Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Знайдіть правильні відповіді. 1. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, то грошова база:

1. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, то грошова база:

а) зменшиться, і пропозиція грошей також зменшиться; б) зменшиться, а пропозиція грошей збільшиться;

в) збільшиться, і пропозиція грошей також збіль­шиться; г) збільшиться, а пропозиція грошей зменшиться; д) усі твердження неправильні.

2. Зменшення норми резервування:

а) збільшить пропозицію грошей через збільшення розміру грошового мультиплікатора; б) усе невірно;

в) збільшить пропозицію грошей через збільшення коефіцієнта депонування; г) зменшить пропозицію грошей через змен­шення грошового мультиплікатора; д) зменшить пропозицію грошей через змен­шення коефіцієнта депонування.

5. Попит на гроші для обслуговування угод залежить від:

а) відсоткової ставки комерційних банків; б) реального валового внутрішнього продукту;

в) кількості готівкових грошей поза банками; г) швидкості обертання грошей.

6. Попит на гроші як активи залежить від:

а) відсоткової ставки комерційних банків; б) норми резервів комерційного банку;

в) загального обсягу грошової маси; г) граничної схильності до заощаджень.

7. Норма обов'язкових резервів запроваджується як засіб:

а) обмеження грошової маси; б) зниження рівня інфляції;

в) економічного зростання країни; г) активізації іноземних інвестицій.

8. Щоб збільшити грошову пропозицію, нацбанк має:

а) купити державні облігації; б) продати державні облігації;

в) підвищити резервну норму; г) зменшити резервну норму.

9. До методів кредитно-грошового регулювання центрального банку не відноситься:

а) зміна обов'язкової резервної норми; б) зміна облікової ставки;

в) проведення операцій на відкритому ринку; г) перерозподіл бюджетних засобів держави.

10. Операції центрального банку на відкритому ринку:

а) придбання чи продаж державних боргових зобов'язань (у формі цінних паперів);

б) придбання чи продаж іноземної валюти; в) недопущення ненадійних цінних паперів в обіг на фондовій біржі; г) засіб регулювання діяльності торговців цінними паперами.

11. Мета центрального банку при зміні облікової ставки:

а) збільшення доходів держбюджету; б) вплив на загальний рівень цін в економіці;

в) стимулювання зовнішньоекономічних операцій; г) правильна відповідь відсутня;

д) стимулювання збільшення кількості комерційних банків;

14. Коли центробанк продає облігації, можна сподіватися, що пропозиція грошей …:

а) зросте, а процентні ставки зменшаться; б) зросте, а процентні ставки збільшаться;

в) впаде, а процентні ставки зменшаться; г) впаде, а процентні ставки збільшаться.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 783; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.