайська; б) паризька; в) бреттон-вудська; г) генуезька.

24. Назвіть вірний хронологічний порядок етапів розвитку світової валютної системи:

а) плаваючих курсів; б) золотого стандарту; в) золотовалютна; г) золотодевізна.

25. Принципами ГАТТ є:

а) недискримінація в торгівлі; б) національний режим надає переваги вітчизняним компаніям перед іноземними; г) переважно нетарифні засоби захисту національних ринків; д) преференційний режим до країн, що розвиваються.

26. В структурі експорту України найбільшу питому вагу мають:

а) машини і устаткування; б) товари широкого вжитку; в) сировина;

г) матеріали незначного ступеня обробки.

27. Принципами СОТ є:

а) полегшення доступу іноземним товарам на внутрішній ринок; б) надання країні-члену загальних умов; в) узгодження внутрішнього законодавства загальним вимогам; г) участь у спільних економічних санкціях; д) вірні відповіді а, б, в; є) всі відповіді вірні

а) ніяк; б) ціна продукції вітчизняних підприємств також знизиться; в) вітчизняні підприємства можуть збанкрутувати; г) вітчизняні підприємства збільшать свою конкурентоспроможність.29. Яким чином здійснюється стабілізація курсу валют в системі плаваючих валютних курсів:

а) директивним встановленням курсу; б) жорствою прив'язкою до «кошика» валют; в) все вірно.

г) внаслідок коливання попиту і пропозицію на валюту; д) здійсненням інтервенцій валюти на ринок.

щорічний оборот філії частку активів за кордоном
а) не менше $100 млн. в не менш, ніж 6-ти країнах не менше 25%.
б) не менше $10 млн. в не менш, ніж 8-ми країнах не менше 30%.
в) не менше $100 млн. в не менш, ніж 10-ти країнах не менше 50%.
г) не менше $1000 млн. в не менш, ніж 6-ти країнах не менше 25%.

31.Обмеження в обсязі імпорту чи експорту товарів на певний період:

а) ліцензування; б) демпінг; в) квота; г) тариф.

33.Основною рисою протекціонізмує введення:

а) низьких тарифів на імпорт товарів; б) високих тарифів на імпорт товарів;

в) високих тарифів на експорт товарів; г) низьких тарифів на експорт товарів;

34.Вкажіть правильні твердження:

а) "Тарифи уповільнюють економічне зростання"; б) "Тарифи скорочують загальний рівень зайнятості"; в)"У всіх країнах світу демпінг законодавчо забороняється".

35.Політика держави, спрямована на захиствнутрішнього ринку від іноземної конкуренції:

а) протекціонізм, б) демпінг, в) тарифи, г) імпорт.

36.Продажіноземним покупцем товару заціною нижчою, ніж внутрішня:

б) демпінг, в) лібералізація торгівлі, г) квота; д) ліцензування.

37.Міжнародна торгівля -це:

а) обмін товарами і послугами між продавцями і покупцями різних країн, б) співвідношення експортно-імпортних операцій країни, в) систему міжнародних зв'язків країни.

38.Вкажітьправильні твердження:

а) "Купівельна спроможність - це кількість товарів, які можні придбати за певну грошову одиницю";

б) "Міжнародна ліквідність - це сукупність усіх платіжній інструментів, які можуть бути використані у міжнародних розрахунках"; в) "Грошова одиниця країни - це національна валюта; г) "Система золотого стандарту сформувалася у XX ст.".

39.Елементиміжнародноївалютноїсистеми:

а) міжнародна ліквідність; б) валютний курс; в) валютний ринок. а)золотомонетного.стандарту;

б) золотодевізного стандарту; в) система "плаваючих курсів".

40.Яка з валютних систем була першою в історії людства

а) золотодевізного стандарту; б) золотого стандарту; в)система "плаваючих курсів".

41.Здатність національної валюти обмінюватися на валюти інших країн та інші міжнародні платіжні зікад і навпаки за діючим курсом:

а) валютний курс, б) конвертованість, в) неконвертованість, г) валютний демпінг.

42.Види конвертованості валюти:

а) часткова; б) повна; в) змішана; г) регульована.

43.Як називається ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн:

а) валютний курс, б) купівельна спроможність, в) котирування, г) плаваючий курс.

45.Побудуйте вірні твердження за допомогою правої і лівої колонок таблиці

1) Євро... 2) СДР випускається... 3) за Бреттон-Вудської системи... 4) 3 2002 р. міжнародні розрахунки в рамках ЄС ... 5) у сучасній міжнародній валютній системі валютні курси визначаються... 6) важливою ознакою Ямайської валютної системи є... а) ...замінили національні гроші країн-учасниць ЄС; б) ...під впливом попиту і пропозиці; в)... плаваючі валютні курси; г)... Міжнародним валютним Фондом; д)... одночасно користувалися і золотом, і доларом США у міжнародних розрахунках; е)... здійснюються єдиною валютою ЄС - євро.

46.Платіжні засоби, що використовуються у міжнародних розрахунках:

а) золото; б) кредитні гроші; в) сДР; г) ЄВРО; д) резервні валюти

47. Визначте вірні твердження:

а) міжнародна економічна інтеграція є вищою формою інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення взаємопристосування всіх структур національного господарства.б) горизонтальна інтеграція виникає при злитті фірм, які виробляють однорідні товари, з метою їх подальшої реалізації черв спільну систему розподілу.

в) вертикальна інтеграція передбачає об'єднання фірм, я| функціонують у різних виробничих циклах.

48.Зона вільної торгівлі - це:

а) територія, в межах якої група країн підтримує вільну безмитну торгівлю; б) частина території країни, на якій створені сприятливі умови для соціально- економічного розвитку; в) зона, у якій відбувається вільне переміщення факторів шробництва.

49.Встановіть відповідність назв міжнародних об'єднань та їх означень:

1) НАФТА; 2) СНД; 3) АСЕАН; 4) ОПЕК; 5) МЕРКОСУР. а) південноамериканський спільний ринок; б) арганізація країн експортерів нафти; в) асоціація країн Південно-Східної Азії; г) північноамериканська зона вільної торгівлі; д) співдружність незалежних держав.

50.Яку форму має більшість з існуючих сьогодні інтеграційній у групувань:

а) зона вільної торгівлі; б) митний союз; в) спільний ринок; г) повна інтеграція.

51.На якому етапі інтеграції країни-учасниці проводять спільну економічну і валютно-фінансову політику:

а) зона вільної торгівлі; б) митний союз; в) спільний ринок; г) повна інтеграція.

52.Єдина зовнішньоторговельна політика по відношеннюдо іншихкраїн притаманна формі економічної інтеграції:

а) зона вільної торгівлі; б) митний союз; в) спільний ринок; г) повна інтеграція.

53.Виберіть із переліку 1) переваги і 2) недоліки економічної інтеграції окремих країн:

а) розширення масштабів ринку; б) прискорення швидкості обороту капіталу; в) обмін науково-технічною інформацією; г) підвищення якості та конкурентоспроможності екс продукції; д) збільшення міграції трудових ресурсів; е) відтік ресурсів; є) зростання ролі ТНК і національних монополій, обмеження конкуренції; ж) зростання витрат на утримання бюрократичних інститути регулювання інтеграційних процесів.

54.Які функції виконують наднаціональні утворення членів інтеграційних угрупувань:

а) прийняття законів, що є обов'язковими для всіх країн угрупування; б) надання рекомендацій країнам-учасницям, що не мають обов'язкової сили; в) контроль за соціальною політикою урядів.

55. Які країни є основними зовнішньоекономічними партнерами України? Які з них входять до ЄС:

а) німеччина; б) італія; в) росія; г) франція; д) туреччина.

56. З точки зору міжнародного поділу праці Україна - це держава:

а) аграрна; б) індустріальна; б) аграрно-індустріальна; в) індустріально-аграрна.

57. Назвіть основні кроки співробітництва України з ЄС:

а) зміцнення політичних, комерційних,і культурних зв'язків; б) повна економічна інтеграція;

в) створення зон вільної торгівлі; г) створення спільного ринку.

58. Глобалізація економіки - це:

а) розвиток інтегрованої і взаємозалежної світової економіки; б) розвиток міжнародної торгівлі;

в) ізольованість національних економік; г) суперництво між країнами у світовому господарстві.

59. Експортний потенціал України забезпечується виробництво насамперед:

а) автомобілів; б) комп'ютерів; в) сільськогосподарської продукції; г) металів;

д) сувенірної продукції; е) дерева і пиломатеріалів.

60. Взаємодія України з країнами СНД найінтенсивніша у таких сферах:

а) сільське господарство; б) енергетика; в) машинобудування;

г) інформаційно-комп'ютерна сфера; д) військове співробітництво; е) освіта.

61. Встановіть відповідність:

а) спільний ринок; 1) вільне переміщення товарів; єдине мито для не членів; усунення бар’єрів переміщення робочої сили та капіталу
б) зона вільної торгівлі; 2) вільне переміщення товарів та єдине мито для не членів
в) митний союз; 3) вільне переміщення товарів; єдине мито для не членів; усунення бар’єрів переміщення робочої сили та капіталу; узгодження соціально-економічної політики країн-учасниць
г) повна інтеграція; 4) вільне переміщення товарів; єдине мито для не членів; усунення бар’єрів переміщення робочої сили та капіталу; узгодження соціально-економічної політики країн-учасниць; спільна валютна, фіскальна, кредитна і соціальна політика
д) економічний союз. 5) зниження та відміна митних бар’єрів у взаємній торгівлі

62.В країні склались умови, за яких не вигідно вивозити капітал, дорожчає імпорт, збільшуються зовнішні боргив іноземній валюті,але скорочуються в національній. Які причини це зумовили:

а) завищений валютний курс; б) занижений валютний курс,

в) високі ставки процента по зовнішніх позиках.

63. Встановіть відповідність:

Грошово-валютні системи Ознаки
1. золотого стандарту а) банкноти мінялися лише на певні валюти, які обмінювалися на золото
2. золотовалютна б) підтримувалося співвідношення між золотим запасом країн та внутрішньою пропозицією грошей
3. золотодевізна в) всі країни зобов’язувалися встановлювати паритети своїх валют у доларах, а через долари – у золоті
4. плаваючих курсів г) курс валюти встановлюється від співвідношення попиту і пропозиції на неї

64.Встановіть відповідність ознак основних заходів протекціонізму:

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 245; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.