Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації до розв’язання задач
Підприємства

Тема 12. Основи формування соціальної політики

Чисельність пенсіонерів і середній розмір місячної пенсії

План семінарського заняття

Тема 11. Пенсійне страхування і недержавні пенсійні фонди

Мета заняття –опрацювання підходів до реформування системи державного та недержавного пенсійного забезпечення.

Компетентності, яких набуває студент: здатність здійснювати діагностику системи пенсійного забезпечення відповідно до вимог законодавства.

1. Людина похилого віку в сучасному суспільстві. Система пенсійного забезпечення.

2. Соціальні пільги пенсіонерів в Україні та світі.

3. Багаторівнева пенсійна система: переваги та недоліки.

4. Проблеми та перспективи розвитку загальнообов’язкової накопичувальної системи.

5. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні. Управління недержавними пенсійними фондами.

Запитання для обговорення:

1. Законодавче забезпечення пенсійної системи в Україні. Пенсійна реформа.

2. Персоніфікова система обліку. Переваги та недоліки.

3. Недержавні пенсійні фонди: західна та українська моделі.

Завдання 2.За даними, наведеними у табл. 19, визначте середній розмір призначеної місячної пенсії всіх пенсіонерів і проаналізуйте її динаміку.

 

Таблиця 19

  Вид пенсії Чисельність пенсіонерів, тис. осіб Середній розмір призначеної пенсії, у. о.
1 рік 2 рік 3 рік 1 рік 2 рік 3 рік
За віком 10 558 10 473 10 414 850,9 860,1 869,3
За інвалідністю 1 923 1 978 2 005 853,1 861,2 869,3
У разі втрати годувальника 1 168 1 153 1 155 739,5 744,3 749,0
За вислугу років 961,1 972,1 979,7
Соціальна 528,0 533,0 538,1

 

Оцініть вплив на зміну середнього розміру пенсії:

а) підвищення розмірів пенсії кожної категорії пенсіонерів;

б) зміни кількості пенсіонерів у кожній групі.

 

 

Мета заняття –опрацювання підходів довизначення стану соціальної політики на підприємстві; оволодіння методами розрахунку показників травматизму, непрацездатності, квотування робочих місць для інвалідів.

Компетентності, яких набуває студент:здатність оцінити ефективність соціальної політики на рівні підприємства, установи, організації.

1. Частота виробничого травматизму (ЧВТ):

 

(10)

 

де П – кількість потерпілих через нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, осіб;

С – середньорічна чисельність працівників підприємства, осіб.

2. Частота інвалідності, пов'язаної з виробництвом (ЧІ): 

(11)

 

де І – кількість визнаних інвалідами, осіб.

3. Показник важкості травматизму (В) розраховують:

 

(12)

 

де ДНП – кількість людино-днів непрацездатності, обумовленої випадками, пов'язаними з виробництвом.

4. Середня кількість днів непрацездатності в розрахунку на одного працівника:

 

(13)

Завдання 1.На підприємстві працює 128 осіб, із них – 3 інваліди. До роботодавця звернулася особа – інвалід 3 групи із проханням прийняти на роботу. Як повинен діяти роботодавець відповідно до законодавства? Обґрунтуйте відповідь, спираючись на законодавчу базу.

Завдання 2.Виходячи з даних підприємства за звітний період (табл. 20), розрахуйте: частоту виробничого травматизму; частоту інвалідності, пов'язаної з виробництвом; показник важкості травматизму; середня кількість днів непрацездатності на одного працівника.

 

Таблиця 20

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 44; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.250.64
Генерация страницы за: 0.005 сек.