Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна база тестів «Крок 1» до ПМК № 2 1 страница
Алматы 2016 ж.

Курс:5

Пән: «Педагогика және оқыту әдістемесі»

1. «Жақыннан алысқа», «белгіледен белгісізге», «нақтыдан абстрактылыққа», «жеңілден ауырға» деп дидактиканы түсіндірген:

+А) Я.А.Коменский

В) В.Ратке

С) Ж.Ж.Руссо

Д) И.Г.Песталоцци

Е) П.Ф.Каптеров

 

2. Оқыту процесіндегі негізгі жүйені құрушы фактор:

А) оқыту әдісі

В) білім мазмұны

С) оқыту формасы

+Д) оқыту мақсаты

Е) педагогикалық технология

 

3. Әртүрлі пәндердегі негізгі принциптер мен заңдылықтарды өзара тығыз диалектикалық бірлікте қарастыратын принцип:

А) жүйелілік

В) көрнекілік

С) беріктік

Д) қолжетерлік

+Е) интеграциялау

 

4. Дидактиканың пәніне жатпайды:

А) оқытудың мақсаттары мен мазмұны

В) оқытудың заңдылықтары

+С) ата – аналардың балаға әсері

Д) оқытудың әдістері мен принциптері

Е) оқытудың формалары

 

5. Оқытуды ұйымдастыруда сынып-сабақ жүйесі сақталады,бірақ оқушылар қабілеттері мен интеллек дейгейіне қарай әртүрлі сыныпқа келесі жүйе бойынша бөлінеді:

A) белл- ланкастерлік

+В) мангеймдік

С) Дальтон – жоспары

Д) Плане –Трампе

Е) Келлер –жоспары

 

6. Жаңа білімді меңгеруде мұғалім мен оқушылар пайдаланатын материалдық және идеалдық обьектілер :

+А) оқыту құралдары

В) оқу процесін ұйымдастыру формалары

С) оқыту әдістері

Д) педагогикалық технологиялар

Е) оқытудың техникалық құралдары

 

7.Сабақтағы оқыту мазмұнының негізгі талаптарына енбейтін :

А) ғылымилық

В) өмірмен байланыс және ұлттық ерекшеліктердің бейнесі

С) қолжетерлік және оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру

+Д) педагогтар мен оқушылардың ата-аналарының талаптарын ескеру

Е) білімді интеграциялау,жаңа технологияларды қолдану

 

8. Оқу бағдарламасында көрсетіледі:

+А) оқу пәнінің мазмұны мен білім көлемі,белгілі тақырыптарды игеруге бөлінген сағат саны

В) сыныптар бойынша оқу пәндері мен оларды игеруге бөлінген сағат саныС) оқу пәндерін игеру реті,оқу тоқсандарының ұзақтығы

Д) әрбір оқушының қызығушылығы мен қажеттілігін қанағаттандыруға қажет білім ауқымы

Е) мектептегі оқу пәндерінің тізімі және оларды игеруге бөлінген сағат саны

 

9. Сынып-сабақ жүйесінің ерекшеліктері:

А) оқушылардың тұрақсыз құрамы

В) дарынды оқушыларға бағдар алу

+С) бір жастағы оқушылардың тұрақты құрамы және дайындық деңгейі

Д) үлгермеуші оқушылармен жұмыс

Е) жаңа материалды түсіндіру

 

10. Оқушылардың білімін тексерудің болмайтын түрі:

А) ағымдық

+В) бір реттік

С) кезеңдік

Д) қорытынды

Е) аралық

 

11. Білімді тексерудің формаларына жатпайды :

А) оқушының сабақта жауап беруі

В) карточка бойынша тапсырма орындау

С) шығарма

Д) үй тапсырмасы

+Е) пікірталас клубындағы баяндама

 

12.Білімнің қалыптасуының негізгі көрсеткіші :

+А) ұғымдарды меңгеру

В) деректерді меңгермеу

С) оқу жылдамдығы

Д) конспек жасау шеберлігі

Е) практикалық іс-әрекетті модельдеу

 

13. Сабақта оқушылардың іс-әрекетін жандандырады:

А) оқытудың дәстүрлі формаларын қолдану

+В) оқытудың дәстүрлі емес формаларын қолдану

С) сабақтағы сұрақ-жауап санын көбейту

Д) оқытудың тек сөздік әдісін қолдану

Е) жазалау әдісін қолдану

 

14. Ш.А.Амонашвилидің адамгершілік-тұлғалық технологиясының негізгі ережелеріне енбейді:

А) бірлесу педагогикасының тұлғалық тәсілдерінің барлық ережелері

В) бала-табиғат пен космостың жоғарғы деңгейдегі өнімі және онда күш- қуат пен шексіздік белгілері бар

С) бала-іс-әрекет ететін өмірлік жолы бар құбылыс

+Д) бала ересектердің еркімен жүреді

Е) баланың тұтас психикасында үш құштарлық бар: дамуға,ересектенуге,еркіндікке құштарлық

 

15. Стандартты емес сабақ:

А) сабақтар-іскерлік ойындар

В) сабақ-ертегі

+С) экскурсия

Д) сабақ-аукцион

Е) сабақ-ертегі

 

16. Қазіргі кездегі психологияның зерттейтін пәні:

А) адамның объективті шындықты белсенді бейнелеу процесі

В) сана

С) мінез-құлық

Д) санадан тыс

+Е) іс-әрекет

 

17. «Псюхе» ұғымы келесі мағынаны білдіреді:

А) сана

В) мінез- құлық

С) іс- әрекет

+Д) жан

Е) ойлау

 

18. Психологияда қарастырылатын барлық

психикалық құбылыстардың жиынтығы ,бұл

+А) психика

В) іс-ірекет

С) мінез-құлық

Д) апперцепция

Е) ойлау

 

19. Психологиялық ғылымдардың негізін қалайтын саласы:

А) әлеуметтік психология

В) психодиагностика

+С) жалпы психология

Д) психотерапия

Е) генетикалық психология

 

20. Әлеуметтік психология төмендегі жағдайларды зерттейді:

+A) адамдармен өарым өатынаста және өзара әрекет пайда болатын құбылыстарды

B) адамның өасиеттері және қалпына психологиялық баға беру проблемалары

C) адамның- мінез құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтарын

Д) адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау әрі емдеу әдістерін

Е) адамның мінез құлқы мен психикасының тұқым қуалаушылық механизмдері

 

21. Жалпы психологияның зерттейтіні:

А) адамдармен өзара әрекет және қарым қатынаста пайда болатын құбылыстар

В) адамның қалпы мен қасиеттерін психологиялық бағалау проблемалары

+С) адамның мінез құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтары

Д) адамның психикалық және жүйке ауруларын емдеу,анықьау әдістері

Е) адамның мінез құлқы мен психикасының тұқым қуалаушылық механизмдері

 

22.Тұқым қуалаушылық механизмдердің адамның мінез құлқына әсер етуін зерттейтін пән

A) әлеуметтік психология

B) психодиагностика

C) жалпы психология

Д) психотерапия

+Е) генетикалық психология

 

23. Адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау,емдеу мәселелерімен айналысатын пән

A) әлеуметтік психология

+B) психотерапия

C) жалпы психология

Д) психодиагностика

Е) дифференциалды психология

 

24. адамның қалпы мен өасиеттеріне психолгиялық баға беруге көмектесетін пән:

A) әлеуметтік психология

B) психотерапия

C) жалпы психолгия

+Д) психодиагностика

E) дифференциалды психология

 

25. Психология дербес ғылым болды: Қай ғасырдан?

A) ХVI ғғ

B) XVII ғғ

C) XX ғғ

Д) XIX ғғ

+Е) XIV ғғ

 

26. Бірінші рет эксперименталды псиологиялық лаборатория ашылды:

А) 1897 ж

В) 1889 ж
С) 1899 ж

Д) 1900 ж

+Е) 1879 ж

 

27. Тұңғыш эксперименталды психологиялық лаборатоияның негізін қалаушы:

А) З.Фрейд

В) В.И. Павлов

+С) В.Вунтд

Д) И.И.Сеченов

Е) Дж. Уатсон

 

28.Инторспекция келесі сөздің синонимі:

+А) Өзін- өзі бақылау

В) Терапия

С) Психика

Д) Өзін –өзі белсендіру

Е) Белсенділік

 

29. Бақылау бұл-

+A) Зерттелетін құбылысты жүйелі және мақсатқа сай бағыттай отырып қабылдау

B) Зерттеу жағдайларын алдын ала белгіленген және мақсатқа бағыттай отырып жасау

C) стандартталған психологиялық сынау

Д) сұрақтар жүйесіне индивиттің ой -пікірі

Е) Оқып-меңгерілетін феноменнің жасанды моделін құрастыру

 

31.Психологиялық зерттеу жағдайларын құрай алу және өзгерту мүмкіндігіне ие болу-ең басты жетістік...

А) бақылаудың

+В) эксперименттің

С) сұраудың

Д) модельдің

Е) тесттің

32. Эксперимент дегеніміз:

А) оқып зерттелетін құбылыстын жасанды моделін құрастыру

+В) зерттеу жағдайларын алдын ала белгілеп және мақсатты түрде жасау

С) стандартталған психологиялық сынау

Д) индивиттің белгілі бір сұрақтар жүйесіне ой- пікір

Е) зерттелетін құбылысты жүйелі және мақсатты түрде қабылдау

 

33. Белгілі бір шкалалар бойынша стандартты сұрақтар мен тапсырмалар қолданылу арқылы сипатталады:

А) бақылау

В) эксперимент

С) сұрау

Д) модельдеу

+ Е) тест

 

34.Тест әдісі-бұл:

А) зерттелетін құбылыстын жасандыц модельін қарастыру

В) жағдайларын алдын ала және мақсатты түрде жасау

+ С) стандартталған психологиялық сынау

Д) индивидтің сұрақтар жүйесіне жазбаша талдау және ауызша пікір білдіруі

Е) зерттелетін құбылыстың жүйелі және мақсатты түрде қабылдануы

 

35. Анкеттеу және интервью-бұл

А) зерттелетін құбылыстын жасандыц модельін қарастыру

В) жағдайларын алдын ала және мақсатты түрде жасау

С) стандартталған психологиялық сынау

+ Д) индивидтің сұрақтар жүйесіне жазбаша талдау және ауызша пікір білдіруі

Е) зерттелетін құбылыстың жүйелі және мақсатты түрде қабылдануы

 

36.Индивидтің сұрақтар жүйесіне ауызша немесе жазбаша жауаптарды талдау және жинақтау:

А) модельдеу

В) эксперимент

С) тестілеу

Д) бақылау

+Е) сауалнама

 

37.Психологиялық құбылыстарды формула немесе схема түрінде бейнелеу-басты ерекшелігі:

+А) модельдеудің

В) эксперименттің

С) тесттің

Д) бақылаудың

Е) сауалдың

38.Зерттелушінің өз бетімен дербес толтыратын жазбаша сауалнамасы:

А)соцоиметрия

В)интервью

+С)анкета

Д)интроспекция

Е)контентті талдау

 

39.Интервью келесі әдіс тобына кіреді:

А) социометрия
В) контенентті талдау

С)интроспекция

+Д)ауызша сұрау

Е)жазбаша сұрау

 

40.Топтағы өзара жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды психологиялық зерттеу әдісі

+А)соцоиметрия

В)кореллиация

С)шкалалау

Д)интроспекция

Е)контентті талдау

 

41.Қияалдағы немесе сюжетті белгісіз жағдайды қолдану,тән болатын тест түрі :

А) жетістіктер тесттісі

В) қабілеттер тісттісі

С) кәсіптік жорамалдық тесттісі

+Д)проективті тесттісі

Е) интеллект тестісі

 

42.Арнаулы жабдықтар көмегімен арнайы жабдықталған және бақыланатын жағдайда өткізілетін эксперимет түрі:

+A)лабораториялық

B)табиғи

C)пилотажды

Д)далалық

Е)констотациялық

 

43.Кәдімгі өмірде өтетін жағдайлар барысында зерттеуші ешқандай араласпайтын эксперимент:

А)лабораториялық

В)далалық

С)пилотажды

+Д)констотациялық

Е)далалық

 

43.Зерттеуші бұл әдіс көмегімент қолтаңба,суретті немесе түрлі мәтіндер мазмұнын зерттейді

А)Интервью

В)сырттай бақылау

+С)қызмет нәтижесін талдау

Д)социометрия

Е)интроспекция

 

44.Келесі сөз жұптарындағы қате сөзді ата

А)интервью-ауызша сұрау

В)социометрия-топты зерттеу

С)лабораториялық эксперимент-зерттеу жағдайларын бақылау

+Д)проективті тест-стандартты бақыланған тест

Е)интроспекция-өзін өзі бақылау

 

45.Антикалық психолгия зерттеу пәні

+А)жан

В)мінез- құлық

С)сана

Д)іс -әрекет

Е)санадан тыс нәрсе

 

46.Гиппократ келесі ұғым авторы :

+А)темперамент

В)форма құраушы

С)логос

Д)идея әлемі

Е)атом

 

47.Жаңа ғасырда (XVII ғ)психология нені зерттейді:

А)жанды

В)мінез- құлықты

+С)сананы

Д)іс- әрекетті

Е)санадан тысты

 

48.Бихевиоризм зерттейді :

А)жанды

+В) мінез- құлықты

С)сананы

Д) іс- әрекетті

Е)санадан тысты

 

 

49.Психоанализ зерттейді:

А) жанды

+В) мінез- құлықты

С) сананы

Д) іс- әрекетті

Е) санадан тысты

 

50.З.Фрейд негізін қалады:

+А) Психоаналидин

В) бихевиоризм

С) гештальт психология

Д) гуманистік психология

Е)ассоциативті теория

 

51.Шартты рефлекс ұғымын ұсынған:

+А) И.П.Павлов

В) Л.C.Выготский

С) П.Я.Гальперин

Д) И.М.Сеченов

Е) А. Ф Лазурский

 

52.Шартты рефлекс- бұл

A) ойлаудың тежелуі

+ B) ағзаның реакциясы

C) басты тітіргендіргіш

Д) сезгіштіктің артуы

Е) сәтсіздікті қойғызу

 

53.Адамның санасы бейнеленеді

А)рецепторлар мен талдағыштар арқылы

В) стимулдар мен реакциялар арқылы

С)рефлекс пен тітіркендіргіш арқылы

+Д)бейнелер мен ұғымдар арқылы

Е)инстинкт пен турпизмдер көмегімен

 

54.Сана дегеніміз

+А)психикалық бейнелеудің жоғарғы деңгейі

В)арнаулы органикалық құрылым

С)туа берілген мінез құлық түрі

Д)жүре қалыптасқан ағза реакциясы

Е)ақыл ой қабілеттерінің бірлестігі

 

55.Адамға ғана тән психикалық бейнелеу түрі қалай аталады

А)рефлекс

+В)сана

С)инстинк

Д)интеллект

Е)дағды

 

56.Санаға жатын сипат

А)рефлексияның болуы

В)қарым өатынас мүмкіндігі

+С)инстинктивті басқару

Д)қиялдау мүмкіндігі

Е)қорыта алғыштық

 

57.Жануарға жатытын сипат

А)инстинкт

В)рефлекс

С)интеллект

+Д)сана

Е)жүйке жүйесі

 

58.Адамның өзін және шындықты қайта құруға бағытталған белсенділік түрі

+А)іс әрекет

В)рефлекс

С)интеллект

Д)сана

Е)жүйке жүйесі

 

59.Іс-әрекет дегеніміз

А)туа біткен мінез құлық түрі

В)жоғарғы деңгейдегі психикалық бейнелеу

+С)сана арқылы басқарылатын белсенділік

Д)жүре пайда болған ағза реакциясы

Е)ақыл ой қабілеттерінің жиынтығы

 

60. Іс-әрекет құрылымына енеді

+ А)мотитвтер мен мақсаттар

В)дағды мен инстинкттер

С)стимул мен реакциялар

Д)рефлекстер мен тітіргендіргіш

Е)бейнелер мен ұғымдар

 

61.Адамды іс әрекетке жетелейтін

А)рефлекс

В)стимул

+С)инстинкт

Д)мотив

Е)гипноз

 

62.Адамның іс әрекетіне жат нәрсе

А)өнімділік

В)заттылық

+С)туа берілгіштік

Д)мақсатқа бағыттылғандық

Е)бірлесушілік

 

63.Сыртықы заттық әрекеттердің ішкі ақыл ой

Әрекетіне ауысуы деп аталады

+А)интериоризация

В)интерференция

С)интерреакция

Д)интроверсия

Е)интроспекция

 

64.Қоғамдық тәжірбиені меңгеру және қайта жасауға бағытталған өнімсіз шартты әрекет

А)еңбек

В)қарым қатынас

С)оқу

+Д)ойын

Е)мінез құлық

 

65.Адамдар арсында хабар алмасуға бағытталған іс әрекет түрі

А)еңбек

+В)қарым қатынас

С)оқу

Д)ойын

Е)мінез құлық

 

66.Адамның танымдық белсенділігін ұйымдастырушы әрекет түрі

А)еңбек

В)қарым қатынас

+ С)оқу

Д)ойын

Е)мінез құлық

 

67.Қажеттілікті қанағаттандыру үшін шындықты өзгертуге және қайта құруға бағытталған іс әрекет түрі

+ А)еңбек

В)қарым қатынас

С)оқу

Д)ойын

Е)мінез құлық

 

68.Ойын дегеніміз

А)қажеттілікті қанағаттандыру үшін шындықты қайта жасау

+В)қоғамдық тәжірбиені меңгеру және қайта құру

С)адамдар арасындағы хабар алмасу

Д)танымдық аумақтың қалыптасуы

Е)жеке тұлғаның мінез құлық көрсетуі

 

69.Еңбек бұл

+А) қажеттілікті қанағаттандыру үшін шындықты қайта жасау

B)қоғамдық тәжірибені меңгеру және қайта құру

C)адамдар арасындағы хабар алмасу

Д)танымдық аумақтың қалыптасуы

Е)жеке тұлғаның мінез құлық көрсетуі

 

70.Қарым қатынас бұл

A) қажеттілікті қанағаттандыру үшін шындықты қайта жасау

B) қоғамдық тәжірибені меңгеру және қайта құру

+C) адамдар арасындағы хабар алмасу

Д) танымдық аумақтың қалыптасуы

Е) жеке тұлғаның мінез құлық көрсетуі

 

71.Оқу бұл

A) қажеттілікті қанағаттандыру үшін шындықты қайта жасау

B) қоғамдық тәжірибені меңгеру және қайта құру

C) адамдар арасындағы хабар алмасу

+Д) танымдық аумақтың қалыптасуы

Е) жеке тұлғаның мінез құлық көрсетуі

 

72.Психологиялық қайта құруларға әкеліп соғатын әрекет

A) перцептивті

B) сыртқы практикалық

C) орындаушы

Д) бағдарлаушы

+Е) жетекші

 

73.Ес-бұл

А)перцептивті әрекет

В)интеллектуалды әрекет

+С)мнемикалық әрекет

Д)инстинктивті әрекет

Е)рефлекторлық әрекет

74.Сөздік,вербальды қарым -қатынас қолданылады:

+А)тілді (сөзді)

В)ишарат (жест)

С)мимика

Д)пантомимика

Е)көз байланысы

 

75.Адамның өзінe- өзі арнаған тілі немесе сөзі:

А)эффективті

+В)эгоцентрикалық

С)диалогты

Д)жанама

Е)синтетикалық

 

76.Адам тілінің пайда болуы ,қалыптасуы және психологиялық ерекшеліктері жайлы ғылым:

А)психогенетика

В)психотехника

С)психодиагностика

Д)психоанализ

+Е)психолингвистика

 

77.Афазия- бұл

А)ойлаудың бұзылуы

В)естің бұзылуы

+С)сөйлеудің бұзылуы

Д)интеллектінің кемістігі

Е)зейіннің бұзылуы

 

78.Ереже нормаларға адам бағдарланатын этолондық үлгі топ

А)диффуздық топ

В)формальды емес топ

С)номиналды топ

+Д)референтті топ

Е)лабораториялық топ

 

79.Референтті топтың сипаты

+А)адам оның мақсаты мен құндылықтарын қабылдайды

В)адам оның мақсаты мен құндылықтарын қабылдамайды

С)бұл топта ауыз біршілік жоқ

Д)бұл топ жасанды құралады

Е)бұл топтың барлық мүшелері (лидер) белсенді болады

 

80.Бірлескен әрекетпен ауыз біршілік жоқ топ

+А)диффузды топ

В)формальды емес топ

С)номиналды топ

Д)референтті топ

Е)лабораториялық топ

 

81.Қызығушылықтар мен достық негізінде еркін біріккен топ

А)диффузды топ

В)формальды емес топ

С)номиналды топ

+Д)референтті топ

Е)лабораториялық топ

 

82.Басқарудың қатал тәсілдері, құлшынбаулықтың жоқтығы

А)анархиялы басқару түрі

В)либералды басқару

+С)директивті басқару

Д)демократиялық басқару

Е)немқұрайлы басқару

 

83.Түйсік- бұл

А)қылықты саналы басқару

В)ертеде қабылданған бейне

С)шындықты шығармашылық тұрғыда қайта құру

Д)сананың бағыттылығы

+Е)заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

 

84. Енбек бұл...

+А) кажеттілікті қанағаттандыру үшін шындықты қайта жасау

B) коғамдых тәжірибені меңгеру және қайта кұру

C) адамдар арасындағы хабар алмасу

D) танымдық аумақтың қалыптасуы

E) жеке тұлғанын мінез кұлык көрсетуі

84. Қарым-катынас бұл...

А) кажеттілікті канағаттандыру үшін шындықты кайта жасау

В) қоғамдық тәжірибені менгеру және қайта құру

+С) адамдар арасындағы хабар алмасу

D) танымдық аумақтың қалыптасуы

E) жеке тұғаның мінез кұлық көрсетуі

 

85. Оқу бұл...

A) қажеттілікті қанағаттандыру үшін шындықты қайта жасау

B) қоғамдык тәжірибені менгеру және қайта құру

С) адамдар арасындағы хабар алмасу

+D) танымдық аумақтан калыптасуы

Е) жеке тұлғаның мінез кұлық көрсетуі

86. Психологиялық кайта кұруларға әкеліп соғатын әрекет

A) перцептивті

B) сьфткы практикалық

C) орындаушы

D) бағдарланушы

+Е) жетекші

87. Ес – бұл ...

A) перцептивті әрекет

B) интеллектуалды әрекет

+С) мнемикалық әрекет

D) инстинкгивті әрекет

E) рефлекторлық әрекет

 

88. Сөздік, вербальды қарым-қатынас қолданады

+А) тілді (сөзді)

В) ишарат (жест)

С)мимика

D) пантомимика

E) көз байланысы

89. Тілдік емес белгілік жүйелерді қолданатын қарым-катынас тұрі

A) топтық қарым-қатынас

B) іскерлік қарым-қатынас

C) сөздік (вервальді) қарым-қатынас

+D) сөздік емес қарым-қатынас (вервальді емес)

Е) формальды емес қарым-қатынас

90. Адамның өзіне-өзі арнаған тілі немесе сөзі

А) эффективті

+В) эгоцентрикалық

C) диалогты

D) жанама

E) синтетикалық

 

91. Қарым-катынас үшін қолданылатын жазбаша белгілер мен символдар, дыбыс белгілерінің жүйесі

+А) тіл

B) ұғым

C) бейнелер

D)абстракция

Е) идеометрика

 

92. Адам тілінің пайда болуы, қалыптасуы және психологиялық ерекшеліктері жайлы ғылым

A) психогенетика

B) психотехника

C) психодиагностика

D) психоанализ

+E) психолингвистика

93. Афазия - бұл...

A) ойлаудың бұзылуы

B) естің бузылуы

+С) сөйлеудің бұзылуы

D) интеллектінің кемістігі

E) зейіннің бұзылуы

 

94. Ереже, нормаларға адам бағдарланатын этолондық, үлгі топ...

A) диффуздық топ

B) формалді емес топ

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 184; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.55.5
Генерация страницы за: 0.068 сек.