Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

МОДУЛЬНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 2 страница
Читайте также:
 1. AeroBusines 1 страница
 2. AeroBusines 2 страница
 3. AeroBusines 3 страница
 4. Annotation 1 страница
 5. Annotation 10 страница
 6. Annotation 11 страница
 7. Annotation 12 страница
 8. Annotation 13 страница
 9. Annotation 14 страница
 10. Annotation 15 страница
 11. Annotation 2 страница
 12. Annotation 3 страница

126. Лещенко Н. А. Моральні цінності як основа виховання гідності дітей у науковому доробку М. І. Пирогова / Н. А. Лещенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 180-184.

127. Лісовенко М. Висока зоря Алчевської // Урядовий кур’єр. – 2003. – №117-118 (27 червня). – С. 8–9.

128. Лисенко Л. Провідні ідеї експериментальної педагогіки і сучасність [Текст] / Л. Лисенко // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2006. - №9. - С. 69-71.

129. Литвиненко О. Ідеї етнопедагогіки у творчій спадщині В.О.Сухомлинського: Урок // Все для вчителя. – 2003. - №27. – С.37-39.

130. Литвиненко О. Матір. Вітчизна. Книга. Хліб : Конспект уроку “Ідеї етнопедагогіки у творчій спадщині Василя Сухомлинського”// Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях. – 2003. - №5. – С.7-11.

131. Литвиненко С. Актуалізація ідей В.О. Сухомлинського у підготовці майбутніх учителів початкових класів // Початкова школа. – 2003. - №9. – С.14-18.

132. Литвин Л. Вальдорфська школа зблизька [Текст] / Л. Литвин, В. Зоц // Завуч : Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів. - 2010. - № 25(вересень). - С. 9-12.

133. Лотиш А. І. Ідея нової української школи і національного виховання в еміграційному педагогічному доробку С. Русової / А. І. Лотиш // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 161-164.

134. Мазур П. Уроки Сухомлинського // Освіта. – 2003. - №45 (1-8 жовтня). – С.4.

135. Макаренко А. Проблемы воспитания в советской школе // Воспитательная работа в школе. – 2003. - №2. – С.5-12.

136. Мацько Л. Проблеми мовної культури вчителя у спадщині Олександра Захаренка ( До 70-річчя від дня народження педагога-акадеіка) [Текст] / Л. Мацько, О. Семеног; Г. Клочек; В. Святовець // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах : Науково-методичний журнапл Міністерства освіти і науки України. - 2007. - №3. - С. 58-62.

137. Мацько Л. "Слово, що ліки...": Мовна особистість Олександра Захаренка: До 70-річчя від дня народження видатного педагога [Текст] / Л. Мацько, О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2006. - №11. - С. 13-16.

138. Мацько Л. Уроки Михайла Драгоманова // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 180 (26 вересня). – С. 7.

139. Медвідь О.Б. К.Д.Ушинський про родинне виховання Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 4. - С. 131-133.140. Мирончук Н. М. Софія Русова про роль школи у національно-громадянському вихованні особистості / Н. М. Мирончук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 4. - С. 142-145.

141. Мищенко В. Педагогічні погляди Гербарта Спенсера // Рідна школа. – 2002. - №10. – С. 78-80.

142. Міхелі С. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу // Початкова школа. – 2003. - №9. – С.5-11.

143. Мовчун А. Учитель зі світовим ім’ям: В. Сухомлинський // Початкова освіта. – 2003. - №35. – С.1-2.

144. Мойсеїв І. від людинознавства до людино творення. До спадщини Євгена Ільїна / І. Мойсеїв // Зарубіжна література. – 2005. – № 42. – С. 4-5.

145. Моргун В.Ф. Обдаровані діти чи обдарування дітей, або Профілювання без профанування [Текст] / В. Ф. Моргун, Ю. С. Мироненко // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал для педагогів, батьків та дітей. - 2006. - №1. - С. 2-11.

146. Морозов В. Педагогика реабилитации в макаренковском наследии // Социальная педагогика. – 2003. - №2. – С.26-28.

147. Мосіященко В. Естетичне виховання – складова педагогічної системи К.Д. Ушинського // Шлях освіти. – 2003. - № 2. – С.51-54.

148. Мосіяшенко В. Ідея початкового навчання в поглядах послідовників К.Д.Ушинського: М.О. Корф та інші / В. Мосіяшенко // Початкова школа. – 2001. – № 3. – С. 67-71.

149. Мосіяшенко В. Рідна мова в педагогічній концепції К.Д. Ушинського / В. Мосіяшенко // Початкова школа. – 2002. – № 3. – С. 74-76; № 4. – С. 75-76.

150. Мостова Т. Гуманна педагогіка Амонашвілі Ш. / Т. Мостова // Урядовий кур’єр. – 2006. – 5 квітня.

151. Мостова Т. Світ на ім'я Амонашвілі / Т. Мостова // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 179-180.

152. Мостова Т. Унепокорений Шаталов [Текст] / Т. Мостова // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2008. - №1/2. - С. 67-69.

153. Мостова Т. Сухомлинський ушляхетнює педагогічний світ планети // Освіта України. – 2003. - №72 (23 вересня). – С.4-5.

154. Мостова Т. У Сухомлинського було надзавдання – служити Дитині // Урядовий кур’єр. – 2003. - №194 (16 жовтня). – С.16.

155. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов / Ф. А. Мустаева . - М. : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2002. - 416 с.

156. Назаренко І. Братства в історії української церкви і освіти / І. Назаренко // Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 71. Україна освітня: історія, персоналії, поступ / Гол. ред. Ю. Буряк. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - С. 152-165.

157. Невмержицький О. Сила духу виховання у сучасній школі // Освіта. – 2003. - №36 (6-13 серпня). – С.6.

158. Невская С.С. А.С. Макаренко о педагогическом взаимодействии семьи и школы // Педагогика. – 2003. - №9. – С.90-94.

159. Неприцька О.Я. К.Д. Ушинський про сімейне виховання (вибрані з творів матеріали) // Обдарована дитина. – 2002. - № 6. – С. 24-28.

160. Ніколаєнко С. Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в законодавстві про освіту // Рідна школа. – 2003. - №12. – С.3-5.

161. Новгородський Р.Г. Ідеї соціалізації особистості в педагогічному доробку Тимофія Лубенця // // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2003. – № 1. - С. 126-128.

162. Новгородська Ю. Г. Русова про роль дитячого колективу в процесі соціалізації особистості / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 165-167.

163. Новосельська В. Підготовка вчителів до роботи у вальдорфській школі / В. Новосельська // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2002. - № 6. - С. 439-449.

164. Олексієнко О. Г. Значення педагогічних ідей Х. Д. Алчесвької: досвід ретроспективного аналізу / О. Г. Олексієнко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 156-160.

165. Орлова Н. Формування патріотичних та громадських почуттів учнів (на матеріалі педагогічної спадщини О. Захаренка) [Текст] / Н. Орлова // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2006. - №3. - С. 39-41.

166. Особистісний підхід у педагогіці. Історія виникнення // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 38.

167. Особистісно орієнтоване навчання // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 38.

168. Особистісно орієнтовані технології // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 39.

169. Падалка О. Потрібен педагог з рисами управлінця, підприємця, економіста: Ідеї М.П. Драгоманова у формуванні економічного мислення майбутніх вчителів // Освіта. – 2003. - № 44. – С. 7.

170. Падун Н. О. М. І. Пирогов про загальнолюдське виховання / Н. О. Падун // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 177-179.

171. Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом. История и современность. [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. - М. : Издательский центр "Академия", 2001. - 240 с.

172. Педагог – новатор // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2003. – І квартал. – С. 58-64.

173. Петренко О. Б. Роль ідей М. Пирогова у становленні гендерного підходу у вітчизняній педагогіці / О. Б. Петренко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 4. - С. 146-149.

174. Печенко І. Виховання для життя: соціалізація особистості в дитинстві у педагогіці Монтессорі [Текст] / І. Печенко // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2007. - №9. - С. 78-80 .

175. Пінчук С. Г.Сковорода / С. Пінчук // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 59-61.

176. Пироженко Л. Погляди Памфіла Юркевича на освіту і виховання // Шлях освіти. – 2003. - № 1. – С.43-46.

177. Побірченко Н. С. Два погляди на проблеми освіти: М. Пирогов та К. Ушинський / Н. С. Побірченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 4. – С. 61-65.

178. Побірченко Н. Авторська школа академіка Олександра Антоновича Захаренка [Текст] / Н. Побірченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2007. - №3. - С. 50-55.

179. Подмазін С. Особистісно орієнтована освіта як особливий вид діяльності / І. Герасимчук; З. Роговська; О. Іонова // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 50.

180. Погляди К. Ушинського на зміст і методику виховання та навчання дітей в сім’ї та школі // Освіта. – 2003. - №.33 (16-23 липня). – С.4-5.

181. Погрібний А., Руденко Ю. Виходити на ширші простори: Коментар на статтю В. Сухомлинського “Йти вперед!” // Освіта. – 2003. - №59(24-31 грудня) – С.8-9.

182. Подмазін С. Психологія особистісно зорієнтованого навчання / Н. І. Ушивець; О. Старуш, Н. Чужа; Т. А. Кучеренко, М. Є. Смирнова, О. В. Малюкіна // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 50.

183. Подмазін С. Технологія особистісно зорієнтованого уроку / Н. М. Крикун; Л. Бондарчук; О. Темченко // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 56.

184. Потоцький П. Педагогічні ідеї Т. Шевченка і його "Буквар" / П. Потоцький // Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 71. Україна освітня: історія, персоналії, поступ / Гол. ред. Ю. Буряк. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - С. 571-575.

185. Пригоровська Л., Пригоровський В. До найсвятіших берегів духовності: 28 вересня минає 85 років від дня народження Василя Сухомлинського // Сільська школа. – 2003. - №35-36. – С.5.

186. Про вальдорфську педагогіку // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 122-142.

187. Прокопенко І.Ф. Особливість учителя в педагогічній системі // Педагогіка і психологія. – 2003. - №2. – С.5-11.

188. Просвітитель Закарпаття // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2003. – ІІ квартал. – С.38-42.

189. Пугач А. Шлях до Василя Сухомлинського: Звіт про вшанування 85-ї річниці В.О. Сухомлинського // Рідна школа. – 2003. - №12. – С.5-8.

190. Пшеврацька О. За формою “не загубити” змісту // Дитячий садок. – 2003. - №38. – С.16-17.

191. Ржепецький Л. Зоряними стежками: До 85-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського // Освіта. – 2003. - №45 (1-8 жовтня). – С.5.

192. Рідченко А. Уроки школи Сухомлинського // Освіта. – 2003. - №42(10-17 вересня) – С.4.

193. Родников В. Життя, вчительство і педагогічні погляди Г. С. Сковороди / В. Родников // Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 71. Україна освітня: історія, персоналії, поступ / Гол. ред. Ю. Буряк. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - С. 489-499.

194. Розенберг А.Я. Педагогіка Василя Сухомлинського як цілісна виховна система // Педагогіка і психологія. – 2003. - №2. – С.11-19.

195. Роскос О. Павлиська школа сьогодні // Шкільний світ. – 2003. - №37. – С.5-7.

196. Рябоконь Л. Педагогічне соло у сімейному супроводі: В. Сухомлинському – 85 // День. – 2003. – С.5.

197. Савка В.В. Матеріали для вчителя по вихованню дітей в позаурочний час на основі творів В.О. Сухомлинського // Все для вчителя. – 2003. - №3. – С.21-23.

198. Савлук Г. І вічне, і нове…: Гуманістичні ідеї Василя Сухомлинського у практиці роботи вчителя // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. - №41. – С.1-4.

199. Савченко О. Гуманізм педагогіки Василя Сухомлинського // Освіта України. – 2003. - №62-63 (19 серпня). –С.5.

200. Савченко О. Розвиток сухомлиністики за десять років (1993-2003) // Освіта України. – 2003. - № 75. – С.7.

201. Семез А. В.О. Сухомлинський про роль учителя у вихованні моральних цінностей учнів // Початкова школа. – 2003. - №9. – С.18-21.

202. Сметанський М. А.С. Макаренко та В.О. Сухомлинський про сімейне виховання // Рідна школа. – 2003. - №9. – С.12-14.

203. Стадна Л. Краса - це глибоко людське: (Урок за біографією В.О.Сухомлинського) // Все для вчителя. – 2003. - №27. – С.40-43.

204. Станко О. Формування мовної культури та моральне виховання учнів на основі спадщини Василя Сухомлинського // Укр. мова і л-ра в школі. – 2003. - №3. – С.61-62.

205. Сухомлинська О. Випереджаючи час: Василь Олександрович Сухомлинський // Рідна школа. – 2003. - №9. – С.6-9.

206. Сухомлинський В.О. Афоризми. 14 законів дружби // Дивослово. – 2003. - №9. – С.27-28.

207. Сухомлинський В. Додай радість до турбот: Поговоримо про здоров’я і повноту життя вчителя // Сільська школа України. – 2003. - №24. – С.1.

208. Сухомлинський В. Йти вперед: Стаття // Освіта. – 2003. - №59 (24-31 грудня). – С.6-7.

209. Сухомлинський В. Мрієте стати вчителем?: У чому полягає покликання до педагогічної роботи, як утверджувати, розвивати й відшліфовувати його? // Сільська школа України. – 2003. - №16-17. – С.1

210. Сухомлинський В. Немає й бути не може абстрактного учня // Сільська школа України. – 2003. - №31. – С.1.

211. Сухомлинський В. Школа сердечності // Сільська школа України. – 2003. - №22-23. – С.1.

212. Руденко Ю. Чи знаємо і шануємо геній Костянтина Ушинського? // Освіта. – 2003. - № 11 (5-12 березня). – С.4-5.

213. Русова С. Нова школа: Стаття 1913-1914 рр.// Все для вчителя. – 2003. - № 27. – С.5-10.

214. Селевко Г.К. Технологии развивающего образования [Текст] : научное издание / Г. К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 2005. - 192 с.

215. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (И. П. Волков, Г. С.Альтшуллер, И. П. Иванов) // Технологии развивающего образования [Текст] : научное издание / Г. К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 2005. - С. 109-119.

216. Слабошпицький М. Алчевські // Дивослово. – 2003. - №3. – С.7-11.

217. Смирнова Е. Фридрих Фребель: система дидактических игр [Текст] / Е. Смирнова // Дошкольное воспитание : Научно-методический журнал. - 2006. - №3. - С. 79-81.

218. Соловей М. В. Окремі аспекти сучасного виховання в контексті соціально-педагогічних поглядів Костянтина Ушинського / М. В. Соловей // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 4. - С. 127-130.

219. Стинська В. В. К. Д. Ушинський - основоположник сучасної педагогічної науки / В. В. Стинська, Л. М. Прокопів // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 115-117.

220. Терзійський Л. Професор М. Драгоманов – видатний вчений та викладач Софійського університету // Пам’ять стодіть. – 2003. - № 5. – С. 42-45.

221. Технологія "педагогіки співробітництва" як втілення нового педагогічного мислення // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 153-156.

222. Ткаченко Г.М. В.О. Сухомлинський про культуру мови вчителя // Педагогіка і психологія. – 2003. - №2. – С.20-23.

223. Ткаченко Л. Василь Сухомлинський: світове визнання // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №33. – С.3.

224. Ткаченко Л., Марченко Л. Василь Сухомлинський: школа – це духовна колиска народу // Освіта України. – 2003. - №76 (10 жовтня). – С. 2-3, 6.

225. Ткаченко О. М. Застосування ідей К. Д. Ушинського в процесі формівання в майбутніх учителів етнопедагогічної компетентності / О. М. Ткаченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 4. - С. 124-126.

226. Ткачук М. М. Проблема змісту національного виховання у контексті українського культурно-освітнього руху другої половини ХІХ ст. / М. М. Ткачук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 4. - С. 66-69.

227. Токова О. Урок у системі особистісно зорієнтованого навчання (функції та форма організації уроку) / Т. Башинська; І. Богданов, О. Сергєєв; Ш. О. Амонашвілі // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 70-71.

228. Торопова І. Ідея народності у вихованні (за творами К.Д. Ушинського та Ф.А. Дістервега) / І. Торопова // Рідна школа. – 2004. – № 3. – С. 66-68.

229. Турянська О. Методи особистісно орієнтованого навчання в школі / Ю. Музиченко; В. Красновський; А. А. Гин // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 58-62.

230. Україна. Верховна Рада. Про відзначення 85-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського: Постанова №806-ІV від 15 травня 2003 р. // Голос України. – 2003. - №98 (29 травня). – С.7.

231. Федонюк В. Поет, речник, будитель // Слово і час. – 2003. - № 4. – С.3-6.

232. Філософічно-психологічні погляди Григорія Сковороди і Тараса Шевченка / Педагогічна психологія [Текст] : научное издание / І. Головінський. - К. : Аконіт, 2003. - С. 220-236.

233. Фоменко А. Філософія людини Г. С. Сковороди / А. Фоменко // Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 71. Україна освітня: історія, персоналії, поступ / Гол. ред. Ю. Буряк. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - С. 479-489.

234. Фролов А. Наследие А.С. Макаренко // Народное образование. – 2003. - №2. – С.168-174.

235. Харлампович К. Острозьке училище (діяльність Острозької академії) / К. Харлампович / Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 71. Україна освітня: історія, персоналії, поступ / Гол. ред. Ю. Буряк. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - С. 165-210.

236. Хиллиг Г. Колония им. М.Горького – творческая лаборатория Макаренко // Педагогика. – 2003. - №8.- С.78-87.

237. Хиллиг Г. Лаборатория и сцена воспитателя А.С. Макаренко // Народное образование. – 2003. - №2. – С.175-182.

238. Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 71. Україна освітня: історія, персоналії, поступ / Гол. ред. Ю. Буряк. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - 860 с.

239. Цьось А.В., Чирва Т.К. Актуальні питання фізичного виховання дітей (за працями Ушинського) // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 1-2. – С.198-203.

240. Чабан О. І. Система виховання підростаючого покоління К. Д. Ушинського / О. І. Чабан // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 137-139.

241. Чепка О. В. Ушинскький про підготовку вчителя народної школи / О. В. Чепка // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 127-129.

242. Чернега Н. Особистісно зорієнтоване навчання: сучасні підходи / Н. Зубаль; Т. Новикова; Л. Глазунова; Т. В. Потапова // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець, Уклад. В. М. Солова, Н. І. Яковець, Т. А. Мушенок. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 42-43.

243. Чернов Ю. Братські школи України ХVI-XVII століть як унікальне явище народної творчості в системі організації педагогічного процесу / Ю. Чернов // Шлях освіти. – 2001. – № 1.

244. Чернова О. Перший український університет у м. Батурині / О. Чернова // Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 71. Україна освітня: історія, персоналії, поступ / Гол. ред. Ю. Буряк. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - С. 441-453.

245. Чижевський Д.І. Філософія Г. С. Сковороди [Текст] : научное издание / Д. І. Чижевський; Підготов. тексту й переднє сл. проф. Леоніда Ушкалова. - Х. : Прапор, 2004. - 272 с. : табл. - Покажчик ім.: с. 251-264.

246. Чинники творення педагогічного колективу: До 85-річчя В.О.Сухомлинського // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №4. – С. 76-81.

247. Шевченко С. М. К. Д. Ушинський про виховання "нової людини" / С. М. Шевченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 4. - С. 120-123.

248. Шевчук О. Історія заснування та діяльності Колегії Павла Галагана // Рідна школа. – 2006. - №9. – С. 65-68.

249. Шулікін Д. В авторській школі Миколи Гузика розвиваються індивідуальні здібності кожної людини / Д. Шулікін // Освіта України. – 2006. –27 жовтня. – С. 8-9.

250. Щербань П.М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. вузів / П. М. Щербань. - К. : Вища школа, 2006. - 191 с.

251. Юніцька Н. Учитель краси і добра // Дивослово. – 2003. - № 9. – С.25.

252. Яковенко В. Авторська школа над Россю. Про педагога О.А.Захаренка / В. Яковенко // Освіта України. – 2006. – 23 червня. – С. 6.

253. Ярмак Н. О. О. Ф. Музиченко про фактори впливу на гармонійний розвиток дитини / Н. О. Ярмак // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. - С. 208-210.

254. Ярмаченко М. Антон Макаренко - класик української педагогіки ХХ століття: До 115-річчя від дня народження // Педагогічна газета. – 2003. - №2 (лютий). – С.3.

255. Ярмаченко М. Педагогічна відвага // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №3. – С.1 (вкладка).

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 96; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.162.133.222
Генерация страницы за: 0.012 сек.