Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Номенклатура

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1.3а номенклатурою IUPAC, амінокислоти називають як відповідні їм карбонові кислоти, позначаючи аміногрупу (префіксом аміно-) як замісник у головному карбоновому ланцюгу (табл.17 ).

2. Іноді основою є тривіальна назва карбонової кислоти, наприклад масляна, валер'янова тощо, а положення аміногрупи вказують літерами α-, β-, γ- і т. д. Такі назви умовно вважають раціональними (оскільки за основу назв карбонових кислот за раціональною номенклатурою береться оцтова кислота, а інші розглядають як її похідні).

3. Найпоширенішими для амінокислот є тривіальні назви, зумовлені їхніми характерними ознаками, властивостями або назвами продуктів, з яких вони виділені. Так, назва гліцин походить від грец. — солодкий, лейцин — від грец. — білий (був виділений з молочного білка), пролін — від лат. proles — потомство (входить майже до всіх білків), лізин — від грец, — розпад (утворюється при розкладанні практично всіх білків), орнітин — від грец. — птах (виділений з екскрементів птахів), аспарагін — від грец. — спаржа (виділений із пагонів спаржі) тощо.

4. Амінокислоти, що входять до складу білків, часто позначають за допомогою скорочених назв — це перші три, рідко чотири, літери тривіальної назви даної кислоти (див. табл. 17).

Ізомерія.Структурна ізомерія амінокислот визначається ізомерією карбонового ланцюга і взаємним розміщенням функціональних груп.

Просторова ізомерія визначається наявністю в молекулах амінокислот асиметричних атомів Карбону, тобто амінокислоти можуть існувати у вигляді оптичних ізомерів, причому протеїногенні амінокислоти (ті, що входять до складу білків) є L-формами. Амінокислоти D-типу в природі трапляються досить рідко, наприклад, у деяких пептидних антибіотиках. Як уже зазначалось, базисною сполукою, з якої виводяться конфігурації інших споріднених сполук у ряду амінокислот, є серин.

Т а б л и ц я 17.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 510; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.