Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна база тестів «Крок 1» до ПМК № 2 5 страница
D) білімді тексеру процесі

E) барлық жауаптары дұрыс

 

352. Оқыту процесінің құрылымына жүйелі процесс ретінде енеді:

А) мүғалім

Б) оқыту мақсаты

+С) тәрбиелік

D) оқушыны дамыту

E) барлык жауаптар дұрыс

 

353. Өткен материалды қайталау кезінде тек еске түсіру мақсат емес, алған білімдерді белгілі жүйеге келтіріп, тереңдету, байыту мақсатын көздейтін принцип:

A) объективтілік

B) жүйелілік

C) көрнекілік

D) саналылық

+Е) беріктік

 

354. Білім беру мекемелерінің құрылымы мен кызметін анықтайтын ережелер жиынтыгы:

+А) устав

B) «Білім туралы» заң

C) конституция

D) білім беру тұжырымдамалары

E) оқу жоспары

 

355. Мектепте оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы;

А) үйірме

В)лабораториялық сабақ

С)экскурсия

D) дипломдық жұмыс +Е) сабак

 

356. Білім беру мен оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы:

А) мектептану

В)тәрбие теориясы

C) диалектика

+D) дидактика

Е) философия

 

357. Оқу сабақтарының стандартты емес формаларына жататыны:

A) аралас сабақ

B) бекіту сабағы

+С) ертегі, КТК сабағы, интеграциялық сабақ

D) жаңа материалды оқу сабағы

E) қайталау сабағы

 

358. Оқу процесінің мәнін анықтаңыз:

A) оқыту процесі оқушыларға білім беруде анықталады

B) оқыту процесі оқушылардың білімді меңгеруінде анықталады

C) оқыту процесі білім, білік және дағдыларды меңгеруді тексеруде анықталады

+D) оқу процесі - мұғалімдер мен оқушылардың интеллектуалды дамуы. білімді және іс-әрекет әдістерін калыптастыруға бағытталган бірлескен іс-әрекетінің екі жақты баскарылуының процесі

Е) өзіндік жұмыс барысында жаңа акпарат алу процесі

 

359. Психологияны оқытудың мақсаты не болады?

A) жаңа психологиялық білім іздеу

B) психологиялық білім беру

C) психодиагностика және психокоррекция әдісін меңгеру

+D) теориялы және практикалы психологиялық дағды мен білімді меңгеру

Е) психологиялық зерттеу әдістерін жетілдіру 

360. Оқу материалы қазіргі психологияның ғылыми және практикалық жетістіктеріне сәйкес болу үшін, психологияны оқытудың қандай принципі керек?

+А) ғылымдылық

B) жүйелілігі

C) жеке болжамды оқыту

D) түсініктілігі

E) көрнекілік

 

361. Психология сабағын беруде, оку материалын белгілі жүйелік және логикаға сәйкес болуын, оқытудың қай принципі болжайды?

А) түсініктілігі

+В) жүйелілігі

С) көрнекілік

D) белсенділік

E) ғылымдылық

 

362. Егер оқушылар білімге саналы түрде қызықса, онда оқытудың қандай принципі нәтижелі болуы мүмкін?

A) көрнекілік

B) жүйелік

+С) эмоционалдық және рациональдық бірлігі

D) түсініктілік

E) белсенділік

 

363. Алған білімі өзін-өзі тануға бағытталған болса, онда оқытудың қандай принципі болады?

A) түсініктілік

B) жүйелілігі

С) көрнекілік

+D) жеке болжамды оқыту

Е) ғылымдылық

 

364. Нақтылық пен абстракциялыктың бірлік принципін дидактикалық анықтайтын оқытудың қандай принципі болады?

A) көрнекілік

B) жүйелілігі

C) эмоционалдық және рациональдық бірлігі

D) түсініктілік

+Е) білімнің теориялық және практикалық бірлігі

 

365. Оқушылардың даму шамасына және оқыту әдісінің мазмұнына сәйкес келетінін анықтайтын, оқытудың қандай принципі бар?

+А) түсініктілік

В) жүйелілігі

С) жеке болжамды оқыту

D) ғылымдылық

E) көрнекілік

 

366. Оқытудың белсенді әдістерін қолданатын оқытудың қандай принципі бар?

A) түсініктілік

B) жүйелілігі

+С) көрнекілік

D) белсенділік

E) ғылымдылық

 

367. Оқуда сезім мүшелері мен бейнелерді пайдалануда оқытудың қандай принципі қолданылады?

A) түсініктілік

B) жүйелілігі

C) көрнекілік

+D) белсенділік

Е) ғылымдылық

 

368. Өзін және басқаларды тануда алған білімді практикалық мәселелерді шешу үшін пайдалануда оқытудың қандай принципі қолданылады?

A) түсініктілік

B) жүйелілігі

C) көрнекілік

D) ғылымдылық

+E) практикамен байланыс

 

369. Қатынастың басқа адамдармен дамуы және өзін-өзі тануда психологиялық әдіс-амалды ұғып алу оқытудың қандай принципіне жатады?

A) түсініктілік

B) жүйелілігі

+С) дамуы

D) ғылымдылық

E) көрнекілік

 

370. Психологиялық білімді ойлау әрекеті арқылы қалыптастыру, оқытудың қандай принципіне жатады?

A) жүйелілігі

B) шоғырландыру

+С) жорамал (проблемалық)

D) теорияның практикамен байланысы

E) ғылымдылық

 

371. Психологиялық білімнің (оқытудың) мазмұны - бұл

A) таблицалар

B) оқытудың техникалық жабдықтары

С)лекция

D) әңгімелесу

+Е) психологиялық білімнің ғылыми

жүйелілігі

 

372. Жалпы психология пән ретінде

oқиды

+А) психиканың функциялық жалпы

заңдылығын

В) адам психикасының жас

динамикасын

C) оқу мен тәрбиенің психикалық мазмұнын

D) адам психикасының этникалық ерекшеліктерін

E) қорытындылау

 

373. Психология тарихы курсының

негізгі мазмұны, бұл

А) адам мен жануарлар психикалық

әрекеті

+В) психологияның динамикада даму процесі

C) психиканың онтогенезде дамуы

D) психиканың шығуы және оның дамуы

E) жоғарғы психикалық функцияны мидағы жұмысын

 

374. Жас ерекшелік психология курсы, оқиды

A) топ психологиясын

B) Оқыту және тәрбиелеу психологиясын

C) балалардың анатомия-физиологиялық ерекшеліктерін

D) балалар мен жеткіншектерінің мінезінің бұзылуын

+Е) жасқа сай психиканың даму заңдылықтарын

 

375. Медициналық психология курсы, оқиды

A) есі ауған балалардың психикасы

B) денсаулықты

C) психосоматикалық ауруларды

+D) ауруларды емдеумен профилактикасының психологиялық заңдылықтарын

E) ауырғанда психиканың бұзылу заңдылықтарын

 

376. Педагогикалық психология курсы

оқиды

+А) оқыту және тәрбиелеу

психологиясын

B) мұғалім әрекеті, педагогикалық процесс ретінде

C) бала психикасының даму заңдылығын

D) топтың психологиялық көрінісі

E) адамдардың әрекеті мен мінез көріністерін

 

377. Құкыктык (юридическая) психология курсы окиды

A) қоғамнын саяси өмірінің психологиялық көрінісін

+В) заңгерлікпен байланысты психиканың заңдылыктарын

C) әскери әрекеттің психологиялық ерекшеліктерін

D) топтың психологиялық көрінісі

E) әрекеттестік әдіс-амалы мен процесі

 

378. Әлеуметтік психология курсы

оқиды

+А) әлеуметтік топтағы адамдардың

мінездер көріністерін

B) социометриялық әдістерін

C) психиканың дұрыс дамуынан ауытқу

D) тұлғаның даму ерекшелігін айқындау әдісін

E) сөйлеу механизмін

 

379. Психологиялық курстарды игеру үшін методологиялық жағынан маңызды қай пән

A) арнаулы психология

B) практикалық психология

С) педагогикалық психология

D) салыстырмалы психология

+Е) жалпы психология

 

380. Психологиялық мағлұматтың гетерогендігі (әртектісі), бұл

A) комплексті (құрама)

B) пәнаралығы

C) интерактивтілігі

+D) әртектілік

E) полифункциялық(көп қызметтік)

 

381. Адам өмірінде психиканың негізгі структурасының қалыптасу процесі қалай аталады?

A) филогенез

B) антропогенез

C) социогенез

D) дизонтогенез

+Е)онтогенез

 

382. Индивидтің ақыл-ой қабілетінің

біршама тұрақты структурасы бұл

А)үйрену

В) дарындылық

+С) интеллект

D) дарындылық

E) қабілеттілік

 

383. Оқуда сабақты жақсы үлгеруге әсер ететін психологиялық ерекшеліктер

A) темперамент

B) мінез

+С) қабілет

D) дағды

E) іскерлік

 

384.Сыртқы бағдарлама әрекетгі ішкі психикалық жоспарға айналуы, бұл

A) экстериоризация

B) индукция

C) интерференция

+D) интериоризация

Е) интроспекция

 

385. Қолданбалы психология курсының мақсаты бұл

A) психология тарихын оқу

B) психологиялык теорияларды оқу

C) психологиялық әдістерді жетілдіру

+D) психология жетістіктерін әр түрлі әрекет көріністерде пайдалану

Е) психологияның методологиялық негізін жетілдіру

 

385. Рефлекция бұл-

A) өз-өзінің маңыздылығы

B) өзін-өзі реттеу

C) өзін-өзі бағалау

D) өздігінен дамуы

+Е) өзін-өзі тану

 

386. Қай кезде балалар өз кажетілігін орындай алады?

A) ерте балалық жас

B) мектепке дейінгі жас

+С) орта балалык жас

D) жеткіншек жас

E) бүлдіршін

 

387. Жетістікке жету ұмтылысы бұл

А) өзіндік мақсат

+В) мотивация жетістігі

C) мақсатка ұмтылу

D) пропорционалды мінез

Е) өзін-өзі маңыздау

 

388.Мотивация жетістігі қай жаста көрінеді ?

A) ерте жаста

B) мектепке дейінгі жаста

+С) бастауыш мектеп жаста

D) жас өспірім

E) жеткіншек

 

389. Сөйлеуді меңгерудегі төтенше жағдайға байланысты оқуға деген кабілетсіздік қалай аталады?

А) дисграфия

+В) дисдексия

C) гиперактивтілік

D) витаминнің жетіспеуі

E) дискалькулия

 

390. Тапсырманы меңгеру барысында зейіннің ауысуы неге байланысты?

A) гиперактивтілік

+В) витаминің жетіспеуі

C) дисграфия

D) дискалькулия

E) дислекция

 

391. Оқу икемсіздігі, хатты меңгерудегі қиыншылық қалай аталады ?

+А) дисграфия

B) витамин жетіспеуі

C) гиперактивтілік

D) дислекция

E) дискалькулия

 

392. Арифметикалық амалдарды менгеруде туындайтын қиыншылык қалай аталады?

А) дислексия

+В) дискалькулия

С) диеграфия

D) витаминің жетіспеуі

Е) гиперактивтілік

393. Шамадан тыс активтілік, әлсіз козуды бақылау...

А) дислекдия

+В) гиперактивтілік

C) дисграфия

D) дискалькулия

E) зейіннің тапшылығы

 

394. Ұзақ қарым-қатынас, шынайы достық қай жаста пайда болады ?

А) 9-12 жаста

+В) 11-12 жаста

С) 5-7 жаста

D)3-4 жаста

Е)7-8 жаста

 

395. Адамгершілік реализмі балаларда кай жаста көрінеді

А) 7-жас

В)3-жас

С) 10-11 жас

+D) 4-6 жас

Е) 14-15 жас

 

396. Колберг бойынша моральды дамудын I- денгейін

+А) инструменталды гедонизм

В) конвенционалды /шартты/

C) пост конвенционалды /шарттыдан кейінгі/

D) алдынғы конвенционалды /шарттыға дейінгі/

E) заң мен бақаруды колдайтын мораль

 

397. 10-12 жастағы кыздар, сол жастағы ұлдарга қарағанда аяушылық және

камқорлық сезімдері басым болатыны туралы қай психолог айтты?

A) Гиллиган

B) Айзенберг

C) Колберг

D) Пиаже

+Е) Селман

 

398. Жеткіліксіз себептерден қалыптасатын әдетте басқа әлеуметтік топқа жататын, адамдарға қарсы бағытталған негативті қатынас қалай аталады?

A) дүниетану

B) менталитет

C) әлеуметтік статус

+D) сенімін жоғалту

Е) стереотип

 

399. Тест дегеніміз -

+А) психикалық қасиеттін және даму деңгейін анықтауга арналған қысқа тапсырмалар

B) әр тұрлі белгілер бойынша дифференциалды зерттеуге қойыдатын

сұрақтарға жазбаша жауап алу

C) зертгелушімен ауызша әңгіме

D) ауызша жауап алу

E) бақылау арқылы деректер жиыны

 

400. Балалардың өзін-өзі тануына бағытталған тапсырмалар мен сұрактарды қай жаста беруге болады?

A) 4 - жастан кейін

B) 10 — жастан кейін

С) туылғаннан кейін

+D) 13 -жастан кейін

Е) 3 жастан кейін

 

401. Мектепке дейінгі балалар тест тапсырмапарын канша уақытта орындау керек:

А) 1-5 минут арасында

В) 20-25 минут арасында

+С) 5-10 минут арасында

D) 1 сағаттан аспау керек

E) 45 минутқа дейін

 

402. Мектепке дейінгі жаста ең тиімді психодиагностикаалық әдісі:

+А) баламен әңгімелесу

В) лабораториялық эксперимент

C) табиғи эксперимент

D) оқыту

E) тест

 

403. "Роршах дағы", "Дүниеде жоқ аңдар" әдістемесі кандай әдіс түріне жатады ?

A) фрустрация әдісі

B) репертуарлы қоршау

+С) проективті өдістерге

D) ситуацияны құрастыру

E) катарсис әдістемесіне

 

404. Психологияның негізгі қызметін анықта?

A) бала дамуының интелектуальды психопрофилактикасы

B) бала психикасының өз уакытында дамуына көмектесуі

C) тәрбиелеу және оқыту процестерін қадағалау

+D) бала дамуының ннтелектуальды психопрофилактикасы уақытында балаларды тәрбиелеуде окытуды максималды қолдану және олардың қызушылығының, қабілетін көрсету

Е) педагогикалық процеске қатысушыларға практикалық әсер ету.

 

405. Психодиагностика дегеніміз-

А) оқыту және коррекция жұмыстары

В) психолог педагоктың ұсыныстары психодиагностикалық зерттеуге байланысты

C) психолог көмегі қажет адамдармен әңгімелесу

D) дамуда аутқулардың тууы және ескіруі

+Е) балалардың және үлкендердін білім денгейінде психикасының дамуын

Бағалау, психологиялық сипаттың құрылымы және психологиялық процесті

зерттеу

 

406. Баланың психотерапиясы деген —

A) мінезіндегі ауытқуларды алдын алу

B) балаға тікелей психологиялық әсер ету

+С) психика арқылы организмге және жеке психикаға әсер ететін емдік жүйе

D) психология педагогика ұсныстарын өндеу

E) аутогенді жаттықтыруды икемді өткізу

 

407. Үш аспектіден тұратын мектеп психология жұмысын анықта

А) ғылыми, іс әрекеттік, қолданбалы

В) қолданбалы, теориялық, методикалық

C) ұйымдастыру, тәрбиелеу

+D) ғылыми, практикалық, қолданбалы

Е) ұйымдастыру стуктуралық, қолданбалы, практикалық

 

408. Жас ерекшелік психология әдісі дегеніміз:

A) диагностикада қолданылатын амал

B) негізгі тапсырмаларды шешу позициялары

+С) мақсатқа жету жолы

D) негізгі тапсырмаларды шешу жолы

E) диагностика зерттеуін жүргізу

 

409. Жас ерекшелік психологияның эмпирикалық әдісі-

A) бақылау, тест, интервью

B) комплексті, лонгютид, сандық-сапалық өндеу

C) лонгютид , көлденең, тест

D) егіздік, статистикалық өңдеу, комплексті

+Е) комплексті, табиғи, эксперимент, тест

 

410. Баланың қандай психикалық процесін зерттеуде Розенцвейг әдістемесі қолданылады ?

А) ес процессін тексеруде

+В) фрустрацияны зерттеуде

С) таным процессін тексеруде

D) таным сферасын тексеру

E) қиялды тексеру

 

411. Мектеп психологиясының қызметінде диагностиканың орны.

+А) баланың диагностикалық қалпына бағытталған әңгіме

B) бір баланың ішкі жан дуниесіне кіру

C) балаларды тестілеу

D) баланың мектепке дайындығын анықтау

E) балаларды салыстыру

 

412. Төмендегі сөйлемнен баланың психодиагностикасына

кажетті баламаны анықта

А) кемшіліктерді түзетуге арналған тәрбие жұмыстарын оқыту жұмысын жүргізу

+В) тест жүргізіп, мінездеме беру

C) проблеманы анықтап/анализдеп, эксперимент жүргізіп, қорытынды шығару

D) проблеманы анықтап, сұрақ дұрыс қоя біліп, ата-аналар мен мұғалімнен керек мағлұмат алып, анализдеп, қорытынды шығару

E) жеке адамның диагностикалық қалпын анықтауға арналған әңгімелер

 

413. Тәуелсіз ,жеке шешім қабылдай алып, оның көз-қарасымен санасу-бұл

А) адаптация

+В) авторитет

C) аглютинация

D) автономия

E) авторитарлық

 

414. Белгілі бір адамдар тобына лайықты тәлім-тәртіп ережесін және формаларын баланың меңгеру дегеніміз:

A) аккультурация

B) альтрузм

+С) бейімделу

D) шетке шығару

E) еліктеу

 

415. Баланың санасынан тыс кездесетін, оның мөлшері, бірақ оның мінез-құлқын шынайы басқаруы, психиканың саналы бөлігіне әсері бұл.....

A) қобалжу

B) аффект

C) кызығу

+D) ойланбау

Е) агрессия

 

416. Бала санасының бір уақытта өшуі және образды ойлауы, сезімін және мінезін кадағалау тұрғыдағы психикалық калпын қалай атаймыз

А) қиял

+В) гипноз

C) арман

D) фантазия

E) аутотренинг

 

417. 16-18 жаста жас өспірім қылмыс жасаса калай айтамыз

A) қылмыскер

B) тенейджер

+С) делинквент

D) байкер

E) рокер

 

418. Тұлғааралық қатынасты зерттегенде мына әдістердің қайсысы тиімдірек болады?

A) бақылау

B) социометрия әдісі

+С) ойын

D) іс-әрекетті таңдау

E) әнгімелесу

 

419. Өзін-өзі бағалау — дегеніміз

+А) өзін-өзі тану

B) өзін-өзі қабылдау

C) өзінің кемшілігін, қасиетін, жетістігін бағалау

D) өзін тәрбиелеу

E) өзін-өзі реттеу

 

420.Жан туралы трактаттың авторы:

A)Сократ

+B)Аристотель

C)Эпикур

D)Демокрит

E)Платон

 

421.Тікелей қайта жаңғыртуға қажет элементтер:

A)әрекет

+B)бейне

C)еңбек

D)сезім

E)сөз

 

422.Ересек адамның зейінінің көлемі мынаған тең:

+А)7-8 объект

B)9-12 объект

C)4-6 объект

D)5 объект

E)4 объект

 

423.Қиын жағдайларда туындайтын нервтік психикалық күштену:

A)Эмоция

B)Көңіл күй

+C)Стресс

D)Құмарлық

E)Сезім

 

424.Еріктік сапаға жатпайды:

+A)принципшілдік

B)өзбеттілік

C)мақсатқа ұмтылушылық

D)саналылық

E)тұрақтылық

 

425.Сенсорлық депривация деген:

A)түйсінудің әлсіздігі

B)көңіл-күйдің өзгеруі

C)өмірлік энергияның жетіспеушілігі

D)эмоциялық реакцияның жоқтығы

+E)адамның сенсорлы әсерінен көп уақыт айырылуы

 

426.Балалар ойлауынан өзгеше ерекшеліктер:

A)инфантильдік

B)қиялдау

C)аз өнімді

+D)эгоцентризм

E)аңқаулық

 

427.Тұлғалық ерік сапасына жатпайды

A)табандылық

B)икемділік

+C)қайсар

D)мақсаттылық

E)дербестілік

 

428.Дарындылық бұл-

A)мінез бітісі

+B)қабілет түрі

C)қиял түрі

D)жоғары сезім

E)қажеттілік

 

429.Субъектінің рольдік позициясының көбі туғызады:

A)алдын -ала сендіру

+B)рольдік жан- жал

C)проэкция

D)интерференция

E)сублимация

 

430.Ой операцияларына қайсысы жатпайды:

A)жалпылау

B)категоризация

+C)апперцепция

D)анализ

E)синтез

 

431.Бала қай жаста кеңістікті меңгере бастайды:

A)3-4 айлығында

B)1 жаста

C)13 айлығында

+D)5-8 айлығында

E)2 жаста

 

432.Қай жас кезеңде сілтеуіш ым пайда болады?

A)мектепке дейінгі жаста

B)балалық жаста

C)бастауыш мектеп жасында

+D)ерте балалық жаста

E)туылғанда

 

433.Баламен сөйлескеде,ол мына жаста күле бастайды және былдырлайды

A)18 аптасында

+B)12 аптасында

C)10 айлығында

D)7 аптасында

E)2 айлығында

 

434.”Телеграфты сөз”қай жаста пайда болады?

A)1 жаста

+B)3 жас

C)10 айда-24 айда

D)18-24 айда

E)14 айда

 

435.Баланың саналы эмоциясын зерттеген....

A)Э. Эриксон

+B)Майк Льюис

C)З.Фрейд

D)К. Роджерс

E)К.Юнг

 

436. Сабақ беру дегеніміз:

A) оқушының танымдық іс-әрекеті

B) педагогикалық процесті реттеу

C) оқу процесін пәндік қуаттау

+D) педагогтың іс-әрекеті

Е) ата-аналардың балалармен жұмысы

 

437. Ішкі факторлар әсерінен талдағыштар сезгіштігінің артуы

A) синестезия

B) аккомодация

+С) сенсибилизация

D) түйсік табалдырығы

Е) түрліше табалдырығы

 

438. Қазіргі кездегі психологияның зерттейтін пәні:

А) адамның объективті шындықты белсенді бейнелеу процесі

В) сана

С) мінез-құлық

Д) санадан тыс

+Е) іс-әрекет

 

439. Бүкіл әлемге танымал кеңесті психологияның ірі өкілі

А) Петровский А.В.

В) Лурия А.Р.

С) МухинаВ.С.

+D) Выгодский Л.С.

Е) Леонтьев А.Н.

 

440. Ғылыми көзқарасқа "психология" термині алғаш рет кай ғасырда енді?

A) XVI ғғ

В)ХVII ғғ

С) ХIII ғғ

D)XIV ғғ

+E) XV ғғ

 

441.Балалар қанша жаста символикалық репрезентацияны иеленеді?

A)5-7 жастан

+B)3-7 жастан

C)3-5 жастан

D)4-6 жастан

E)2-6 жастан

 

442.Балалар гимнастикалық бөренеден мына жаста жүре алады:

A)2 жаста

+B)5 жаста

C)4 жаста

D)7 жаста

E)1 жаста

 

443.Ерте жастық кезеңге қай жас жатады

A)туғаннан бір жасқа дейінгі кезең

B)4-5 жас

+C)1-3 жас

D)3-4 жас

E)5-6 жас

 

444. Ерте қабылдап объектіні қайта жаңғырту

А) ұмыту

B) қабылдау

C) түйсік

+D) тану

E) есте қалдыру

 

445. Тұңғыш эксперименталды психологиялық лаборатоияның негізін қалаушы:

А) З.Фрейд

В) В.И. Павлов

+С) В.Вунтд

Д) И.И.Сеченов

Е) Дж. Уатсон

 

446. Экстериоцептивті түйсіктер

A) сезімдер мен эмоцияны білдіреді

B) ішкі сезім мүшелерінің қалпы жайлы хабар береді

C) кеңістікте дененің қалпын тіркеп отырады

D) түйсіктерін ғана біріктіреді

+Е) сезім мүшелері қабылдайтын тітіркендіргіштерге сүйенеді

 

447.Қай жас арасында өзіндік“МЕН” қасиеті байқалады:

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 410; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.77.30
Генерация страницы за: 0.076 сек.