Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання
Читайте также:
 1. I. Спишите. Дайте стилистическую характеристику выделенных слов.
 2. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 4. III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте відповіді на запитання.
 5. III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на за­питання.
 6. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 7. А. Дайте ответы на следующие вопросы
 8. Аналіз виконання плану яких наведених нижче показників проводиться тільки у порівняльних цінах?
 9. Б. Проаналізуйте уривок з роботи Л.Леві-Брюля “Первісне мислення”. Дайте характеристику особливостям первісної свідомості. Чим вона відрізняється від сучасної?
 10. В. Задайте наводящий вопрос.
 11. Визначте передумови та особливості проголошення Акту від­новлення української державності 30 червня 1941 року. Дайте оцінку цього акту в історіографії.

III. Проаналізуйте і поясніть наведені нижче дум­ ки.

1.Чи погоджуєтесь ви з думкою К. Д, Ушинського про те, що саме дошкільне дитинство є початком ін­тимної історії людської душі — історії її почуттів. По­ясніть свою відповідь.

2. Поясніть твердження В. О, Сухомлинського про те, що емоційно невихована дитина — це потенціаль­ний егоїст, що в дитинстві людина повинна пройти емоційну школу — школу виховання добрих почуттів.

3. Вдумливо прочитайте наведені нижче висловлю­вання та скажіть, як керуватися ними вроботі здітьми.


 
а) «Якомога більше гумору... але не нудних пов­
чань» (М. Горький).

б) «Сміхом не треба розкидатися — це разюча
зброя» (М. Кольцов).

4. Як слід розуміти рядки із вірша К. Симонова «Родина»?

Но в час, когда последняя граната

Уже занесена в твоей руке,

И в краткий миг припомнить разом надо

Все, что осталось вдалеке,

Ты вспомнишь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспомнишь родину — такую,

Какой ее ты в детстве увидал.

1.Чи згодні ви з поданим нижче міркуванням бать*
ків? Обгрунтуйте свою відповідь.

Дітям слід дозволяти цілковито віддаватися на во­лю своїх емоцій ібурхливо виявляти їх.

2. Назвіть почуття, які переживала Оксанка, за та­
ким описом:

Оксанка, прийшовши додому, повідомила: «Мамо, ятак рада, я вже вмію читати слово «мама»! Віра Пет­рівна сказала, що ми незабаром вивчимо всі букви. Я багато знаю віршів про мам і бабусь! Скоро буду читати книжки».

3. Укажіть, які найвищі людські почуття виявляли
діти. Скільки може бути їм років?

Дітлахи, вийшовши на прогулянку, побачили, як іній прикрасив дерева, кущі. Вони в захопленні вигу­кували: «Ой, яка краса! Наче в казці. Кучеряві дерева стоять як зачаровані. Небо дуже красиве, блакитне, трохи зеленкувате. По ньому пливуть білі хмаринки, як білі пір'їнки. Сніг, наче білою ковдрою, вкрив і ку­щі, і дерева».

4. Поясніть переживання дошкільниці.

«Моїй Галі пішов лише п'ятий рік, а вона вже жорстокою росте у нас,— скаржився батько Вірі Пет­рівні.— Вдома вона тягає собаку захвоста, мучить кішку. Уявіть собі, що Галя ні сльозинки не пролила, коли померла її бабуся, яку вона дуже любила, а вчора


(

гірко плакала, коли довідалась, що мама викинула її стареньку ляльку».

5. Охарактеризуйте почуття Олі.

Оля побачила, що біля дерева стоїть зажурений Максимко. З розмови з'ясувалось, що хлопчик тужить за батьком, який лежить в лікарні. Оля підійшла до Максимка, погладила його по голові й сказала: «Не журись! Батько поправиться і знову буде вдома». Дів­чинка охоче віддала ровесникові всі цукерки, які їй вчора привезла бабуся з Москви. Коли Максимко по­чав частувати Женю цукерками, Оля згадала, що на­віть не покуштувала жодної з них.6. Уважно прочитайте текст і дайте оцінку педаго­
гічним прийомам першої і другої виховательок.

Весело проходить прогулянка в середній групі. Га­ля грається м'ячем. Побіг Павлик, вирвав м'яч із рук дівчинки, штовхнув її, і вона впала. По доріжці по­котився м'яч. Його швидко схопив Павлик іпочав гра­тися ним.

— Віддай м'яч, Павлику, не можна забирати іг­рашки у дітей,— сказала молода вихователька і пішла собі далі.

Галя продовжувала лежати на землі, а діти стоя­ли навколо неї й дивились, як плаче їхня ровес­ниця.

Підійша Олександра Юр'ївна — друга вихователь­ка — і сказала: «Діти, Галя забилась, їй боляче. До­поможіть Галинці встати і обтруситись, поправте одяг на ній. Асю, дай Галі свою ляльку, щоб вона трохи погралась з нею».

Галинка заспокоїлась. Павлик попросив вибачення у дівчинки й став старанно обтрушувати її плаття. «От які хороші діти в групі. Вони не залишають то­вариша в біді, втішають його»,— похвалила дітей Олександра Юр'ївна.

7. Чому почервонів Ярослав? Охарактеризуйте йо­
го почуття.

Якось Ярослав побачив, що Олег грається з малень­кою новою машиною, і попросив показати йому її: «Боїшся? Я ж тільки подивлюсь, не заберу».

Олег подумав хвилинку і простягнув Ярославом і руку, на долоні якої лежала машинка. Ярослав рвучко вихватив іграшку іпрожогом кинувся в спальню. М;і ленький Олежка заплакав. І враз Ярослав згадав, як

ш>


а) «Якомога більше гумору... але не нудних пов­
чань» (М. Горький).

б) «Сміхом не треба розкидатися — це разюча
зброя» (М. Кольцов).

4. Як слід розуміти рядки із вірша К. Симонова «Родина»?

Но в час, когда последняя граната

Уже занесена в твоей руке,

И в краткий миг припомнить разом надо

Все, что осталось вдалеке,

Ты вспомнишь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспомнишь родину — такую,

Какой ее ты в детстве увидал.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 546; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Спишите. Дайте стилистическую характеристику выделенных слов.
 2. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 4. III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте відповіді на запитання.
 5. III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на за­питання.
 6. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 7. А. Дайте ответы на следующие вопросы
 8. Аналіз виконання плану яких наведених нижче показників проводиться тільки у порівняльних цінах?
 9. Б. Проаналізуйте уривок з роботи Л.Леві-Брюля “Первісне мислення”. Дайте характеристику особливостям первісної свідомості. Чим вона відрізняється від сучасної?
 10. В. Задайте наводящий вопрос.
 11. Визначте передумови та особливості проголошення Акту від­новлення української державності 30 червня 1941 року. Дайте оцінку цього акту в історіографії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.