Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

VІІІ. Організація і реалізація маркетингу
Читайте также:
 1. Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, кратність повітрообміну.
 2. Документальне оформлення та реалізація результатів перевірки
 3. Заняття № 1: Організація забезпечення (укомплектування) військ матеріально-технічними засобами.
 4. Історія виникнення і розвитку системи управління охороною праці в організаціях (СУОП). Політика в галузі охорони праці
 5. ІУ етап. Реалізація плану медсестринських втручань
 6. ІУ етап. Реалізація плану медсестринських втручань
 7. Концепція товару з погляду маркетингу.
 8. Ленкція 4. Організація охорони праці на виробництві
 9. Ліквідація та реорганізація комерційного банку
 10. Лінійно-функціонаьна організація управління.
 11. Мотивація праці та організація заробітної плати

ІХ. Контроль маркетингу –

 

 

2. Матриця розвитку товару/ринку Ансоффа –

1. «Стратегія глибокого проникнення на ринок» або «Експансія» – збільшення обсягу збуту і прибутку на наявних ринках завдяки наявним товарам –

 

2. «Стратегія розвитку ринку» – збільшення обсягу збуту завдяки виходу на «новий ринок» (географічний ринок, орієнтації на нові сегменти ринку) із наявним товаром.

3. «Стратегія розвитку товару» – збільшення обсягів збуту завдяки вдосконаленню наявних і розробці «нових товарів» для наявних ринків.

4. «Стратегія диверсифікації» – розробка «нових товарів» для «нових ринків».

3. Ідея концепції конкурентної стратегії Портера –

 

1. «Стратегія лідерство за витратами» – концентрація зусиль на скорочення витрат завдяки доступу до дешевої сировини, скороченню витрат на дослідження, сервіс, рекламу, дорогі послуги.

 1. «Стратегія диференціації» – виготовлення товарів, які відрізняються з позиції покупця від товарів конкурентів.
 2. «Стратегія концентрованого маркетингу» – концентрація зусиль на одному або двох сегментах і досягнення в цих сегментах лідерства.

4. Метод портфельного аналізу Бостонської консультативної групи (БКГ) –

 

 

1. «Важкі діти» – СБО, які перебувають на початковому етапі життєвого циклу і потребують значних коштів для їх підтримки. Стратегія –

 

 1. «Зірки» – СБО, які перебувають на етапі зростання життєвого циклу, є лідерами на даному ринку і потребують значних коштів для підтримання росту. Стратегія –

 

 1. «Дійні корови» – СБО, які перебувають на етапі зрілості, приносять високі прибутки, використовуються для фінансування цінних СБО. Стратегія –
 1. «Собаки» – СБО, які перебувають на етапі спаду життєвого циклу і позиція яких є найменш привабливою. Стратегія –

 

5. Маркетингові конкурентні стратегії за Котлером –

 1. «Стратегії лідера» – підприємства, які займають найбільшу ринкову частку на певному ринку збуту, можуть утримати своє положення шляхом розширення місткості ринку, захисту позицій і підвищенню ринкової частки при існуючій місткості ринку.
 2. «Стратегії челенджера» – підприємства, мета яких збільшити частку ринку і зайняти місце лідера.
 3. «Стратегії послідовника» – підприємства, які успішно діють на ринку і мають на меті зберегти свою позицію, а не зайняти місце лідера.
 4. «Стратегії нішера» – підприємства, які орієнтують свою діяльність на обслуговування одного або кількох сегментів ринку, тобто поле їх дій – сегменти, які залишилися поза увагою лідера.

 

 

Тема 10. Організація і контроль маркетингової діяльності.

Зміст лекції.

1. Алгоритм створення маркетингової організаційної структури.2. Основні характеристики системи контролю маркетингової діяльності.

1. Маркетинг як функція управління – маркетинг-менеджмент передбачає реалізацію функцій:

Ø Аналіз

Ø Планування

Ø Реалізація програми маркетингу.

Ø Контроль маркетингу.

Алгоритм створення маркетингової організаційної структури:

І. Дослідження ринку.

ІІ. Аналіз підприємства.

ІІІ. Встановлення цілі і основних завдань.

ІV. Формування організаційної структури.

Функціональна модель побудови відділу маркетингу.

 

Товарна модель побудови відділу маркетингу.

 

Модель побудови відділу маркетингу, орієнтованого на групи споживачів.

 

Модель побудови відділу маркетингу, орієнтованого на ринки.

V. Розподіл функцій між виконавцями.

VІ. Підбір працівників.

VІІ. Розроблення і запровадження системи стимулювання праці.

VІІІ. Контроль за діяльністю, який дає змогу здійснювати відповідні коригувальні дії.

2. Контроль маркетингової діяльності підприємства –

 

Напрямки контролю маркетингу:

Ø Контроль результатів –

Ø Маркетинговий аудит –

 

 

Контроль маркетингової діяльності підприємства поширюється на виконання річних планів збуту, прибутковості і ефективності маркетингових заходів:

1. Товарооборот видів продукції (Qі): ,

де qi – обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства за період;

pi – відпускна ціна і-ї продукції;

2. Зростання ринку (Р): ,

де Qз – обсяг продажу продукції підприємства в звітному періоді;

Qп.п – обсяг продажу продукції підприємства в попередньому періоді.

3. Частка ринку (Qп): ,

де Qі – обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства на даному ринку;

– загальні обсяги продажу і-ї продукції всіма постачальниками на даному ринку.

4. Продуктивність маркетингу (П): ,

де Q – валовий товарооборот підприємства;

К – кількість працівників маркетингової служби.

5. Динаміка замовлень (Кз): ,

де – обсяг замовлень поточного періоду;

– обсяги замовлень попереднього аналогічного періоду.

6. Середня величина замовлень (Зс): ,

де Qз – загальний обсяг замовлень;

Кс – кількість споживачів.

7. Якість обслуговування споживачів (Кя): ,

де Кр – кількість рекламацій у вартісному виразі.

 

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 260; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.