Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сценарій ділової гри
Ділова гра «Обґрунтування моделі соціальної політики

для України»

 

Мета ділової гри – визначення можливостей застосування моделей соціальної політики — консервативної, соціал-демократичної, ліберальної чи католицької або їх елементів для впровадження в Україні.

Правила гри:

1. Дискусію організовує та проводить Голова, який безпосередньо не бере участі в обговоренні, залишаючись нейтральною особою.

2. Допомагає Голові Секретар, який не лише інформує доповідачів про тривалість їх виступів, а й доку­ментує ці виступи. Секретаря обирають серед студентів.

Таблиця 8

Пропозиція Опозиція
1 доповідач відкриває дискусію. Його зав­данням є визначення теми із поясненням незрозумілих формулю­вань. Далі він наводить три основні аргументи своєї сторони, лише частково їх обґрунтовуючи. На його виступ відво­диться 8 хв. Ця роль не є складною, проте вона досить важлива, оскільки всі наступні промовці,— представники як пропозиції, так і опозиції — дотримува­тимуться визначеної тези та викладених аргументів 1 доповідач звертається до визначення тези іншої сторони та викладає власне розуміння. Далі він також наводить три контраргумен­ти, які частково обґрунтовує. На свій виступ він витрачає до 8 хв. Його роль також не є важкою, однак цей промо­вець визначає подальшу стратегію опозиційної сторони
2 доповідач його завданням є роз­криття першого аргументу промовця. До того ж він мусить звернутися до контр­аргументів опозиції та довести їх необґрунтованість. Він має на виступ 6 хв. Ця роль також не є складною 2 доповідач подібно до 2 промов-ця з боку пропозиції
3 доповідач викладає обґрунту­вання другого аргументу своєї сторони. Окрім цього, він повинен заперечувати аргументи другої сторони, а саме: розвинути другий пункт, по можливості заперечити його або ж показати відсутність їх зв'язку з темою дискусії чи неважливість. Роль цього промовця, як і наступного, дещо складніша, оскільки вимагає постійної уваги до аргументів противників, їх динамічного аналізу 3 доповідач подібно до 3 промов-ця з боку пропозиції
4 доповідач викладає обґрунту­вання третього аргументу своєї сторони. Окрім цього, він повинен заперечувати аргументи другої сторони, а саме: роз­винути третій пункт, по можливості заперечити його. Ця роль вимагає по­стійного напруження і аналізу як власних, так і опозиційних аргументів 4 доповідач подібно до 4 промов-ця з боку пропозиції
5 доповідач підсумовує аргументи своєї сторони. Якщо його попередники належно не виконали своїх функцій, то він повинен згадати контраргументи і з боку опозиції; закріпити основні момен­ти своєї сторони та обґрунтувати їх значення. Ця роль доволі важлива, оскільки виступ останнього промовця є підсумко­вим і найбільше фіксується у пам'яті слухачів. Йому надається 6 хв. 5 доповідач подібно до 5 промов-ця з боку пропозиції. Однак цей промовець має той шанс, який необхідно використати: він завершує основну частину дискусії і має останнє слово

 3. Перед початком дебатів слухачі розподіляються на групи учасників:

1) ті, хто погоджується з головною тезою дебатів;

2) ті, хто не погоджується з нею;

3) ті, хто не виробив своєї чіткої позиції.

Представники першої групи займають місця праворуч від Голови, другої — ліворуч, а позаду та в центрі — третьої. Попереду знаходяться головні доповідачі.

4. Учасники дискусії, відповідно до встановленої черги, викладають свої погляди, захищаючи або заперечуючи основну тезу. Першою починає та особа, яка захищає тезу та розвиває її. Перший промовець посилається на неї. Закінчує деба­ти промовець, який заперечує тезу.

5. Під час дискусії учасники можуть запитувати або інформувати, підводячись зі своїх місць. Доповідач має право прийняти або відхилити зауваження.

6. Голова стежить за дотриманням регламенту та порядком проведення дебатів.

7. Після дебатів учасники голосують, підтримуючи сто­рону пропозиції чи опозиції. Однак оцінюють не тезу, а ті аргументи, які були наведені кожною зі сто­рін.

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 60; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.152.232
Генерация страницы за: 0.007 сек.