Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації до розв’язання задач. Тема 6. Соціальним захист економічно активного
Населення

Тема 6. Соціальним захист економічно активного

Мета заняття –оволодіння методами аналізу рівня соціального захисту економічно активного населення.

Компетентності, яких набуває студент:здатність здійснювати діагностику системи соціального захисту економічного активного населення.

Розрахунок показників економічної активності, зайнятості та безробіття населення:

1. Чисельність економічно активного населення (Еакт):

 

(5)

 

де Чз – чисельність зайнятих в економіці, осіб;

Чб – чисельність безробітних, осіб.

2. Рівень економічної активності населення (Ре акт):

 

(6)

де Еакт – чисельність економічно активного населення, осіб;

Чср – середньорічна чисельність населення.

3. Рівень зайнятості (РЗ):

 

(7)

 

де Чз – чисельність зайнятих в економіці, осіб;

4. Рівень безробіття (РБ):

 

(8)

 

де Чб – чисельність безробітних, осіб.

5. Чисельність безробітних на 1000 зайнятих (ЧБ/З):

 

(9)

 

Завдання 1.Використовуючи закон Оукена, розрахуйте на скільки відсотків зміниться рівень безробіття протягом року, якщо за потенційного ВНП 1 400 млрд грн, фактичний ВНП на початок року становив 1 330 млрд грн, а на кінець року – 1 295 млрд грн. Природний рівень безробіття становить 5 %.

Завдання 2.Розрахуйте коефіцієнт економічної активності населення; коефіцієнт зайнятості населення; коефіцієнт безробіття, виходячи з таких даних:

середньорічна чисельність населення – 9 800 тис осіб;

чисельність економічно активного населення – 5 600 тис осіб;

чисельність зайнятих – 4 900 тис осіб.

Визначте, як змінилася кількість безробітних на 1000 зайнятих у регіоні (в абсолютних і відносних одиницях), якщо в попередньому році вона становила 150 осіб.

 

Завдання 3.Виходячи з даних табл.14, розрахуйте показники структур причин незайнятості та тривалості безробіття, порівняйте структури жінок і чоловіків. Проаналізуйте динаміку середньої тривалості безробіття.

Таблиця 14

 

Поділ безробітних на групи за причинами

та тривалістю незайнятості (тис.)

Групи безробітних Базовий період Звітний період
жінки чоловіки жінки чоловіки
За причинами незайнятості
Усього 940,3 1 057,2 1263,3 1435,5
Звільнені у зв'язку з реорга­нізацією, ліквідацією, конверсією виробництва, скороченням штатів 284,4 231,2 557,1 490,9
Звільнені за власним бажанням 305,9 336,2 288,0 419,2
Демобілізовані з військової строкової служби 0,0 88,6 0,0 93,3
Не працевлаштовані після за­кінчення середньої школи, коледжу та ВНЗ 206,3 127,6 261,5 209,6
Звільнені за станом здоров'я, переходом на інвалідність 120,2 176,3 11,4 23,0
Звільнені у зв'язку із закінчен­ням строку контракту 16,6 57,6 48,0 76,1
Інші причини безробіття 6,9 39,7 97,3 123,4
За тривалістю незайнятості
Усього 940,3 1 057,2 1 263,3 1 435,5
До 1 місяця 37,6 57,1 37,9 43,1
Від 1 до 3 місяців 102,5 178,7 127,6 155,0
Від 3 до 6 місяців 146,7 174,4 141,5 179,4
Від 6 до 9 місяців 75,2 96,2 315,8 356,0
Від 9 місяців до 1 року 94,0 113,1 111,2 137,8
Від 1 року до 3,5 років 484,3 437,7 529,3 564,2
             

Завдання 4.Розрахуйте відсутні в табл.15 показники;розрахуйте в цілому по області рівень економічної активності населення;

охарактеризуйте структуру економічно неактивного населення;

визначте, скільки безробітних припадає на 1000 зайнятих в економіці в цілому по області, у тому числі окремо для чоловіків і жінок.

 

Таблиця 15

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 99; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.67.122
Генерация страницы за: 0.009 сек.