Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналітичні завдання

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Заняття 8. Соціальне партнерство

Дискусійні питання

Заняття 7. Регулювання заробітної плати та соціально-трудових відносин в Україні

 1. Державне регулювання заробітної плати та його сфера.
 2. Мінімальна заробітна плата та інші державні норми і гарантії. Компенсаційні виплати.
 3. Регулювання заробітної плати на підприємстві. Розробка політики оплати праці на підприємствах державної і приватної форми власності.

Теми рефератів:

 1. Регулювання соціально-трудових відносин і заробітної плати (Закон України «Про оплату праці», Закон України “Про колективні договори і угоди” тощо).
 2. Державне регулювання оплати праці.
 3. Механізми договірного регулювання заробітної плати.

1. Проаналізуйте елементи механізму державного регулювання оплати праці в Україні.

2. Порівняйте розмір і динаміку мінімальної заробітної в Україні та економічно розвинених країнах. Розкрийте ключові фактори, що обумовлюють різницю в розмірі мінімальної заробітної плати різних країн.

Література:

 1. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2007. – Глава 15, ст. 419-428
 2. Богиня Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці: навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – глава 9.
 3. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003 –
 4. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Уч. для вузов. – 3-е изд. – М.:НОРМА, 2001. – Глава 10.
 5. Закон України «Про оплату праці» / Закони України. — Т. 8. — К.: Інститут законодавства, 1996.
 6. Закон України “Про колективні договори і угоди”/ Закони України, Т.6. – К.: Інститут законодавства, 1997.

 

1. Визначення соціального партнерства. Мета та принципи соціального партнерства.

2. Історичний аспект розвитку соціального партнерства.

 1. Профспілки та їх роль на підприємстві. Розвиток профспілкового руху в Україні
 2. Процес ведення колективних переговорів.

5. Досвід трипартизму в країнах з розвиненою ринковою економікою.

 

Теми рефератів:

1. Регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

2. Соціальне партнерство як система.3. Вітчизняна і світова практика у сфері соціального партнерства.

4. Нормативно-правове забезпечення соціального партнерства в Україні.

 

Дискусійні питання:

1. Яким чином впроваджується ідея соціально партнерства в Україні?

2. Яким чином вливає досвід економічно-розвинених країн на становлення соціального партнерства в державі?

3. Значення організацій, що представляють інтереси роботодавців в соціальному партнерстві.

 

1. Проаналізуйте основні розділи:

1. генеральної угоди;

2. галузевої та регіональної угоди;

3. колективного договору певного підприємства.

2. Проаналізувати ситуаційне завдання «Пригоди Форда у Росії»

 

Кейс «Пригоди Форда у Росії»

Дисципліна: «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Тема заняття: Соціальне партнерство

.

   
Мета кейсу: вивчення практичних аспектів соціального партнерства. Ознайомлення з проблемами соціального партнерства та пошук шляхів їхнього вирішення
Очікуваний результат: Оволодіння необхідними знаннями, інструментарієм, навичками щодо врегулювання соціально-трудових відносин. Вміння побудови ефективної налагодженої співпраці учасників соціального партнерства
Метод проведення: Інтерактивний (робота в групах, дискусії, інсценування, ігри)
Обґрунтованість методу проведення: Інтерактивний метод проведення заняття дозволить залучити кожного студента в обговорення за темою заняття, виявить рівень теоретичних знань з питань що вивчаються та забезпечить відпрацювання вмінь з прийняття обґрунтованих управлінських рішень по даній проблемі
Організаційно-технічне забезпечення проведення заняття: Наявність аудиторії обладнаної дошкою з кріпильними матеріалами (кнопки, магніти), фліп-чартом, столами, розміщеними півколом. Використання проектору, плівок для слайдів, фломастерів, тощо.
Необхідний час: Тривалість аудиторного заняття – 2 години

 

Зміст ситуації

Автозавод "Форд Мотор Компани" (ФМК) був побудований американцями в 2001 р. у м. Всеволожске (Ленінградська обл., РФ), на площах держпідприємства "Російський дизель".

Завод випускає популярну модель автомобілів Ролс Ройс, рік у рік нарощуючи обсяги виробництва. Це, що називається, гарні новини. Погані новини почали надходити з вересня 2005 р., коли робітники "російського" "Форда" зажадали підвищення зарплати на 30% у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва, установити 13-у зарплату й премії, усунути дискримінацію в оплаті праці між старими й новими співробітниками. До слова, на підприємстві існувала профспілка, щоправда, у серпні 2005 р. до неї входили тільки близько 100 чоловік з 1700, що працювали на заводі, а вже до листопада 2005 р. вона нараховувала 1100 членів. Активний профспілковий рух почався після поїздки всеволожских профспілкових лідерів у Бразилію, де вони довідалися, що на таких же заводах "Форда" у Східній Європі зарплата в кілька разів вище (біля $1500, у Росії вона становить $500-700). Одним словом, зібрали робітники профспілкову конференцію й пред'явили адміністрації свої вимоги. І оскільки робота примирливої комісії закінчилася невдало, на початку листопада 2005 р. робітники ФМК провели годинний попереджувальний страйк. А 21 листопада вони почали "італійський страйк" (робітники приходять у цехи, але трудяться лише за інструкціями). Продуктивність заводу впала майже на чверть, і керівництво здалося, задовольнивши три із чотирьох основних вимог робітників, залишивши без уваги головне питання - про 30%-ве підвищення зарплати. "Адміністрація запропонувала нам збільшення на 12,5%, але цього недостатньо", - констатував тоді профспілковий лідер Олексій Етманов. Друга спроба, 13 березня 2006 р., надавити на керівництво провалилася. Адміністрація підготувалася до страйку, найнявши близько 200 позаштатних робітників всіх спеціальностей. Тоді профспілка зайнялася збором підписів тих, хто виступає за проведення повномасштабного страйку. Передбачалося, що на роботу не вийдуть близько 1 тис. чоловік. Тим часом за "неефективну роботу" керівництво звільнило чотирьох вантажників, що брали участь в акції. Колектив пригрозив почати безстроковий страйк. Але профспілка одержала постанову суду, що забороняє проведення страйку. Рішення суду пояснюється відсутністю домовленостей про проведення мінімуму робіт, необхідного в таких випадках, що запобігають виходу з ладу устаткування, нещасним випадкам та іншим надзвичайним ситуаціям. У результаті російські робітники погодилися на запропоноване керівництвом підвищення окладів на 17,5%.Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 725; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.