Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення потреб в інформації
Читайте также:
 1. CRM - забота о потребителе
 2. CRM - забота о потребителе
 3. CRP - планирование потребности в производственных мощностях
 4. F1 - Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.
 5. I Оценивается потребность в персонале.
 6. I. Препараты, уменьшающие потребность миокарда в кислороде и увеличивающие его доставку.
 7. II закон Госсена (условие равновесия потребителя, условие максимизации полезности)
 8. II. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ЕКОСИСТЕМА”.
 9. Але виникає потреба у ємностях (площах) для нагромадження предметів праці.
 10. Альтернативные теории потребления
 11. Анализ влияния информации, которая подается потребителю, и ее оптимизация
 12. Анализ отраслевого рынка занимает ведущее место в проводимом анализе внешней среды. Этот анализ дает возможность оценить конкурентную среду и потребительские предпочтения.

Визначення потреб в інформації може виконуватися в різних умовах‚ а отже за різними алгоритмами. Розглянемо три найпоширеніші випадки:

1. Чітко визначена одна проблема (ціль) і декілька альтернативних способів її вирішення з відповідними інформаційними потребами;

2. Є декілька проблем і потреба в інформації для вибору однієї з них;

3. Визначена проблема, але для її вирішення неможливо знайти необхідну інформацію.

1. Найпростіша ситуація для визначення потреб в інформації - це оцінка ефективності альтернативних управлінських рішень розв"язання однієї проблеми. Вибирається сукупність прийнятних альтернативних рішень‚ визначається, яка інформація потрібна для кожного альтернативного рішення, потім визначається потреба в додатковій інформації‚ необхідній для остаточного вибору. При цьому необхідно враховувати‚ що будь-яке з прийнятих рішень впливає на подальшу діяльність фірми і має багато передбачуваних і несподіваних наслідків.

2. Визначення потреб в інформації в умовах невизначеності проблеми. Постановка проблеми не завжди може бути чітко визначеною щодо взаємовідносин "фірма - інформаційний ринок", яку ціль на цьому ринку фірма може переслідувати, якщо їх може бути декілька, то як вибрати серед них одну, яка додаткова інформація може цьому сприяти. Вивчення покупців ринку дає можливість взнати їх відношення до тих чи інших продуктів і послуг, як вони їх використовують, наскільки продукти ринку задовольняють потреби покупців, чи є незадоволений попит.

3. Визначення потреб при використанні побічних засобів вимірювання.

Якщо для досягнення поставленої цілі та вирішення відповідної маркетингової проблеми неможливо отримати безпосередньо необхідну інформацію, то можна скористатися іншими видами інформації, яка функціонально не пов"язана з ціллю, але ці показники, об"єднані в деяку систему, можуть сприяти вирішенню проблеми. Взагалі‚ майже вся маркетингова інформація є результат побічних заходів та вимірів.

В результаті виконання цього аналізу вибирається система тих показників‚ що будуть брати участь у вирішенні задачі.

Будь-яке маркетингове дослідження доцільно починати з кабінетних досліджень, що передбачають попередній аналіз вторинної інформації, отриманої в ході інших досліджень. Іноді для вирішення проблеми буває досить аналізу вже зібраної раніше інформації. У будь-якому випадку з аналізу вторинної інформації повинний починатися будь-який маркетинговий проект.

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 174; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.195.140
Генерация страницы за: 0.001 сек.