Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III. Виховні цілі. „Пірамідна система. Центральний та периферичний паралічі”

II. Навчальні цілі

I. Актуальність теми

М Е Т О Д И Ч Н А Р О З Р О Б К А

„Пірамідна система. Центральний та периферичний паралічі”

 

Тема, що вивчається, є важливим розділом невропатології. З парезами м'язів зустрічаються не тільки неврологи, а й лікарі інших спеціальностей, бо парези бувають у разі цукрового діабету, алкоголізму, травм, інфекційних та інших захворювань. лікар загального профілю зобов'язаний вміти виявляти парези та паралічі, вміти розпізнати їх характер, що необхідно для своєчасної діагностики захворювання.

 

 

Студент повинен знати:

ü Будову та хід рухового шляху(а=II).

ü Функції пірамідної системи (а=II).

ü Ознаки периферичного та центрального паралічів (а=II).

ü Механізми забезпечення м'язового тонусу (а=II).

 

Оволодіти навичками:

ü Перевірити об'єм пасивних та активних рухів у суглобах кінцівок (а=III).

ü Досліджувати силу м'язів в дистальних та проксимальних відділах кінцівок (а=III).

ü Досліджувати стан тонусу м'язів кінцівок (а=III).

ü Виявляти наявність м'язових атрофій, гіпотрофій, фасцикулярних та фібрилярних посмикувань в м'язах

 

Студент повинен вміти:

ü На підставі виявлених патологічних симптомів встановити характер паралічу м'язів (а=III).

 

Сформувати у студентів уважність та ретельність при дослідженні рухової функції у хворих. Виховувати чуйне, гуманне ставлення до хворих з парезами та паралічами. Розвинути психологічні навички спілкування з хворими, що мають рухові розлади.

 

IV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни Знати Вміти
Попередні дисципліни
Нормальна анатомія Анатомію головного, спинного мозку, периферичної нервової системи. Намалювати схему головного та спинного мозку та ходу рухового шляху.
Гістологія Будову клітин Беца, мотонейронів передніх рогів спинного мозку, еферентних рухових шляхів і периферичних нервів. Мікроскопічно розрізняти рухові нервові клітини, нервові волокна центральної та периферичної нервової системи.
Нормальна фізіологія Функцію α-малих та γ-мотонейронів передніх рогів спинного мозку в підтриманні м'язового тонусу. Намалювати рефлекторну схему зв'язків α- та γ-мотонейронів спинного мозку, що підтримують м'язовий тонус.
Паталогічна анатомія Патоморфологічні зміни нейронів та провідних шляхів. Мікроскопічно розрізняти патологію нейронів та провідних шдяхів.
Наступні дисципліни (що забезпечуються)
Нейрохірургія Парези та паралічі за наявності пухлин, травм нервової системи. Виявляти парези в нейрохірургічних хворих.
Інфекційні хвороби Рухові розлади у разі гострого поліомієліту, дифтерійної полінейропатії. Виявляти парези у хворих з поліомієлітом, дифтерійною полінейропатією.
Психіатрія Ознаки „істеричних” паралічів Відрізняти паралічі функціонального та органічного генезу.
Дитячі хвороби Рухові розлади у разі дитячих церебральних паралічів Виявляти парези у дітей, розрізняти різні клінічні форми дитячого церебрального паралічу.
Внутрішньопредметна інтеграція
Захворювання периферичної нервової системи Особливості периферичних паралічів у разі невропатій, плекситів, полінейропатій. На підставі виявлених симптомів вказати рівень ураження периферичної нервової системи.
Судинні захворювання головного мозку Ознаки парезів (паралічів) за наявності гострих порушень мозкового кровообігу. Виявляти паралічі та парези у хворих з судинними захворюваннями головного мозку.
Демієлінізуючі захворювання нервової системи Ознаки центрального парезу (паралічу) у разі демієлінізуючих захворювань Виявляти паралічі чи парези у хворих з демієлінізуючими захворюваннями.

  

V. Зміст теми заняття

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.