Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

МІГРАЦІЇ
Міграції- це переїзди, індивідуальні і масові переміщення або примусові переселення народів і індивідів в інші місця проживання.

Міграція(латин.)- зміна місця проживання, переїзд на іншу територію. Міграції змінюють структуру і чисельність жителів. Вони - предмет постійного моніторингу органів статистики, місцевої влади і правопорядку. Ми вже обговорювали міграції сільських жите­лів у міста. Вони можуть бути зворотні : впродовж доби (жити в селі, пригороді - працювати в іншому місті), декадні(вахтові методи), сезонніабо постійні - переселення, зміна місця проживання. Міграції можуть бути в межах одного населеного пункту, в межах регіону, країни, або еміграція в інші країни без зміни громадянства, або зі зміною громадянства.

Виділяють чотири види міграцій: епізодичну, маятникову, сезонну і безповоротну. Найбільш важлива остання для соціально-економічного і демографічного розвитку. Міграція розглядається в двох розрізах: територіальне переміщення усередині міських або сільських поселень (поворотнє або ні) і територіальне переміщення між поселеннями та державами. Всі держави намагається регулювати процеси міграції і її наслідки прямо або побічно: капітальні внески, рівень життя різних регіонів, дотації, зменшення податків, «північні», дозвіл на проживання, прописка, єкстрадіція нелегальних мигрантів...

Чинники міграції:

Ø Пошук більш сприятливого життєвого середовища (у галузі екології, безпеки, комфорту або престижу);

Ø Пошук роботи (є зона надлишкової робочої сили, є - де потреби працівниках . Напр: Кавказ і Сер. Азія, Сибір і Північ СРСР);

Ø Возз'єднання сімей;

Ø Політична еміграція, у тому числі вигнання;

Ø Економічна еміграція - більш високий рівень життя;

Ø Повернення на Батьківщину (велику або малу);

Ø Біженці і постраждалі від стихійних лих (переселенці - напр. чорнобильці)

Ø Депортації (напр.кримськи татари)

Міграції усередині поселень (переїзди) підкоряються двом взаємозалежним тенденціям :1. Вторгнення. Прагнення поліпшити свої житлові умови або жити ближче до місця роботи (заводські селища), або переїзд з околиці в центр, або переїзд в інший квартал ( іншій соціальний шар). На Заході пром. зона відділена від житлових районів і центру. Хоча міські квартали заселялися стихійно, але здавна селилися окремо вулицями, мікро­районами етнічні або професійні (цехи ремісників) групи і соціальні страти. Чітко зберігалася диференціація соціальних, культур-них і національних інтересів і співтовариств, що відбилася навіть у назвах вулиць і поселень.

До новачків спочатку ставляться вороже і з недовірою, особливо до вихідців з інших соціальних шарів, із ними майже не контактують або чинять їм перешкоди. Напр. Білі в негритянському кварталі і навпаки.Нові мешканці у комунальці (або селищі) порушують сформовані статути і ролі, особливо, якщо вони виділяються своєю поведінкою і навичками. Однак згодом приходить визнання, прими-рення (адаптація і звикання) і прийняття в «своє коло». У свою чергу, старожили можуть переселятися в інші місця в зв'язку зі спадщиною або нисхідною мобільністю: не можуть платити більше за будинок, або квартиру, звільнені і не можуть жити в такому дорогому районі, і навпаки. Ті ж, хто недавно переселився, «тягнуть» за собою своїх друзів, знайомих і родичів з інших районів або поселень, поступово може цілком відбутися зміна всього складу жителів. Раніше привілей-овані райони стають поселенням нижчих шарів середнього класу. Будинок певного відомства через 15-20 років заселений сторонніми людьми або пенсіонерами .

2. Спадкування. Померлі родичі заповідають будинки, садиби, квартири своїм спадкоємцям або чоловікам. Ті можуть переїхати, продати або здати дане житло.

3. Повернення до джерел. На старе місце проживання знову повертаються люди після багаторічної відсутності і життя в інших місцях і країнах: вийшовши на пенсію або повернувшись до старих батьків. Іноді повертаються на час після «життєвих бур, травм і потрясінь», у середовище, де вони були щасливі й улюблені, іноді там і залишаються, щоб бути похованими на сімейному цвинтарі.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 317; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.