Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації до розв’язання задач
План семінарського заняття

Тема 1. Соціальна політика як функція державного управління

Та соціальний захист населення

 

Мета заняття – розширення та поглиблення знань щодо ролі соціальної політики як функції державного управління; оволодіння методикою розрахунку індексу людського розвитку (ІЛР).

Компетентності, яких набуває студент:здатність усвідомлювати особливості формування та розвитку соціальної політики держави та визначати пріоритети розвитку суспільства за допомогою інструментів державного регулювання в разі дотримання принципів соціальної справедливості.

1. Місце і роль соціальної політики в суспільстві. Вплив соціальної політики на розвиток соціуму, економіки, політики і культури.

2. Соціальна політика як фактор життєдіяльності людини та механізм захисту життєвих інтересів людини.

3. Проблеми формування соціальної політики в умовах економічної та політичної кризи.

4. Соціальна політика та соціальна безпека держави й особистості.

5. Соціальна справедливість як критерій соціальної політики.

Запитання для обговорення:

1. Як можна охарактеризувати державну соціальну політику сучасної держави?

2. Як можна охарактеризувати основні функції державної соціальної політики?

3. Яке співвідношення понять «соціальна політика» та «економічна політика»?

4. У чому полягає механізм взаємозв'язку та взаємовпливу соціальної та економічної політики в цивілізованих країнах?

Зміст завданнярозрахунок індексу людського розвитку та його складових; індексу людського розвитку, ураховуючи гендерний фактор; показників розширення можливостей жінок, індексу злиденності та його складових.

ІЛР обчислюють на основі трьох складових: очікуваного довголіття, досягнутого рівня освіти та рівня життя.

ІЛР розраховують за формулою:

 

ІЛР = 1/3 (Іод + Іо + Іввп), (1)

 

де Іод – індекс очікуваного довголіття. Очікуване довголіття – це оцінка тривалості майбутнього життя під час народження, яку визначають демографічними таблицями смертності;

Іо – індекс досягнутого рівня освіти. Рівень освіти визначають грамотністю дорослого населення та охопленням молоді навчанням у навчальних закладах;

Іввп – індекс реального ВВП на душу населення. Рівень життя вимірюють на базі реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення.

Індекс очікуваного довголіття розраховують за формулою:

 

, (2)

 

де Хі – фактичне значення показника;

Xmin – мінімально можливе значення показника, що взяте за еталон у міжнародній практиці. Для всього населення – 25 р. (для жінок – 27,5 р., чоловіків – 22,5 р.);

Xmax – максимально можливе значення показника, що взяте за еталон у міжнародній практиці. Для всього населення – 85 р. (для жінок 87,5 р., для чоловіків – 82,5 р.).Індекс досягнутого рівня освіти розраховують за формулою:

 

, (3)

 

де Ігр – індекс грамотності дорослого населення (розраховують за формулою (2), Xmin = 0; Xmax = 100 %);

Іуч – індекс частки учнів у всіх видах навчальних закладів (розраховують за формулою (2), Xmin = 0; Xmax = 100 %).

Індекс реального ВВП на душу населення:

 

(4)

 

де Dmin – мінімальний рівень ВВП на душу населення (100 дол.);

Dmax – максимальний рівень ВВП на душу населення (40 тис. дол.).

ІЛР є основою для класифікації країн із розподілом на три групи: країни з високим рівнем людського розвитку (ІЛР ³ 0,8), середнім (від 0,5 до 0,779) і низьким – ІЛР < 0,5.

 

Завдання 1.Розрахуйте індекс очікуваного довголіття за даними табл. 1.

Таблиця 1

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 33; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.77.124
Генерация страницы за: 0.005 сек.