Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна база тестів «Крок 1» до ПМК № 2 7 страница
A Оксалоацетат

B Малат

C Сукцинат

D Фумарат

E Цитрат

 

54. Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі:

A Пентозофосфатного циклу

B Глюконеогенезу

C Гліколіза

D Ліполізу

E Глікогенезу

 

55. Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу зумовлені ці метаболічні здвиги?

A Анаеробне окиснення глюкози

B Аеробне окиснення глюкози

C Ліполізу

D Глюконеогенезу

E Біосинтезу глікогену

 

56. У людей, після тривалого фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м'язах. Що може бути найбільш вірогідною причиною цього?

AПідивщення вмісту АДФ в м'язах

B Посилений розпад м'язових білків

C Нагромадження креатиніну в м'язах

D Підвищена збудливість в м'язах

E Нагромадження в м'язах молочної кислоти

 

57. У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окислення глюкози. Назвіть один з них, безпосередньо перетворюється в лактат.

A Глюкозо-6-фосфат

B Оксалоацетат

C Гліцерофосфат

D Піруват

E Фруктозо-6-фосфат

 

58. Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м'язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах.

A Глікогенолізу

B Анаеробне окиснення глюкози

C Аеробне окиснення глюкози

D Глюконеогенез

E Глікогенез

59. Під час бігу на короткі дистанції у нетренованого людини виникає м'язова гіпоксія. До накопичення якого метаболіту в м'язах це призводить?

A Оксалоацетату

B Кетонових тіл

C Ацетил-KoA

D Глюкозо-6-фосфату

E Лактату

60. При недостатності кровообігу в період інтенсивної м'язової роботи в м'язах у результаті анаеробного окиснення глюкози накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?

A Включається в глюконеогенез в печінці

B Видаляється через нирки з сечею

C Використовується в м'язі для синтезу амінокислот

D Використовується тканинами для синтезу кетонових тіл

E Використовується в тканинах для синтезу жирних кислот

 

61. Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найбільш вирогідніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умовах?

A Глюконеогенез у м’язах

B Глюконеогенез у печінці

C Синтез вищих жирних кислот

D Глікогеноліз

E Декарбоксилування

 

62. У хворого, що проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози в крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти в печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза?A Глутамінової кислоти

B Лізина

C Валина

D Аланіну

E Лейцину

 

63. У хворої жінки з низьким артеріальним тиском після парентерального введення гормону відбулось підвищення артеріального тиску і також підвищився рівень глюкози та жирних кислот у крові. Який гормон було введено?

A. Адреналін

B. Глюкагон

C. Інсулін

D. Прогестерон

E. Фолікулін

 

64. Тривалий негативний емоційний стрес, що супроводжується викидом катехоламінів, може викликати помітне схуднення. Це пов'язане з

A. Порушенням синтезу ліпідів

B. Порушенням травлення

C. Посиленням окисного фосфорилювання

D. Посиленням ліполізу

E. Посиленням розпаду білків

 

65. У чоловіка 35 років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зростає в 11 разів. Вкажіть, активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз.

A. ТАГ-ліпази

B. Ліпопротеїдліпази

C. Фосфоліпази А2

D. Фосфоліпази С

E. Холестеролестерази

 

66. Який з перелічених гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?

A. Адреналін

B. Інсулін

C. Гідрокортизон

D. Соматотропін

E. Норадреналін

 

67. У крові хворих на цукровий діабет підвищений вміст вільних жирних кислот (НЕЖК). Причиною цього може бути:

A. Підвищення активності тригліцеридліпази адипоцитів

B. Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА

C Активація утилізації кетонових тіл

D. Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4.

E. Зниження активності фосфатидилхолін-холестерин-ацилтрансферази плазми крові

 

68. Надмірне споживання вуглеводів (600 г на добу), що перевищує енергетичні потреби у людини 28 років буде супроводжуватися активацією:

A. Ліпогенезу

B. Ліполізу

C. Гліколізу

D. Глюконеогенезу

E. β-окислення жирних кислот

 

69. Для серцевого м’яза характерним є аеробний характер окислення субстратів. Основним з них є:

A. Глюкоза

B. Триацилгліцероли

C. Гліцерол

D. Жирні кислоти

E. Амінокислоти

 

70. Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітін. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою?

A. Транспорт жирних кислот

B. Транспорт амінокислот

C. Транспорт іонів кальція

D. Транспорт глюкози

E. Транспорт вітаміну К

 

71. Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються для профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:

A. Гальмування біосинтезу холестерину

B. Пригнічення всмоктування холестерину в кишковику

C. Активації метаболізму холестерину

D. Стимулювання екскреції холестерину з організму

E.Усіма наведеними шляхами

 

72. Хворий страждає на гіпертонію, атеросклеротичне ураження судин. Вживання якого ліпіду йому необхідно знизити в добовому раціоні.

A. Холестерину

B. Олеїнової кислоти

C. Лецитину

D. Моноолеатгліцериду

E. Фосфатиділсерину

 

73. При обстеженні підлітка, який страждає ксантоматозом, виявлена сімейна гіперхолестеринемія. Концентрація яких ліпопротеїнів значно підвищена в крові при даній патології?

A. ЛПДНЩ

B. хіломікронів

C. ЛПНЩ

D. ЛПВЩ

E. НЕЖК

 

74. Наявністю яких ліпідів зумовлена мутність сироватки крові:

A. Тригліцеридами

B. Холестерином

C. Жирними кислотами

D. Хіломікронами

E. Глицерин

 

75. У чоловіка 58 років є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи. Збільшення якого з показників биохімічного аналізу крові найбільш характерним для цього стану?

A. Рівня ЛПНЩ (бета-ліпопротеїнів)

B. Глікопротеїнів

C. Рівня ЛВПЩ (альфа-ліпопротеїнів)

D. Активності аланінмінотрансферази

E. Активності сукцинатдегідрогенази

 

76. В організмі людини основним депо триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?

A. ЛПДНЩ

B. Хіломікронів

C. ЛПНЩ

D. ЛПВЩ

E. Комплексу з альбуміном

 

77. Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним із основних механізмів пошкодження структури та функцій клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:

A. Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем

B. Гіповітаміноз В1

C. Гіпервітаміноз В1

D. Гіповітаміноз В12

E. Гіпервітаміноз В12

 

78. У пацієнта, що перебував у зоні радіаційного ураження, в крові збільшилась концентрація малонового діальдегіду, гідропероксидів. Причиною даних змін могло послужити:

A.Збільшення в організмі кисневих радикалів і активація ПОЛ

B. Збільшення кетонових тіл

C. Збільшення молочної кислоти

D. Збільшення холестерину

E. Зменшення білків крові

 

79. Чоловік 42 років страждає ревматоїдним артритом. До комплексу призначених йому лікувальних препаратів включений аспірин – інгібітор синтезу простагландинів. З якої кислоти утворюються простагландини?

A. Ліноленової

B. Нейрамінової

C. Арахідонової

D. Лінолевої

E. Пропіонової

 

80. Для стимуляції пологів породіллі лікар призначив простагландин Е2. З якої речовини він синтезується?

A. Фосфатидної кислоти

B. Арахідонової кислоти

C. Пальмітинової кислоти

D. Стеаринової кислоти

E. Глютамінової кислоти

 

81. Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в результаті зниження активності ферменту:

A. 5-ліпоксигенази

B. Пероксидази

C. Циклооксигенази

D. Фосфоліпази А2

E. Фосфодиестерази

 

82. Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та порушень мозкового кровообігу людина повинна одержувати на добу 2-6 г незамінних поліненасичених жирних кислот. Ці кислоти необхідні для синтезу:

A. Простагландинів

B. Жовчних кислот

C. Стероїдів

D. Вітамінів групи D

E. Нейромедіаторів

 

83. При цукровому діабеті внаслідок активації процесів окислення жирних кислот виникає кетоз. До яких порушень кислотно-лужної рівноваги може привести надмірне накопичення кетонових тіл в крові?

A. Метаболічний алкалоз

B. Метаболічний ацидоз

C. Зміни не відбуваються

D. Дихальний ацидоз

E. Дихальний алкалоз

 

84. У хворого на цукровий діабет виявлено підвищений вміст кетонових тіл у крові. Вкажіть з якої сполуки синтезуються кетонові тіла:

A. Ацил–КоА

B. Сукциніл–КоА

C. Бутирил–КоА

D. Ацетил-КоА

E. Оксиіацил–КоА

 

85. Людину вкусила змія. Вона починає задихатися, в сечі з’являється гемоглобін. У крові проходить гемоліз еритроцитів. Дія токсичої зміїної отрути призводить до:

A. Утворення лізолецитину

B. Ацидозу

C. Поліурії

D. Розвитку алкалозу

E. Утворення тригліцеридів

86. У працівника хімчистки виявлена жирова дистрофія печінки. Порушення синтезу якої речовини в печінці може привести до даної патології?

A. Фосфатидної кислоти

B. B. Тристеарину

C. C. Сечовини

D. D. Фосфатидилхоліну

E. E. Холевої кислоти

 

87. При ненадходженні чи недостатньому утворенні в організмі людини ліпотропних факторів у неї розвивається жирове переродження печінки. Яку наведених речовин можна віднести до ліпотропних ?

A. Рибофлавін

B. Холестерин

C. Триацилгліцериди

D. Жирні кислоти

E. Холін

 

88. До лікарні поступив дитина 6 років. При обстеженні було виявлено, що дитина не може фіксувати погляд, не стежить за іграшками, на очному дні відзначається симптом "вишневої кісточки". Лабораторні аналізи показали, що в мозку, печінки і селезінці підвищений рівень гангліозидів. Яке спадкове захворювання у дитини?

A. Хвороба Мак – Ардля

B. Хвороба Вільсона-Коновалова

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Хвороба Німана-Піка

E. Хвороба Тея-Сакса

 

89. Після прийому жирної їжі хворий відчуває дискомфорт, а у калі неперетравлені краплі жиру. Реакція сечі на жовчні кислоти позитивна. Причиною такого стану є нестача:

A. Жирних кислот

B. Жовчних кислот

C. Хіломікронів

D. Тригліцеридів

E. Фосфоліпідів

 

90. При обстеженні хворого виявили застій жовчі в печінці та жовчні камені в жовчному міхурі. Вкажіть основний компонент жовчних каменів, які утворюються в цьому стані.

A. Холестерин

B. Тригліцериди

C. Білірубінат кальцію

D. Білок

E. Мінеральні солі

 

91. Чоловік 40 років пробіг 10 км за 60 хв. Як зміниться енергетичний обмін у м’язовій тканині

A. Збільшиться швидкість окислення жирних кислот

B. Посилиться гліколіз

C. Посилиться глюконеогенез

D. Посилиться глікогеноліз

E. Посилиться протеоліз

 

92. Пацієнт голодує 48 годин. Які речовини використовуються м’язовою тканиною як джерела енергії в цих умовах?

A. Лактат

B. Гліцерин

C. Пируват

D. Кетонові тіла

E. Амінокислоти

 

93. Експериментальній тварині давали надмірну кількість глюкози, міченої по вуглецю, протягом тижня. У якій речовині можна виявити мітку?

A. Пальмітиновій кислоті

B. Метіоніні

C. Вітаміні А

D. Холіні

E. Арахідонової кислоти

 

94. Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів в плазмі крові і тим забезпечує мінералізацію тканин кісток і зубів. Який молекулярний механізм його дії?

А. Включає експресію генів синтезу Ca2+ - зв’язуючих білків

B. Активує синтез кальцитоніну в щитовидній залозі

С. Активує процесинг пропаратгормону

D. Активує остеоцити, що приводить до мінералізації тканин

Е. Активує процес синтезу холекальциферолу

 

95. У дитини при черговому обстеженні виявлено припинення мінералізації кісток. Дефіцит якого вітаміну може бути причиною?

А. Токоферолу

B. Рибофлавіну

С. Кальциферолу

D. Фолієвої кислоти

E. Кобаламіну

 

96. При обстеженні дитини лікар виявив ознаки рахіту. Дефіцит якої сполуки в організмі дитини сприяє розвитку цього захворювання?

A. 1,25 [ОН]-дигідроксихолекальциферолу

B. Біотину

C. Токоферолу

D. Нафтохінону

E. Ретинолу

 

97. У 4-х місячної дитини виражені ознаки рахіту. Розладів травлення не виявлено. Дитина багато знаходиться на сонці. Протягом 2-х місяців дитина отримувала вітамін D3, проте прояви рахіту не зменшилися. Пояснити розвиток рахіту у дитини можна порушенням синтезу:

А. Кальцитоніну

B. Кальцитріолу

С. Паратгормону

D. Тироксину

E. Інсуліну

 

98. У хворого після ектомії жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Са через стінку кишечника. Призначення якого вітаміну стимулюватиме цей процес?

А. D3

B. РР

С. С

D. В12

E. К

 

99. При огляді 11-ти місячної дитини педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок і затримку мінералізації кісток черепа. Недостатність якого вітаміну приводить до даної патології?

А Рибофлавіну

B. Тіаміну

С. Пантотенової кислоти

D. Біофлавоноїдів

E. Холекальциферолу

 

100. У 4-річної дитини із спадковим ураженням нирок відмічаються ознаки рахіту, концентрація вітаміну D в крові в межах норми. Що з перерахованого є найвірогіднішою причиною розвитку рахіту:

А. Дефіцит в їжі кальцію

B. Підвищена екскреція кальцію з організму

С. Гіперфункція паращитовидних залоз

D. Гіпофункція паращитовидних залоз

E. Порушення синтезу кальцитріолу

 

101. Гормональна форма якого вітаміну індукує на рівні геному синтез Са-зв'язуючих білків ентероцитів і таким чином регулює всмоктування в кишечнику іонів Са 2 +?

А. А

B. D3

С. В1

D. Е

E. К

 

102. У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу?

A. Утворення 1,25 (ОН)2 D3

B. Гідроксилування проліну

С. Гідроксилування лізину

D. Карбоксилування глутамату

E. Гідроксилування кортизолу

 

103. У хворого спостерігається гемералопия (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин матиме лікувальний ефект?

А. Креатин

B. Кератин

С. Каротин

D. Карнітин

E. Карнозин

 

104. В моркві, гарбузах і інших червоних овочах містяться каротини. Недостатність якого вітаміну відновлють ці рослинні пігменти?

А. Кальциферолу

B. Нафтохінону

С. Рибофлавіну

D. Токоферолу

E. Ретинолу

 

105. У хворого сухість слизових оболонок і порушення сутінкового зору. Дефіцит якого вітаміну призводить до виникнення таких симптомів:

А. D

B. А

С. С

D. В

E. Е

 

106. Окуліст виявив у хворого подовження часу адаптації очей до темряви. Дефіцит якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

А. С

B. Е

С. А

D. К

E. D

 

107. Вітамін А в комплексі із специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, стимулює ріст і диференціювання клітин. Цю біологічну функцію реалізує наступна форма вітаміну А:

А. Транс- ретиналь

B. Транс- ретиноєва кислота

C. Цис-ретиналь

D. Ретинол

E. Каротин

 

108. У хворих з непрохідністю жовчовивідних шляхів погіршується згортання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

A. К

B. А

С. D

D. Е

E. каротину

 

109. У 2-річної дитини кишковий дисбактеріоз, на тлі якого з'явився геморагічний синдром. Найвірогіднішою причиною геморагій у дитини є:

А. Дефіцит фібриногену

B. Активація тромбопластину тканин

С. Гіповітаміноз РР

D. Дефіцит вітаміну К

E. Гіпокальціємія

 

110. У хворого 37-ми років на тлі тривалого вживання антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. В крові: знижена активність факторів згортання крові II, VII, X, подовжений час згортання крові. Дефіцитом якого вітаміну обумовлені ці зміни?

А. С

B. А

С. К

D. D

E. Е

 

111. Унаслідок пострансляційних змін деяких білків згортання крові, зокрема протромбіну, вони набувають здатність зв'язувати кальцій. В цьому процесі бере участь вітамін:

A. К

B. DЗ

С. А

D .В1

E .В2

 

112. У новонародженої дитини з'явилися симптоми геморагічної хвороби у зв'язку з гіповітамінозом К. Розвиток хвороби обумовлений особливою біологічною роллю вітаміну К, який:

А. Є кофактором протромбіну

B. Є кофактором гама-глутамілкарбоксилази

С. Єспецифічним інгібітором антитромбіну

D. Впливає на протеолітичну активність тромбіну

E. Інгібує синтез гепарину

 

113. У хворого з механічною жовтяницею і порушенням всмоктування в кишечнику операція ускладнилася кровотечею. Дефіцит якого вітаміну це викликало?

А. Вітаміну В12

B. Вітаміну К

С. Фолієвої кислоти

D. Вітаміну С

E Вітаміну В6

 

114. У 6-ти місячної дитини часті і сильні підшкірні кровотечі. Призначення синтетичного аналога вітаміну К (вікасолу) дало позитивний ефект. В гама-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого з перерахованих білків системи згортання крові бере участь цей вітамін?

А. Фібриногену

B. Протромбіну

С. Фактора Хагемана

D Антигемофільного глобуліну А

Е Фактора Розенталя

 

115. При обтураційній жовтяниці і жовчних норицях часто спостерігається протромбіновий дефіцит. З дефіцитом якого вітаміну це зв'язано?

А. Е

B. В6

С. А

D. С

Е. К

 

116. Хворому, що страждає тромбоемболіями, призначений штучний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміну він є?

А С

B. Е

C.А

D. D

E. К

 

117. Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації за участю вітаміну К. Як кофактор він потрібен у ферментній системі гама-карбоксилювання білкових факторів коагуляції крові завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з іонами кальцію. Яка амінокислота карбоксилюється в цих білках?

А. Серін

B. Валін

С. Глутамінова кислота

D. Фенілаланін

E. Аргінін

 

118. При різних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що приводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цього використовують антиоксиданти. Могутнім природним антиоксидантом є:

А. Вітамін D

B. Глюкоза

С. Альфа-токоферол

D. Жирні кислоти

E. Глицерол

 

119. У чоловіка, який довгий час не вживав з їжею жирів, але одержував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлені дерматит, погане загоєння ран, погіршення зору. Яка можлива причина порушення обміну речовин?

A. Дефіцит лінолевої кислоти, вітамінів А, D, Е. К

B. Дефіцит пальмітинової кислоти

С. Дефіцит вітамінів РР, Н

D. Низька калорійність дієти

E. Дефіцит олеїнової кислоти

 

120. Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка включає вітамінні препарати. Вкажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

А. Рутини

B. Фолієва кислота

С. Ціанкобаламін

D. Піридоксин

Е. Альфа-токоферол

 

121. Інститут геронтології літнім людям радить приймати комплекс вітамінів, що містить вітамін Е. Його головна функція:

А. Антигеморагічна

B. Антиоксидантна

С .Антискорбутна

D. Антиневритна

E. Антидерматитна

 

122. При лікуванні пародонтозу використовують антиоксидант природного походження:

A. Токоферол

B. Тіамін

С. Глюконат

D. Піридоксин

E. Холін

 

123. У хворого на цингу порушені процеси утворення сполучної тканини, що приводить до розхитування і випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту викликає ці симптоми?

А. Проколагенпептидази N- кінцевого пептиду

B. Глікозилтрансферази

С. Еластази

D. Гідроксилази проліну

E. Проколагенпептидази С- кінцевого пептиду

 

124. Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи в місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце:

A. А

B. В6

С. В1

D. С

E. В2

 

125. У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин, точкові крововиливи на шкірі, випадання зубів. Якими порушеннями вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?

А. Гіпервітамінозом С

B. Гіпервітамінозом D

С. Гіповітамінозом С

D. Гіповітамінозом D

E. Гіповітамінозом А

 

126. Гіповітаміноз С приводить до зменшення утворення органічного матриксу, затримці процесів ремінералізації, порушенню синтезу колагену, бо цей вітамін бере участь в процесах:

А. Гідроксилування проліну і лізину

B. Карбоксилування проліну

С. Карбоксилування лізину

D. Гідроксилування проліну

E. Гідроксилування лізину

 

127. У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі колагенових волокон знайшли пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до порушення їх гідроксилування?

А. К

B. Е

С. С

D А

E. D

128. Більша частина учасників експедиції Магеллана до Америки загинула від захворювання авітамінозу, що проявляється слабкістю, підшкірними крововиливами, випаданням зубів, кровотечею з ясен. Вкажіть назву цього авітамінозу

A. Пелагра

B. Скорбут (цинга)

С. Рахіт

D. Поліневрит (бери-бери)

E. Анемія Бірмера

 

129. Гідроксипролін – важлива амінокислота у складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гидроксилування проліну?

А. B6

B. D

С. B1

D. B2

E. С

 

130. У хворого на цингу порушені процеси утворення сполучної тканини, що приводить до розхитування і випадання зубів. Порушення активності якого ферменту викликає ці симптоми?

А. Лізилгідроксилази

B. Глікозилтрансферази

С. Еластази

D. Проколагенпептидази N– кінцевого пептиду

E. Проколагенпептидази С- кінцевого пептиду

 

131. Який з вітамінів у поєднанні з вітаміном С посилює терапевтичний ефект лікування цинги:

A. А

B. Р

С. D

D. Е

E. К

 

132. Дефіцит яких вітамінів викликає кровоточивість ясен?

А. С, К, Р

B. В1, Е, D

C. В2, А, В6

D. В3, Н, В12

E. В5, А, В1.

 

133. Хворі на алкоголізм одержують основну масу калорій із спиртними напоями. У них може виникнути характерний дефіцит тіаміну (синдром Верніке-Корсакова), при якому спостерігаються порушення функцій нервової системи, психози, втрата пам'яті. Із зниженням активності якого ферменту пов'язаний цей процес?

А. Алкогольдегидрогенази

B. Піруватдегидрогенази

С. Трансамінази

D. Альдолази

E. Гексокінази

 

134. Унаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окислювальне декарбоксилування альфа- кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментов порушується?

А. Флавінаденіндинуклеотиду (ФАД)

B. Нікотинаміду (НАД)

С. Тіамінпірофосфату (ТПФ)

D. Ліпоєвої кислоти (ЛК)

E. Коензиму А

 

135. У хворого болючість по ходу великих нервових стовбурів і підвищений вміст пірувату в крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни?

A. РР

B. В2

С. В1

D. пантотенової кислоти

E. біотин

 

136. У жінки, що тривалий час знаходиться на дієті з використанням обчищеного рису, виявлений поліневрит (хвороба бері-бері). Відсутність якого вітаміну в їжі приводить до розвитку захворювання?

А. Аскорбінової кислоти

B. Тіаміну

С. Піридоксину

D. Фолієвої кислоти

E. Рибофлавіну

 

137. У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Багато її виділяється з сечею. Який авітаміноз у хворого?

A. В1

B. Е

С. В3

D. В6

E. В2

 

138. У хворого, який харчувався виключно полірованим рисом, причиною поліневриту став дефіцит тіаміну. Сечова екскреція якої речовини може бути

індикатором цього авітамінозу?

А. Метилмалонової кислоти

B. Малату

С. Піровиноградної кислоти

D. Сечової кислоти

E. Фенілпирувату

 

139. При лікуванні багатьох захворювань використовується фармацевтичний препарат кокарбоксилаза (тіамінпірофосфат) для забезпечення клітин енергією. Який метаболічний процес при цьому активується?

А. Окислювальне декарбоксилування пірувату

B. Дезамінування глутамату

С. Декарбоксилування амінокислот

D. Декарбоксилування біогенних амінів

Е. Карбоксилування пірувату

 

140. При обстеженні пацієнта виявлено збільшення пірувату в крові і зниження активності транскетолази в еритроцитах. Про дефіцит якого вітаміну можна судити за даними біохімічними показникам?

А. Токоферолу

B. Ретинолу

С. Тіаміну

D. Біотину

E. Піридоксину

 

141. При малярії призначають препарати – структурні аналоги вітаміну В2 (рибофлавіну). Порушення синтезу яких ферментів в плазмодії викликають ці препарати?

А ФАД-залежних дегідрогеназ

B. Цитохромоксидази

С. Пептидаз

D. НАД-залежних дегідрогеназ

E. Амінотрансфераз

 

142. Причиною пелагри може бути переважне харчування кукурудзою і зниження в раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність в раціоні якої амінокислоти приводить до даної патології?

A Триптофану

B. Ізолейцину

С. Фенілаланіну

D. Метіоніну

E. Гістидину

 

143. У хворого дерматит, діарея, деменція. З анамнезу з'ясовано, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. Ці порушення пов'язані з недостатністю вітаміну:

А. РР

B. В1

С. В2

D.В9

Е. А

 

144. Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шерехатість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?

А. Фенілаланіну, пангамової кислоти

B. Лізину, аскорбінової кислоти

С. Треоніну, пантотенової кислоти

D. Метіоніну, ліпоєвої кислоти

E. Нікотинової кислоти, триптофану

145. На прийом до лікаря звернувся хворий з симетричним дерматитом відкритих ділянок шкіри. З бесіди з пацієнтом встановлено, що він харчується, в основному, крупами і їсть мало м'яса, молока і яєць. Дефіцит якого вітаміну є ведучим у пацієнта?

А. Кальциферолу

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 500; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.92.160.119
Генерация страницы за: 0.065 сек.