Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

План семінарського заняття
Тема 5. Соціальний захист людини як система

Вихідні дані

Вихідні дані

Вихідні дані

Звіт відділу освіти за навчальний рік

Вихідні дані

Показник Значення, тис. осіб
Кількість осіб, що в поточному році закінчили:  
ВНЗ 511,2
Коледж 317,7
Кількість осіб, що вступили на 1 курс 5 років тому:  
ВНЗ 512,2
Коледж 488,8

 

Розрахуйте показники своєчасності отримання освіти у ВНЗ та коледжах.

Завдання 3.У звіті відділу освіти за навчальний рік містяться відомості, наведені в табл. 10.

 

Таблиця 10

Показник Клас
Кількість учнів на початок навчального року, тис. осіб 485,0 753,0 182,0 1420,0
Вступили до школи після початку навчального року, тис. осіб 22,8 30,1 3,5 56,4
у т.ч. перейшли з інших шкіл області 17,2 19,8 2,4 39,4
Кількість учнів на кінець навчального року, тис. осіб 470,5 746,4 179,0 1395,9
Кількість другорічників, тис. осіб 1,7 2,0 0,3 4,0

 

Визначте коефіцієнт прийняття, у тому числі за рахунок внутрішньо-регіонального переміщення; коефіцієнт вибуття; показники успішності.

Завдання 4.Виходячи з даних табл.11, розрахуйте реальні наявні доходи на душу населення та індекс реальних наявних доходів.

Таблиця 11

Показники Базовий період Звітний період
Наявні доходи населення (НДН), млн грн 82 791 96 833
Середньорічна чисельність населення ( Ч ), млн осіб 39,7 39,3
Індекс споживчих цін ( Іц ) 1,192 1,258

Завдання 5.Виходячи з даних лікувально-профілактичних установ регіону, наведених в табл.12, розрахуйте: зайнятість лікарняного ліжка; обіг ліжко-місця; середню тривалість перебування хворого на ліжко-місці; показник летальності. Зробіть висновки.

Таблиця 12

Показник Значення
Кількість середньорічних ліжко-місць, шт. 137 460
Надійшло хворих, осіб 2 760 565
Виписано хворих, осіб 2 592 100
Померло, осіб 20 995
Проведено всіма, тис ліжко-днів 46 980, 4

Завдання 6.Криміногенна ситуація у регіоні за два роки наведена в табл. 13. Визначте: рівні злочинності та судимості окремо за кожен рік; динаміку рівнів злочинності та судимості в регіоні. Зробіть висновки.

 

Таблиця 13

Рік Кількість заре­єстрованих злочинів, тис. випадків Кількість засуджених, тис. осіб Середньорічна чисель­ність наявного населення, млн осіб
Базисний 49,7
Поточний 49,3

 Мета заняття –опрацювання змісту та ролі системи соціального захисту населення; вивчення об’єктів, суб’єктів, принципів та методів соціального захисту різних категорій населення в Україні та світі.

Компетентності, яких набуває студент:здатність здійснювати соціальний моніторинг із метою діагностики системи соціального захисту населення та його окремих категорій.

1. Етапи розвитку системи соціального захисту в Україні та в світі.

2. Соціальний захист як система, її об'єкти і суб'єкти.

3. Соціальне страхування, його види та соціальний ризик.

4. Склад та структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

5. Порівняльна оцінка соціального захисту населення України та країн ЄС.

Запитання для обговорення:

1. У чому полягає мета соціального захисту щодо окремої людини (фізичної особи) та суспільства загалом?

2. Наведіть приклади вияву соціальної справедливості у світовій практиці.

3. Який зв'язок між соціальним захистом і соціальною безпекою? Що таке соціальна безпека людини?

4. У чому зв'язок між соціальною безпекою та націона­льною безпекою України?

5. Європейські стандарти соціального захисту в системі критеріїв вступу до ЄС та НАТО.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 44; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.126.144
Генерация страницы за: 0.007 сек.