Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Діагностика класу
Читайте также:
 1. Діагностика затримок психічного розвитку в дітей та особливості корекційно-виховної роботи з ними
 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства
 3. Діагностика середовища
 4. Діагностика сім'ї
 5. Діагностика факторів конкурентного середовища
 6. Діагностика цілей і намірів конкурентів
 7. Діагностика школи
 8. До розд. 2.2) Поняття інтерфейсу. Що таке клас об'єктів і властивість класу об'єктів
 9. Колагенози. Червоний вовчак. Склеродермія. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.
 10. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ
 11. Психодіагностика особистості як продукт аналізу соматичних проблем

Третій етап - діагностика на рівні класу. Це найвідповідальніша ділянка профілактичної роботи, яка повністю залежить від професійної майстерності класного керівника. Передусім, така діагностика ставить за мету з'ясувати рівень душевного комфорту учнів у шкільному та класному колективах шляхом таких анкет як "Я і мій клас", "Ми і наші вчителі", "Ти і твої батьки" та ін.

Наприклад, за допомогою анкети "Я і мій клас" можна з'ясувати, з яким настроєм учень іде до школи; який рівень


сформованою і класного колективу; наявність у кожного з друзів, тих, хто користується авторитетом, хто лідер як у позитивних, так і в негативних справах; як учень проводить вільний час; наявність тих, ', ким можна піти на виконання відповідального і складного завдання Важливим є виявлення стосунків між учнями (добрих, напружених, конфліктних); наявність мікрогруп, що будуються як на позитивних, так і на негативних засадах; чи сприяє мікроклімат у класі доброму настрою. За допомогою згаданої анкети з'ясовується також наявність позитивних традицій в класному колективі, чи є взаємодопомога, які фактори заважають добре вчитися тощо.

Не менш важливим є з'ясування взаємостосунків між учнями і вчителями за допомогою анкети "Ви і ваші вчителі'". Такс дослідження допомагає визначити рейтинг того чи іншою вчителя, рівень викладання предметів, ступінь довіри до вчителя тощо.

Така діагностика допоможе виявити ті тривожні фактори, що спричиняють виникнення непорозумінь і конфліктних ситуацій у стосунках між учнями. Такими факторами, зокрема, є низький рівені. успішності навчання з окремих предметів; відсутність довіри і педагогічного такту в учителів, розбіжності у взаєминах класного керівника і батьків. Глибокий аналіз цих відомостей виведе класного керівника на необхідність кропіткої колективної роботи з учителями-предметниками, яка чи не найважча в системі діяльності класного керівника.

Отже, правильно проведена діагностика дає можливість грамотно будувати превентивну роботу в системі вчителі -- учні батьки - соціальне середовище на основі гуманістичного завдання допомоги і захисту дитини. Ця робота спрямовується, по-перше, на виявлення чинників негативного впливу на учнів; по-друге, па пошуки стратегії соціально цінної адаптації підлітків на основі їхнього захисту і допомоги, визначення алюритмів профілактичної роботи на різних рівнях; по-третє, на прогнозування можливих ситуацій ризику. Маючи загальні відомості про класний колектив, уявлення про особистості школярів з відхиленнями в поведінці, класний керівник має розробити програму вивчення і виявлення рівня морально-етичного і соціального розвитку та виховання "важкого" учня. До програми слід включити такі напрями, питання:
 

1. Анкетні дані вихованця: прізвище, ім'я, по батькові, число,
місяць і рік народження, місце навчання (школа, клас).

2. Прізвище, ім'я, по батькові батьків (опікунів), їхнє місце
робоїи, норми поведінки; атмосфера в сім'ї; внутрісімейні стосунки;
і\ пилив на формування особистості учня; чи є батьки прикладом для
шіхованця; як ставились до дитини у дошкільні роки; як ставляться
до неї зараз; наявність судимості в сім'ї (якщо є, то коли, за що); яка
сім'я (повна, неповна, повторно створена); скільки років було дитині,
коли один з батьків залишив сім'ю; як батьки ставляться до роботи,
чи часто її міняють і чому; що стало причиною розпад)' сім'ї
(пияцтво, бійки, аморальний спосіб життя та ш), доля вини батьків;
матеріальні, побутові, житлові умови сім'ї.

 

3. Кількість дітей в сім'ї, їх вік, місце навчання або роботи;
характер взаємостосунків між дітьми. Якщо конфліктні,
недоброзичливі, то чому.

4. Умови виховання учня в сім'ї: наявність кімнати або місця
для занять: режим дня; хто більше займається вихованням (батько,
мати, бабуся, дідусь, брат та ін., або ніхто), яку роботу вдома
виконує учень; як проводить вільний час; де; чи допомагають батьки
школі; чи є єдність вимог школи і сім'ї у вихованні учня. Статус
дитини в сім'ї.

5. Статус учня в класі. Взаємостосунки з однолітками. Як
ставляться до учня в класі: поважають, визнають лідером, байдуже,
недружелюбно, "цькують", глузують тощо. Причина відповідного
ставлення. Хто має вплив на підлітка в класі й поза школою, хто його
захищає або кривдить. Хто для учня найбільший авторитет.

6. Коротка характеристика стану здоров'я підлітка (при
наявності захворювань - зазначаються конкретно які). Вплив
відповідного знаку Зодіаку на стан здоров'я, психічний розвиток,
взаємовідносини з людьми тощо. Ставлення учня до свого здоров'я,
здорового способу життя, занять спортом, наркотичних речовин.

7. На основі яких соціальних, психологічних або медико-
біологічних ознак слід зарахувати даною учня до важковиховуваних.
Вказати конкретно по пунктах: неуспішність з яких предметів і
чому; помилки сімейного виховання (які); прорахунки навчально-
виховної роботи в школі (в чому вони полягають); стан здоров'я або


особливості фізичного та психічного розвитку, що викликають відхилення у поведінці) та ін.

8. Особливості поведінки в сім'ї, школі, в громадських місцях
Ставлення до навчання, праці; до участі в громадському житп; до
спорг), здорового способу жштя.

9. Особливості темпераменту, характеру, інтересів і нахилів,
пам'яті, сприймання, уяви, уваги, мови.

10. В чому головне упущення у вихованні даного учня, що
стало причиною деформації його поведінки.

11. Профілактичні заходи, проведені з вихованцем, їх
результати.

12. Які заходи іреба вжити для успішного подолання
важковиховуваності учня (ліквідація прогалин у знаннях, корекція
взаємостосунків з деякими вчителями, залучення до активного житія
класу, позашкільної діяльності; направлення в спецшколу, ізоляція
від негативних лідерів та референтних груп, позбавлення впливу
негативних чинників у сім'ї, поліпшення здоров'я та ін).

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 457; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.